banner21

banner17

banner28

banner6

OSB tasarısı tedirgin etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB Kanunu’nda yapmayı planladığı değişiklikle OSB yönetimlerinde valilerin başkanlığında müteşebbis heyetlerine tekrar göreve getirme düşüncesi OSB’lerin gündemine bomba gibi düştü. Sanayiciler karara tepki göstererek, özerk yapının korunması gerektiğini vurguladılar.

İNCELEME 04.10.2021, 23:47 04.10.2021, 23:58
OSB tasarısı tedirgin etti

SEMİH AYDIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu, organize sanayi bölgelerinin gündemine bomba gibi düştü. Çeşitli düzenlemeler içeren kanun düzenlemesinde, kuruluşunu tamamlamış ve özerk yapıya sahip OSB yönetimlerinin, valilerin başkanlık ettiği müteşebbis heyete devredilmesi en önemli başlık oldu.
Türkiye’nin en çok organize sanayi bölgesine sahip şehri Bursa’da, OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik büyük yankı buldu. Bursa’daki OSB’lerin başkanları, mevcut yapının devam etmesinin daha sağlıklı olacağını, bürokrasinin OSB yönetimlerine dahil edilmesinin hızlı karar alma süreçlerini olumsuz etkileyeceğini söylediler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Kanunu’nda değişiklik yapmak için kolları sıvadı. Bakanlığın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu’nun birçok yeni düzenlemeyi beraberinde getirmesi bekleniyor. Yapı ruhsatından OSB gelirlerinin Bakanlığa aktarılmasına ve Yeşil OSB’lere kadar birçok alanda sanayiciyi yakından ilgilendiren kanun taslağında en dikkat çekici başlık ise müteşebbis heyet yönetiminin sona erdiği OSB’lerde, yeniden müteşebbis heyetin göreve getirilmesi oldu. 

Erol GÜLMEZ

NOSAB YKB   OSBÜK YKÜ
Yetki OSB genel kurullarına verilmeli
OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 5 – 6 aydır böyle bir kanun değişikliği üzerinde çalıştığını öğrendik ve önerilerimize kendilerine sunduk. Yasa ile birlikte OSB yönetimlerinin başına valilerin getirilmesi öngörülüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki OSB’lere hizmet gitmesi ve altyapı çalışmalarının hızla yapılabilmesi için, o bölgenin mülki amirinin müteşebbis heyet başkanı olması avantaj sağlayabilir. Ancak Türkiye’nin büyük OSB’lerinin bulunduğu bölgelerde bu sisteme ihtiyaç yok. Bu yüzden biz bu yetkinin, o bölgelerin sanayicilerinden oluşan OSB genel kurullarına bırakılması tavsiyesinde bulunduk. Çünkü tüm Türkiye’deki OSB’lerin başına valileri atayamazsınız. Mevcut sistemde sanayiciler bölgenin altyapı ve yatırımlarını kendileri yapıyorlar. Ancak müteşebbis heyet başkanı vali olduğu zaman, yatırımlar da onun onayına tabii olacaktır. Fakat, valiler kararnameler ile her iki üç yılda bir değişiyor. Bu durum OSB’lerdeki icraatları ve hizmetleri aksatır. OSB’ler olarak bir diğer çekincemiz ise OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin yüzde 1’inin Bakanlığa aktarılması. Bu uygulamayı da doğru bulmuyoruz. 

