banner21

banner17

banner28

banner6

Enerji yönetiminde yeni bir sistem mümkün  

# İşimizenerji 29.11.2021, 23:17
Enerji yönetiminde yeni bir sistem mümkün  

LEVENT YAZICI

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.
Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.
Binalar, araçlar, tesisler, santrallere, aydınlatma, su terfi istasyonları, enerji iletim ve dağıtım hatları gibi kamuya ait enerji tasarruf potansiyeli olan her alanda enerji verimliliği önlemleri uygulanabilir.
Binalarda ısı yalıtımı, mantolama yapılması, kapı pencere değiştirilmesi, yüksek verimli aydınlatma sistemleri kullanımı, yüksek verimli pompa, motor kullanımı, kojenerasyon, trijenerasyon, ısı pompası ve yenilenebilir enerji kullanımı yapılabilir.
Ulaştırma araçlarının daha verimli olanlarıyla dönüşümü, vapur, metro, tramvay gibi ulaştırma araçlarında verimlilik arttırıcı uygulamalar yapılabilir.
Tesislerde, atık ısı geri kazanımı, proses iyileştirmesiyle enerji tasarrufu, yüksek verimli pompa, motor kullanımı, yüksek verimli aydınlatma sistemleri kullanımı, kojenasyon, trijenerasyon, ısı pompası gibi enerji kullanımı gibi uygulamalarla gerçekleştirilebilir.
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalara etüt denir.
Etüt kapsamında hesaplanan enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik enerji verimliliği önlemlerini ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren nihai haline etüt raporu denir.
İdareler etüt raporlarını, etüt proje sertifikalı personele sahip olması durumunda kendileri de hazırlayabilir veya Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine hazırlatabilir. 
Etüt kapsamında enerji verimliliği önlemleri belirlenir. Yapılan etüt doğrultusunda enerji verimliliği için yapılacak işin şartnamesi hazırlanır. Mevzuat gereği yatırım için Bütçe tahsis edilince 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre işlemler yapılır.
Bir hayal kursak…
Enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizması geliştirilebilir mi?
Yani enerji tasarrufu için yapılacak yatırımın kamu tarafından değil de özel sektör eliyle gerçekleşmesi mümkün mü?
Yatırımcılar, enerji verimliliğini artırmak amacıyla uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilebilir mi?
Yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan bir anlaşma olabilir mi?
Sağlanan tasarrufun bir süre paylaşılması esasına dayanabilir mi?
Kamu kesimi yatırımcılara ödeme garantisi sunabilir mi?
Tespit edilen enerji verimliliği önlemlerinin yatırım bedeli en az iki milyon TL üzerinde olması durumunda yatırımcı yıllık toplam enerji tüketiminden en az %10 tasarruf sağlasa,
Binalarda ısı yalıtımı, mantolama yapılması, kapı pencere değiştirilmesi, yüksek verimli aydınlatma sistemleri kullanımı, yüksek verimli pompa, motor kullanımı gibi uygulama önlemleri bazındaysa en az %20 tasarruf sağlansa,
Yatırımcılara mevzuat konularında destekler sağlansa, 
Örnek verecek olursak
Binanın enerji maliyeti yıllık 1.000 birim olsun.
Hedefimiz  %30 otuz enerji tasarrufu olsun. 
Uygulama projesi donucunda yıllık maliyet 700 birime düşsün ve her yıl üç yüz birim enerji tasarrufu sağlanmış olsa,
Uygulama projesi için 3.000 birimlik yatırım gerekli olduğu düşünülüp maliyet 10 yılda karşılanacaktır. 
Uygulama süresi, yüklenici karı ve finansman maliyeti de dikkate alınarak sözleşme süresi en az 2 yıl en fazla 15 yıla kadar olsa, 
Yatırımcı, tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70’ini sağlamak zorunda olsa,
Tasarruf miktarının üç yıl boyunca tasarruf garantisinin %70’inin altında kalması durumunda, anlaşması fesh edilse, yatırımı ve teminatı irat kaydedilse,
Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması sonucu sağlanan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanmasını ölçme doğrulama uzmanlarınca yapılsa,
Kamu uzlaşılan tasarruf miktarına uygun olarak ödeme yapsa,
Binalar, araçlar, tesisler, santrallere, aydınlatma, su terfi istasyonları, enerji iletim ve dağıtım hatları gibi kamuya ait enerji tasarruf potansiyeli olan her alanda uygulanabilse,
Bilgi almak içinde https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi-enerji-performans-sozlesmeleri  sitesi olsa,
Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme olsa ve adına da 
“Enerji performans sözleşmesi” desek.
Çok mu hayalperest olurum ?

Yorumlar (1)
Remzi ç. 9 ay önce
Ülkemizde günlük meseleri değil bu tarz geleceğimize dönük konuların konuşulma vakti gelmişti.
27
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18