Podyum Davet’te dü­zenlenen Genel Ku­rul’un Divan Kurulu başkanlığını Özlem Baş Bayraktar yaparken, kurulun diğer üyeleri Rama­zan Kaya, Huriye Serter ve Ulviye Yahya oldu.

BUİKAD geçmiş dönem Başkanı Av. Oya Eroğlu, görev süresince destekle­rini esirgemeyen yönetim kurulu ve BUİKAD üyelerine teşekkürlerini sundu.

Genel kurulda üyelerin oy birliğiyle tüzük değişik­liğine gidildi. Buna göre BUİKAD’da başkanlık sü­resi 3 yıla çıkarılırken, bir dönem kuralı getirildi.

Faaliyet ve denetim ra­porlarının okunması ve oy­lanmasının ardından BUİKAD’ın yeni yönetim kurulu seçildi. Tek liste ile gidilen seçimde derneğin yeni Başkanı Şeyda Şença­yır oldu.

Başkan Şençayır yeni dö­nemde hedeflerinin Cum­huriyetin 100’üncü yılında yüzlerce güçlü iş kadınını ve yeni 100 kadın girişim­ciyi desteklemek olacakla­rını söyledi. Şençayır, BUİ­KAD’ın geçmiş dönemde hayata geçirdiği mentör­lük, Noktalama Projesi gibi faa­liyetleri devam et­tireceklerini belirtirken, “Önü­müzdeki süreçte amaçlarımızdan bir tanesi de iş ka­dınlarının dünya­daki etkinliğinin artırılması olacak. Sürdürülebilirliği hayatımızın merkezinde tutacağız. Üyelerimiz ara­sındaki güçlü iletişimi ve­rimli iş birliklerine dönüştürmek için projeler yapacağız” dedi.

BUİKAD Yönetim Kurulu:

Şeyda ŞENÇAYIR

Zuhal Aslı SAKA

Vali sanayinin nabzını tutuyor Vali sanayinin nabzını tutuyor

Nazan AKINCI

Gülay DURMUŞ

Gülnur ALGÜL

Arzu ERDİ

Tülin TEZER

Yasemin YEŞİLOVA

İlknur Gülsün ÜNAL

BUİKAD Denetleme Kurulu

Hayriye TARAKÇI

Miray GİRGİN

Petek SENKOŞ