Sektörün büyümeye geri dönmesi için inşaat yatı­rımlarında canlanmaya ve girdi maliyetlerindeki artış so­rununun çözülmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan TMB Başkanı Eren şunları kay­detti:

“Girdi maliyetlerinde yaşa­nan yüksek artış konusunda bu yıl kamu müteahhitleri için yeterli bir çözüm sağlanama­dığı gibi konut sektöründe ihti­yaç duyulan arza cevap vere­cek yeni projelerin hayata geçirilmesi de mümkün ola­mamıştır. Anadolu’nun dört bir tarafında krediler ile proje­lerini tamamlamaya çalışan firmala­rımızın mevcut yük al­tında ayakta kalmaya artık mecalleri yok­tur. Hükümetimizden 2023 yılı için gerek kamu müteahhitle­rinin, gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekliyoruz.

Çin oto markalarının Türkiye pazarından aldıkları pay artıyor Çin oto markalarının Türkiye pazarından aldıkları pay artıyor

İnşaat sektörü güçlendiril­meden başta deprem riskinin kaçınılmaz kıldığı kentsel dö­nüşüm süreci olmak üzere kal­kınma hedeflerinin sürdürül­mesi de mümkün olmayacaktır”