Türkiye’nin ilk organize sa­nayi bölgesi olan Bursa Or­ganize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde ol­duğu Bursa Organize Sanayi Böl­gesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) 7. Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi. Genel Kurul’da kurucu üyeler­den Rasim Çağan 3. kez başkan­lığa seçildi.

BTSO Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan Genel Kurul’a; Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz ile bölge sanayicileri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Şerif Arı, Başkan Vekilliğini Abdullah Bay­rak ve Yazmanlığını da Yahya Er­çetin’in yaptığı Genel Kurul’da konuşan Bursa OSB Başkanı Hü­seyin Durmaz, ülkemizin yaşa­dığı deprem felaketinin üzüntüsünü yaşadığını belirte­rek, “Oradaki vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Hepinizin ka­rınca kararınca yardım ettiğinizi de biliyorum. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Söylenecek de çok bir şey yok ama bugün depremle gö­züktüğü gibi birlik ve bera­berliğimizi Bursa OSB ve BOSİAD olarak da devam ettir­memizin fay­dalı ve önemli olacağını düşü­nüyorum” dedi.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da deprem felaketine değinerek başladığı konuşmasında, “On binlerce canımızı kaybettik. Tür­kiye, ilk günden itibaren tek yürek yaraları sarmak için çaba gösteriyor. Biz de Bursa OSB ve BOSİAD olarak deprem bölgesi­nin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemelerini gönder­dik, gönder­meye de devam edece­ğiz” ifadelerini kullandı.

2019’da ilk göreve geldik­ten bu yana yaptıklarını özetleyen Çağan, şunları söyledi:

“Bu sene 10. yılımızı kutlarken, daha iyi hizmet etmek ve gelecek yönetimlere sağlıklı bir çalışma modeli bırakabilmek düşüncesi ile 10. Yıl Anketi yaparak derneği­mizin çalışmaları hakkında sizin düşünce, eleştiri ve katkılarınızı almak istedik. Bu anket bizim yol haritamız olacak. Sizleri ankette belirttiğiniz eksiklerimizin üzerine gideceğiz ve bu konuda etkili ça­lışmalar gerçekleştireceğiz. 4 ana konu önceliğimiz.”

Yeni yönetim belirlendi

Ermaksan’a çifte ödül Ermaksan’a çifte ödül

Konuşmaların ardından se­çime geçildi. Tek aday ile gidilen seçimlerde Rasim Çağan yeni­den başkanlığa seçilirken, görev dağılımını önümüzdeki gün­lerde yapacak olan Yönetim Ku­rulu ise şu isimlerden oluştu:

Özgür Şahin, Koray Uçar, Kerem Bayrak, Nilüfer Ayça Kurtcan Ay, Ertan Demirdüzen, Sadi Cem Türkün, Merve Özkılıç Usal, Gülçin Gülmez, Kübra Gök­şimşek, Barış Turan.