Ali İhsan Yeşilova üye ziyaretlerinde Ali İhsan Yeşilova üye ziyaretlerinde

ESA Lojistik&Güm­rükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş çalışma ar­kadaşlarıyla Av­rupa’nın en büyük lojistik fuarı konu­mundaki İstanbul Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fua­rı’nda giderek lojistik ve taşımacılıktaki son gelişmeleri yakından incelediler.