Ersan ÖZSOY

DOSAB YK Başkanı
Değişiklik eskiye dönüştür
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili taslak bizimle de paylaşıldı. DOSAB Yönetimi olarak bizler de bu konuyla ilgili görüşlerimizi ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Genel olarak yapılması düşünülen değişiklikleri olumlu buluyoruz. OSB’lerimizin bugüne kadar olan kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için yapılan her düzenlemeyi önemli buluyoruz. OSB’lerimizin hizmet kalitesini artıracak, sanayimizin rekabet güçlerini daha yukarıya taşıyacak doğru çözümler üretileceğine inanıyoruz. Buna rağmen OSB’lerin yönetim yapısında düşünülen değişiklik ise bizim açımızdan eskiye dönüştür. DOSAB Müteşebbis Heyeti kuruluş aşamasında Valilik, Osmangazi Belediyesi ve eski dönem Demirtaş Beldesi, il özel idaresi ve sanayiciler derneğimiz temsilcilerimizden oluşuyordu. DOSAB, 2009 yılına kadar müteşebbis heyetle yönetilmiş ve genel kurul sürecine geçmiştir. Bunun ardından da müteşebbis heyet yönetimi, sanayiciye devretmiştir.


Ömer Faruk KORUN

HOSAB YK Başkanı
Mantığını anlamakta zorlanıyoruz

4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler ilgili taslak çalışması olduğu bir süredir gündemdeydi ve camiamızda konuşuluyordu. Son haftada konu kamuoyuna yansıdığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yürüttüğü kanun taslağı çalışması için görüş istedi. Bizler OSBDER ve HOSAB olarak taleplerimizi iletiyoruz. Çalışmada OSB’lerin yönetimi ile ilgili düzenleme ön planda ve tepki çekiyor. Yıllarca elde edilen kazanımların kaybedilme endişesi var. Müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde yeniden müteşebbis heyetin teşekkül etmesi, OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin yüzde 1’ini KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı destek programlarında kullanmak üzere bakanlığa aktarması gibi doğru bulmadığımız düzenlemeler var. Sanayicilerin yönettiği OSB’lerin yönetiminin valilere devredilmesinin mantığını anlamakta zorluk çekiyoruz. Kurulma aşamasında olan OSB’lerde merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin müteşebbis heyette olmasının hizmetlere ulaşmada faydası olabilir. Ama yatırımlarını tamamlamış ve sanayicilerin yönettiği bölgelerde faydası ne olacak? Biz bu yapıların bozulmamasını istiyoruz. Biz bölgeleri özel sektör anlayışıyla yönetiyoruz.


Zeki ŞAHİN

İnegöl OSB YK Başkanı
Mevcut sistem devam etmeli
Sanayilerin yapısı, ihracat nedeniyle uluslararası ticarete uygun iş yapış şekilleri ve iş insanlarının hızlı karar alma mecburiyeti nedeniyle OSB’lerin özerk bir yapıda olması gerektiği kanaatindeyim. Yeni kurulan bir OSB’de müteşebbis heyetin olması, gerekli kararları ve tedbirleri almak, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen görevleri yapmak ve OSB’ye ait para ve kaynakları kuruluş amacına uygun kullanma açısından gerekli ve doğru bir uygulamadır. Ancak kuruluşunu tamamlamış, uzun süredir faaliyet gösteren OSB’lerde yönetimlerin tekrardan müteşebbis heyete devredilmesi, karar alma süreçlerinde bürokrasiyi daha ön plana çıkaracaktır. Ancak OSB’lerin kuruluş amacı bürokrasiyi ortadan kaldırarak çözüme ulaşılacak konularla ilgili hızlı karar alabilmektir. Dolayısıyla mevcut sistemin devam etmesinin OSB’ler ve sanayiciler açısından daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

Yalçın TOY

Kayapa OSB YK Başkanı
OSB’ler demokrasiyle yönetiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB Kanunu’nda gerçekleştirmeyi planladığı düzenlemeler olumlu başlıklara sahip olsa da, çalışmada OSB’lerin yönetimi ile ilgili düzenleme kamuoyunda yankı buldu. Devletimizin kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştirme yoluna gittiği bu süreçte, müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde yeniden müteşebbis heyet ile mülki idareye devrini öngören yasa taslağının tezat oluşturduğunu düşünüyorum. Bana göre bu noktada görev ayrımı iyi yapılmalı. Kamu, kendi sorumluluk alanındaki bölgelerin yönetiminden sorumluyken; sanayicinin de kendi kendini yönetmesine izin verilmesi lazım. Çünkü, OSB’ler demokrasiyle yönetilen yerler. OSB yönetimleri, bölge sanayicilerinin seçimiyle yönetime geliyor. Bu noktada OSB’lerin kendi kendini yönetmesinden daha doğal bir durum olmadığı kanaatindeyim. Aksi takdirde düşünülen taslağın yasalaşması halinde yabancı yatırımcının da bundan olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Güven hissetmeyen yabancılar, yatırımlarını durdurabilirler. 

