Otomotiv satış sonrası endüstrisi fuarda buluşuyor Otomotiv satış sonrası endüstrisi fuarda buluşuyor

Konvansiyonel ve yeni nesil ultra hızlı lazerlerin; metal işleme, yenilenebilir enerji, cam, savunma ve sağlık sektörlerinde sağladığı faydalar ve açtığı yeni fırsat alanları, aynı zamanda sektörü yakından ilgilendiren yapay zeka uygulamaları görüşüldü. Ça­lıştaya uluslararası uzmanlar katılırken farklı sektörlerdeki lazer uygulamaları ve bu alandaki son teknolojik gelişmeler değerlendirildi.

Durma Next Genel Müdürü Kadir Üsküp, uzun bir süredir büyük yatırımlar yapa­rak geliştirdikleri ve seri üretimde olan 2-20 kW aralığında çıkış gücüne sahip sürekli lazer portföyleri ile sac işleme tezgahlarında yurtiçi ve yurtdışı pa­zarlarda sektörün ihtiyacına cevap verdiklerini ifade etti. Üsküp ayrıca, yeni gelişen sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek hava soğutmalı lazerler ile femtosaniyeden pikosaniyeye kadar geniş bir atım aralığına sahip ultra hızlı lazerlerin Ar-Ge süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduk­larını belirtti.