banner6

Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Geçen yıl ihracat yüzde 12,9 artarak 254,2 milyar dolar, ithalat ise yüzde 34,3 yükselişle 364,4 milyar dolar oldu. Böylelikle cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılmış oldu.

Gündem 10.01.2023, 00:13 09.01.2023, 16:29
Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Küresel pazarlardaki yavaşlama ve parite­nin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ih­racatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye’nin 2022 yılı ihracatı 2021’e göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2022 yılı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va­rank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Ne­bati, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıkladı. 2022’de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 210 milyon do­lar, ithalat, yüzde 34,3 yükselişle 364 mil­yar 395 milyon dolar oldu. Bu ihracat de­ğeri, Cumhuriyet tarihinin en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 24,6 artarak 618 milyar 605 milyon dolara ulaştı. Genel Ticaret Siste­mi’ne (GTS) göre ihracat Aralık 2022’de bir ön­ceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 22 milyar 915 milyon dolar, ithalat da yüzde 14,6 artışla 33 milyar 295 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin 2022 yılı ihracat performansı

TİM verilerine göre geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sek­törü 2022 yılında en fazla ihracat yapan sektör oldu. Bu sektörü 30 milyar 995 mil­yon dolarla otomotiv endüstrisi, 21 milyar 205 milyon dolarla hazır giyim ve konfek­siyon takip etti. 2022’de en fazla ihracat artışı yüzde 60,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının ge­çen yıl yüzde 73,1’ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,8 ar­tışla 185 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dö­nemde toplam ihracatın yüzde 13,5’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 15,3 yük­selişle 34 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 9,1 artışla 6 milyar 469 milyon dolarlık ihracat imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Geçen yıl 21 bin 501 firma ihracat aile­sine katılırken, bu firmalar tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye, 2022 yılında 162 ülkeye ihraca­tını artırdı. Geç­tiğimiz yıl ihra­catçıların en fazla ihracat ger­çekleştirdiği ilk 3 ülke 18,9 mil­yar dolarla Al­manya, 14,4 milyar dolarla ABD ve 12,3 mil­yar dolarla Bir­leşik Krallık oldu. Birim ihracat değeri ise yüzde 14,7 artarak 1,44 dolara çıktı.

2022 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 3 il sırasıyla 99,4 milyar dolarla İstanbul, 19,2 milyar dolarla Kocaeli ve 16,2 milyar dolarla Bursa oldu.

Bursa’nın 2022 yılı ihracat performansı

Bursa ihracatının lokomotifi otomotiv oldu. Bursa’nın 2022 yılı ihracatı bir ön­ceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 16 milyar 162 milyon dolar oldu. 2021 yılında Bursa’nın ih­racatı 15 milyar 230 milyon dolar olmuştu.

TİM verilerine göre geçen yıl Bursa’da en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 6 milyar 696 milyon dolarla otomotiv endüstrisi olur­ken, bunu 1 milyar 683 milyon dolarla hazır­giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 274 milyon dolarla çelik izledi.

2022 yılında Bursa’da su ürünleri ve ma­mulleri ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 61,1, çelik ihracatı ise yüzde 34,3 artış gös­terdi.

Yılın son çeyreğinde tekstil ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörlerinde yaşanan ihracat düşüşleri dikkat çekti.

2022 yılının son 3 ayında tekstilde geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 6,6, hazırgiyim ve konfeksiyonda ise yüzde 25,4 ihracat dü­şüşü görüldü.

BAŞKANLAR 2022’Yİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2022 yılı aralık ayı ihracatı, 3 milyar 333 milyon 557 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB’in 2022 yılındaki toplam ihracat tu­tarı ise önceki yıla göre yüzde 5,24 ora­nındaki artışla 32 milyar 374 milyon 255 bin dolara ulaştı.

UİB’e bağlı birliklerin başkanları yıllık ihracat performanslarını ve 2023 hedefle­rini değerlendirdi.

Baran ÇELİK

OİB YKB

2023 hedefi 34 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde 2022 yılı sektörel ihracat hedefimizi 33 milyar dolar olarak be­lirlemiştik. Ancak başta çipler olmak üzere, küresel enflasyonist ortam, re­sesyon riski ve tedarik sorunlarının yıl boyunca devam etmesi bizi hedefimiz­den alıkoydu. Diğer taraftan yüzde 85 Euro ile çalışan otomotiv endüstrisi 2022 yılında Euro-Dolar paritesi kay­naklı 3 milyar dolar kayıp yaşadı. Euro bölgesinde derinleşen daralmaya rağ­men otomotiv ihracatımızda ar­tışın sürdüğünü görüyoruz. Aralık ayı ihracatımız geçen se­nenin aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 3,16 milyar dolar oldu. Böylece aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık. 2022 yılında ise yak­laşık yüzde 6 artışla 31 milyar dolar ih­racata imza attık. Bu rakam, otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Bilindiği üzere dünya otomotiv endüs­trisi büyük bir dönüşüm süreci yaşı­yor. OİB olarak bu temel vizyon bilin­cinde öncü çalışmalara imza atıyoruz. 2023 yılında da 34 milyar dolarlık tüm zamanların rekoru olacak ihracat he­defiyle yola çıkıyoruz.