Yunus AYDIN

Uludağ OSB YK Başkanı
Kamu destekli dinamizm 

Bakanlık; OSBÜK’ün, OSB’lerin önerileri ve Bakanlık yetkililerinin önerileri doğrultusunda köklü değişiklikler içeren yeni bir paket hazırlamıştır. Bu paket hakkında genel bir değerlendirme yaparsak; “OSB’LERİN YÖNETİMİNE KAMU DESTEKLİ YENİ BİR DİNAMİZM GETİRECEK TASARI” diyebiliriz. Şöyle ki; OSB’lerde katılımcıların yüzde 50’si yapı kullanma izni alıncaya kadar yönetim kurucuların temsilcilerinden oluşan Müteşebbis Heyet tarafından yapılacak, yapı kullanma izni yüzde 50’ye ulaşması halinde dört yılda bir Müteşebbis Heyet üyeler sanayiciler tarafından seçilecek ve Müteşebbis Heyet Başkanlığını Mülki İdare Amirleri tarafından yapılacaktır.OSB’lerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine üst üste iki dönem görev yapabilme şartı ile gençlerin önü açılmış olacaktır.  Önemli bir değişiklik ise halen faaliyette olan bir OSB’nin uzun yıllarda oluşan bilgi birikimini aktarmak amacıyla yeni bir OSB kurabilmesi ve bu OSB’nin organlarının kurucu OSB’nin organları tarafından yerine getirilmesidir. Bu öneri OSB’ler ve ülkemiz için devrim niteliğinde bir düzenlemedir. 

Memiş KÜTÜKCÜ

OSBÜK YK Başkanı
Ortak akılda  buluşacağız

Müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde yeniden müteşebbis heyetin teşekkül etmesi, OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin yüzde 1’ini KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı destek programlarında kullanmak üzere bakanlığa aktarması, yapı ruhsatı alma süresinin bir yıldan iki yıla çıkarılması, kriterleri sağlayan OSB’lerin ‘Yeşil OSB’ olarak sertifikalandırılması gibi düzenlemeleri içeren taslak bizlere ulaşır ulaşmaz, kapsamlı bir çalışma başlattık. OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü kanun taslağı çalışmasına OSB’lerden gelen tüm talepleri daha önceden ilettik ve iletmeye devam edeceğiz. Bugün ülkemizin 81 ilinde üretimin ve ihracatın kaynağı haline gelen, 67 bin işletme ile 2 milyon 170 binin üzerinde insana doğrudan istihdam sağlayan organize sanayi bölgelerimiz, Türk sanayisinin gururu haline geldi. Dünyaya örnek gösterilen OSB’lerimizin bu kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için yapılan her düzenleme Türk sanayisinin geleceği için gerçekten çok önemli. Biz OSBÜK olarak, OSB’lerimizin taleplerini biliyoruz. OSB’lerimizin bu taleplerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülen OSB kanunu ile ilgili çalışmaya da mutlaka yansıtacağız. Her zaman olduğu gibi, bu kanun çalışmasında da bakanlığımızla ve OSB’lerimizle ortak akılda buluşacağımıza, hem OSB’lerimizin hizmet kapasitesini artıracak hem de OSB sanayicilerimizin rekabet güçlerini daha yukarıya taşıyacak doğru çözümler üreteceğimize inanıyoruz.

Yorumlar (0)
27
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18