Büyükşehir Belediyesi, İstan­bul Caddesi ile Yiğitler, Ese­nevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir mesafe alırken, top­lamda 7 kentsel dönüşüm projesi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı Alinur Aktaş, kentsel dönü­şüm proje alanlarını basın mensupları ile gezip, Bursa’yı dep­reme dirençli kent haline getirme noktasındaki kararlılıklarını biz­zat sahada gösterdi.

Celil Çolak projelerini açıkladı Celil Çolak projelerini açıkladı

Kentsel dönüşüm alanları gezi­sinin sonunda projelerle ilgili de­ğerlendirme yapan Başkan Aktaş, “Bursa’mızda kentsel dönüşümle alakalı çok özel bir hamle başladı. Bursa çok özel bir şehir. Bu şehrin tabii insanımızın da desteğiyle, katkısıyla daha güzel yerlere gel­mesi lazım. Olası bir depreme ha­zırlıklı olmamız da kaçınılmaz bir gerçek. Bu manada kurumsal an­lamda kentsel dönüşüm adımla­rını atıyoruz.

Hem yeni yollar açılıyor hem daha sağlıklı, kaliteli binalar yapı­lıyor. Bir taraftan da mevcut bina­larla alakalı desteklenmeler, güçlendirmeler devam ediyor. Ben bu noktada her vatandaşımı­zın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyo­rum” diye konuştu.