banner34

banner50

banner6

Yeşil OSB’ler sertifikalandırılacak

“Yeşil OSB” tanımı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na eklendi. Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılacak OSB’ler kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkacak. Kamulaştırma ve yatırımlar hızlanacak.

Haberler 10.04.2023, 23:31
Yeşil OSB’ler sertifikalandırılacak

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Ga­zete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda, Organize Sanayi Bölgeleri­nin (OSB) planlama, kuruluş ve kamu­laştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Orga­nize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tanımı eklendi.

Yeşil OSB, kaynak ve enerji verimli­liği, yalın üretim, endüstriyel atık işbir­liği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçe­vesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak. Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirle­nen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapıl­madan OSB alanı kesinleştirilecek.

Yönetmelikte belirtilen şart ve süre­lerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapıl­madan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Taahhüdü yerine ge­tirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırı­lacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB olarak sınırları kesinleştirilen alan­larda, acele kamulaştırma kararına isti­naden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin banka hesabına ya­tırılması ve acele el koyma kararı veril­mesinin ardından yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından alt­yapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, ya­tırımlar için ruhsat ve izinler verilebilecek.

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18