Nüvit GÜNDEMİR

UHKİB YKB

Sürdürülebilirlikle ihracatımızı artıracağız

Uludağ Hazır Giyim ve Kon­feksiyon İhracatçıları Birliği olarak, 2022 yılsonu hedefimizi 1 mil­yar 50 milyon dolar olarak belirlemiş­tik. 2022 yılı 12 aylık süreçte 1 milyar 99 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi­ğimiz dikkate alındığında, hedefimizi fazlasıyla gerçekleştireceğimizi söyle­yebiliriz. 2023 yılı için uluslararası ti­carete engel olan salgın, savaş, enerji sıkıntısı gibi konuların ortadan kalk­masını diliyoruz. Bunun olması duru­munda firmalarımızın üretimden ge­len gücü, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla her zaman he­defini yükselterek, ihracatı artı­racağına inanıyoruz. Yeni Ar-Ge yatırımları, katma değeri yük­sek, orijinal tasarımlı ürünlerin ihracatı ile küresel piyasalarda firmalarımızın yerlerini güçlendirebili­riz. Değişen dünya düzeninde so­rumlu birer dünya vatandaşı olarak üretimde sürdürülebilirlik ve döngü­sel ekonomi ekseninde karbon ayak izimizi minimuma indirmemiz de ge­rekiyor. Bu değişimi firmalar olarak ayak uydurmak zorundayız. Küresel markaların tedarik süreçlerini de yeni­den gözden geçirdiği bir dönemde, Made in Türkiye markasını kaldıraç olarak kullanabiliriz.

Pınar TAŞDELEN ENGİN

UTİB YKB

Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz

Pandeminin yıkıcı etkilerinin azalmasıyla birlikte ihracatta yeniden yükseliş trendine kavuşan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, 2022 yılında ihracatımızı 1 milyar 352 milyon dolar olarak gerçekleştirdik ve 2023 yılında hedefimize doğru ilerliyoruz.

Sektörün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma, ekoloji dostu çevreci üretim vb. konularında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2023 yılı AB Yeşil Mutabakatı yaptırımlarının 2022 ye oranla daha da yoğun olacak.

Bunu önlemek ve küresel rekabette güç kaybetmemek için Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin yanı sıra; girişimcilik ekosisteminin gelişimine de çok önem veriyoruz. Bu alanda yoğun çalışmalarımız da var.

Prof. Dr. Senih YAZGAN

UYMSİB YKB

Sürdürülebilir geleceğe hazırlıyoruz

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) olarak 2022 yılı ocak-aralık döneminde yüzde 9 azalışla 144,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat rakamımızdaki düşüşü iklimsel durumun ve soğuk havaların hasadı ötelemesine bağlayabiliriz.

Ülkeler bazında incelediğimizde, Almanya, 2022 yılında da en fazla ihracat yaptığımız pazar olma özelliğini korudu. Birliğimizin, 2022 yılı ihracatında en büyük payı AB ülkeleri alıyor. Diğer önemli pazarlar arasında Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık başta olmak üzere diğer Avrupa, Uzak Doğu ve Ortadoğu ülkeleri yer alıyor. Rusya pazarının genişletilmesi, Hindistan, Malezya, Singapur, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine ihracatın önündeki karantina engellerinin giderilmesi ve nakliye düzenlemeleri gibi bir dizi adımlarla ihracatın artırılması planlanıyor.

Özkan KAMİLOĞLU

UMSMİB YKB

Çiftçimizin refahını artırmaya odaklıyız

Ocak-Aralık döneminde yüzde 36,7 artışla 318,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) için 2022 yılı ihracatımızda önemli artışlar gördüğümüz bir yıl oldu. 2021 yılında yüzde 15 artışla 49 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz en büyük pazarımız Almanya, 2022 yılında yerini Rusya’ya bıraktı. Rusya’ya 2021 yılına göre yüzde 1.582 artışla 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Her platformda dile getirdiğimiz gibi, pandeminin gölgesinde geçen 2020 ve 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da ihracatta yaşanan artışlar bizi yanıltmamalı. Önemli olan bu başarının sürdürülebilir olması ve normal şartlarda da devamlılığının sağlanması. Bu olumlu havayı sürekli kılmak için doğru analizi yapmamız ve bu verileri ve dönemi iyi okumamız gerekiyor.

Yorumlar (0)
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18
banner51