banner34

banner6

banner45

Ekonomide daralmayı hissediyoruz

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, istikrarlı hale getirdikleri BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin 5’incisinin sonuçlarına baktıklarında daralmanın her alanda kendini hissettirdiğini söyledi.

Haberler 14.08.2023, 23:13
Ekonomide daralmayı hissediyoruz

BUSİAD, Bursa ekonomisi­nin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Temmuz 2023’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin so­nuçlarını açıkladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İkti­sadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkı­larıyla gerçekleştirilen çalış­mada, ankete katılan firmaların, bir önceki çeyreğe göre perfor­manslarında zayıflama yö­nünde bir değişim olduğu gö­rüldü. Firmalar, söz konusu zayıflama eğiliminin, gelecek altı aylık süre içinde de sürece­ğini ifade ederken, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak üretim hacminin de zayıflama yönünde değişimini teyit ettiler, Firmalar, eğilimin gelecek üç ay itibariyle de kalıcı olduğunu kaydettiler.

İstihdam ve yatırımlarda duraksama

Ankete katılan firmalar için or­talama olarak bir önceki çeyreğe göre istihdam performansı zayıf­larken, eğilimin gelecek üç ay için de geçerli olacağı anlaşıldı. Gelecek üç ay için ücret maliyet­lerinde artış beklentisi içinde olan firmalar, makine-teçhizat yatırımında da çok hevesli görülmüyor.

İhracatta zayıflama

Ankette, ihracat yapan firmaların, son üç aylık si­parişleri bir önceki çey­reğe göre ortalama olarak zayıflama yönünde güçlü değişim gösterirken eğili­min gelecek üç ay için de sürme­sinin beklendiği gözlemlendi.

Küçükkayalar: İşler iyi gitmiyor

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Buğra Küçükka­yalar, seçim ekonomi­sinin etkilerinin yansıdığı Temmuz 2023 BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin “işlerin çok da iyi git­mediğini” gözler önüne serdiğini söyledi. Seçimin ardından yaşa­nan ekonomi yönetimindeki de­ğişim ve gerçekçi politikalara dö­nüşün etkilerinin ise bir sonraki ankette ortaya çıkmasını bekle­diklerini kaydeden Küçükkaya­lar, “Daralmayı her alanda hisse­diyoruz. Enflasyon, ihracattaki azalma ve işgücü maliyetlerin­deki artış iş insanını zorluyor. Yatırımlarda duraksama var.

Bir de buna finansmana ulaşma zorluğu eklenince eko­nomiyi canlandırmak zorlaşıyor. Yeni ekonomi yönetiminin ger­çekçi politikalar izleyeceğine iliş­kin ilk işaretlerin kısa sürede et­kisini göstermesini umuyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18