“Güçlü Kadın Güçlü Toplum” Çalıştayı “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” Çalıştayı

Ekonomi profesörü, aka­demisyen, yazar ve Ulu­dağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstatistik Anabi­lim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal, “Zeka Yapay İnsan Gerçek” adlı yeni kitabını yayınladı.