Önemli merkez bankaları 2024'ün ilk faiz kararlarını açıkladı Önemli merkez bankaları 2024'ün ilk faiz kararlarını açıkladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin şirket iflas verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde AB ülkelerinde şirket iflas sayısı, bir ön­ceki çeyreğe göre yüzde 8,4 artarak verilerin top­lanmaya başladığı 2015’ten beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İkinci çeyrekte ekonomi­deki bütün sektörlerde şir­ket iflasları bir önceki çey­reğe kıyasla artış gösterdi. Faaliyet alanlarına göre if­laslarda en fazla artış yüzde 23,9 ile konaklama ve yemek hizmetlerinde, yüzde 15,2 ile ulaşım ve depolamada ve yüzde 10,1 ile eğitim, sağlık ve sosyal faaliyetlerde gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe kı­yasla iflas başvurularında en yüksek artış olan ülke­ler yüzde 40,8 ile Macaris­tan, yüzde 24,8 ile Letonya ve yüzde 24,6 ile Estonya olarak belirlendi.