Best Grubu’nda Gündem ekonomi Best Grubu’nda Gündem ekonomi

Beyçelik Holding, yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtı­nası becerilerini ve farklı düşünme ye­teneklerini geliştirmek amacıyla 8-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazır­ladığı Beyçelik ile Aklım Yenilikte sos­yal sorumluluk projesinin ikincisini gerçekleştirdi.