Orhan Annaç ve Ömer Annaç tarafın­dan 1995 yılında kurulan DAYLAND Grup firmala­rından olan ANR Enerji’nin yeni yatırımı olan Bur­sa’nın ilk güneş paneli üre­tim tesisi faaliyete geç­meye hazırlanıyor. TEKNOSAB’ta 15.611 m2 kapalı alan, 5.000 m2 açık alanda ol­mak üzere yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak tesis 2024 yılının Haziran ayında hizmete geçecek.

Bursa OSB yeşil olma yolunda Bursa OSB yeşil olma yolunda

Fabrikanın üretime geçtiğinde tam kapasitede yıllık 720.000 adet panel üretimi yapacağının altını çizen Day­lang Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Annaç, “2022 yılının Şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı’ndan 310 milyon TL yatırım teşviki alınarak 2023 yılının Haziran ayında TEKNOSAB’ta fabrikamızın temelini at­tık. Bursa’nın ilk güneş paneli üretim tesisi olacak ve 15.611 m2 kapalı alanı 5.000 m2 açık alanda olacak fabrika­mızı 2024 yılının Haziran ayında ta­mamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Daylang Grup Yönetim Kurulu Baş­kanı Ömer Annaç, “ANSOLAR enerji firmamız, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisan­slı ve lisanssız santral kurulumları, li­sans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, fi­nans ve uygulama ile kurulum son­rası teknik bakım, onarım konula­rında da hizmet veriyor” şeklinde konuştu.