Sedat Yalçın: Önceliğimiz kırsal kalkınma Sedat Yalçın: Önceliğimiz kırsal kalkınma

Bursa’nın depreme dirençli kent haline gelmesi amacıyla halen 7 ayrı bölgede kentsel döşüm projesi uygulayan Bursa Büyükşe­hir Belediyesi, kentin adeta kalbi olan Altıparmak semtinde de büyük dönüşümün ön hazırlıkla­rına başladı.

Daha önce de gerek Atatürk Spor Salonu’nun yenilenmesi ve Hanlar Bölgesi projesinde ilgili akademik odalarla iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Altıparmak – Çarşamba bölgesinin dönüşümü için de Mimar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı Alinur Aktaş, akademik odala­rın başkan ve yöneticilerine devam eden kentsel dönüşüm projelerini yerinde tanıttı. Düzenlenen teknik gezinin ilk durağı olan Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde, Altı­parmak Çarşamba bölgesinin dö­nüşümü için önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında Altıparmak Cad­desi’nin her iki yakasını kapsayan ve Altıparmak, Çırpan, Selimiye, İn­tizam, Hocahasan, Ahmetpaşa, Şe­habettinpaşa, Aktarhüssam, Kuru­çeşme ve Yahşibey Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, yaklaşık 800 dönüm büyüklüğündeki alanın dö­nüşümü gerçekleşecek. Bölgenin dönüşümüne yönelik imar planı ve kentsel tasarım projelerinin hazır­lanması amacıyla Büyükşehir Bele­diyesi ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi arasında iş bir­liği protokolü imzalandı.