Tarım ve Orman Bakan Yar­dımcısı Ahmet Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığınca Bursa Ulu­dağ Üniversitesi Mete Cengiz Kül­tür Merkezi’nde düzenlenen “Söz­leşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı”nın açılışında, son dö­nemde dünya genelinde yaşanan birçok gelişmenin gıdaya olan ta­lebi artırdığını söyledi.

Yabancı alıcılar Türk firmalarıyla buluştu Yabancı alıcılar Türk firmalarıyla buluştu

Gümen, “Üreticiler için girdi ve finansman kaynağı oluşturulması, sanayici için istediği kalite ve mik­tarda ürünün üretilmesinin sağlan­ması amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin geliştirilmesi ve yaygın­laştırılması hedeflenmektedir” dedi.