Makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın 7 ayı so­nunda Türkiye’nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 16,1 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ihracatın yüzde 5,8 gerilediği bu dö­nemde değer bazında artış yüzde 11,1 oldu. Rusya’ya ih­racatın yüzde 157 artarak 1,5 milyar dolara yaklaştığı bu dönemde, Almanya’ya ihra­cat artışı yüzde 11,6, ABD’ye ihracat artışı yüzde 15,2 oldu. Yüzde 19 artışla 2 milyar do­lara ulaşan Temmuz ihracatı ardından, son 12 aylık ma­kina ihracatı yüzde 15,8 arta­rak 27,5 milyar dolara yükseldi. Hazi­ran sonu itibariyle yıllık makine ithalatı ise yüzde 20,6 artışla 42,3 mil­yar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu dünyadaki gelişme­leri şöyle yorumladı:

“Uzun yıllardır yakın işbirliği içinde çalıştığımız Alman Makine ve Ekipman İmalatçıları Birliği’nin (VDMA) rapor­ları küresel sektörün teknolojik lideri Almanya’da tehlike çanlarının çaldığını, Temmuz ayı siparişlerindeki gerilemenin yüzde 15’e ulaştığını söylüyor.

Otomotiv ihracatı tamgaz Otomotiv ihracatı tamgaz

Bunun anlamı şirketlerin öl­çek ve cirolarının küçülecek ol­ması, yetişmiş nitelikli perso­nelde istihdam kaybı riskinin ortaya çıkmasıdır. Benzer geliş­meler rakibimiz diğer AB ülkele­rinde de görülmekle birlikte, en­düstriyel ve ticari alanda en yüksek entegrasyon seviyesine ulaştı­ğımız Almanya’daki her sorun hem bize sirayet edebilecek riskler hem de yaratabileceği fırsatlar bakımından sektörümüzü çok yakından ilgilendiriyor.”