banner21

banner17

banner6

BUMKAD Türkiye’de bir ilke imza atıyor

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü, BUMKAD olarak coşkuyla kutluyoruz.

Bilimin Kadın Hali 20.06.2022, 21:01
BUMKAD Türkiye’de bir ilke imza atıyor

23 Haziran 2022’de Türkiye’ de ilk defa Kadın Mühendisler Günü kutlanacak. Mü­hendisliğin en iyi, en parlak, en cesur kadınla­rının geleceği inşa ederken çözümün bir ortağı olmasını temenni ediyoruz.

Dünya Kadın Mühendisler Günü lansmanı dünyada ilk defa 23 Haziran 2014 de Birleşik Krallık’ da yapıldı. Sonrasında 2016 da UNESCO himayesine geçerek büyümeye de­vam etti ve global bir gün haline geldi. 23 Hazi­ran mühendislik alanında yer alan kadın pro­fillerini yükseltmek ve kadınlara sunulan fırsatlara dikkat çekip farkındalık oluşturul­masını amaçlıyor. Bugün tüm dünya çapında kadın mühendisler olağan üstü başarılarını kutluyorlar ve her gün daha çok, birlikte bü­yümeyi hedefliyorlar. Son yıllarda yetkin mü­hendislik becerilerine sahip kişilere erişim sı­kıntısı olması nedeni ile kadınların mühendislik alanında büyük fırsatlara teşvik edilmesi önemli bir detayı oluşturuyor. Bu kapsamda kadınların mühendislik kariyerine teşvik edilmesi ve endüstriyi ta­mamen kapsayıcı hale getiril­mesi günümüz işletmeleri için oldukça önem taşımaktadır. Çünkü geleceğin mühendislik faaliyetleri bugünün en parlak kadın mühendisleri tarafından inşa edilmelidir.

23 Haziran günü için sizler de araştırın, bu­gün hayatımızda kadın mühendislerin pek çok buluşunu görebileceksiniz. Bulaşık maki­nası, IBM-Harvard Mark (ilk bilgisayarlardan), araba cam sileceği, kese kağıdı, kurşungeçir­mez yelekte kullanılan kevlar malzemesi, dak­sil, gazlı fırın, ev güneş enerjisi sistemi, lazer katarakt ameliyat cihazı ve daha ismini saya­madıklarımız. Onlar muhteşem buluşlarına çok zaman ve emek harcadılar, bugünün mü­hendis kadınları onların öncülüğünde yaratı­cılıklarıyla, ilhamlarıyla devam edecekler.

23 Haziran toplumsal cinsiyet eşitliğini des­tekleyen çok önemli bir noktada. Birlikte bü­yümeye ve gelişmeye devam edebilmemiz için geleceğin mühendislik ortamının eşit sa­yıda kadın ve erkek tarafından inşa edilmesini sağlamayı hedeflemeliyiz. Çünkü araştırma­lara göre globalde STEM alanında erkekler ka­dınlara göre daha çok kazanıyorlar. Kadınlar matematik alanında daha iyi performans gös­termelerine rağmen mühendislik öğrencileri­nin ise %21 ini oluşturuyorlar.

BUMKAD ise 23 Haziran 2022’yi, Bursa Pod­yum Davet’te “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek” mottosuyla önemli bir konferansa ev sahipliği yaparak açıyor. Birbirinden değerli konuşma­cıların ve katılımcıların konuk olduğu konfe­ransta üç ana başlıkta paylaşımlar yapılacak. Bunlardan ilki olan “Güçlü Kadın Güçlü Gele­cek’’ panelinde ManPower Türkiye CEO’su ve fahri üyemiz Feyza Narlı, Renault İK Müdürü ve PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Neslihan Özer ve TOFAŞ İK Direktörü Orçun Sarcıva paylaşımları ile yer ala­caklar.

İkinci ana başlık olan “Sür­dürülebilir Gelecekte Güçlü Ka­dın” panelinde İstanbul Blockc­hain Women Derneği Kurucu Üyesi Ayşegül Şensoy, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Koordina­törü ve İklim Araştırmacısı Bahar Özay, Erdem Kaya Patent Genel Müdürü ve Türk ve Avrupa Patent Vekili Erdem KAYA ile Kastamonu En­tegre Global İş Planlama ve İnovasyon Direk­törü Dr. Hüseyin Güler konuşmalarını gerçek­leştirecekler. Son bölümde ise tüm kadın mühendislere ve adaylarına ilham vermek ve cesaretlendirmek için “İlham veren Hikayeler – Güçlü Kadınlar” kısmında Stellantis Global Satınalma ve Tedarik Zinciri Stratejisi Başkanı Yıldız Çaprak, Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, ORAU Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Orhan bizlerle birlikte ola­caklar. “Güçlü kadın güçlü gelecek” için 23 Ha­ziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü BUMKAD olarak tüm kadın mühendislerimiz, iş ortaklarımız, gönüllü ve destekçilerimiz ile beraber Türkiye’de ilk defa kutlayacak olma­nın mutluluğunu yaşıyor, destek veren her­kese teşekkür ediyoruz.

Yorumlar (0)
22
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18