banner21

banner17

banner6

Neden ‘Olanaksızı Düşünme Departmanı’ kurmalısınız?

Aykırı Fikirler 27.06.2022, 21:48
Neden ‘Olanaksızı Düşünme Departmanı’ kurmalısınız?

Harvard Business Review’de yazdığım ‘Ola­naksızı düşünme departmanına neden ih­tiyaç var?’ başlıklı yazımızın etkileşiminin yüksek olması, bizi konuyu biraz daha derinlemesine in­celemeye itti. Bu nedenle profesyonel dünya için ol­dukça önemli olan bir sos­yal medya platformunda 350 yönetici, firma sahibi ve beyaz yakanın katıldığı aynı başlıkta bir anket dü­zenledik. Anketin sonuç­ları, ülkemizde şirket kültürünün ve yönetici ak­lının kritiğini yapmak açı­sından önemli doneler veriyor.

Yazımızda, neden ‘olanaksızı düşünme depart­manı’na ihtiyacımız var sorusuna, “Çünkü kafa­mızdaki ‘olmaz’larla yaşamanın maliyeti çok yüksek. Dünyanın en büyük kurumları dahi kafa­larındaki ‘olmaz’ları aşamadığı için yenilikçi firma­lara yenik düşmüş durumda” cevabını vermiştik.

Ve örnek olarak da 1958 yılında kurulan ABD’nin göz bebeği NASA’yı vermiştik. ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 63 yıldır uzay çalışmaları yapıyor.

Devamla NASA’nın know-how seviyesine diye­cek bir şey yok, ama muhtemelen kafalarındaki ‘olmaz’lar birtakım konuların çözülmesine engel olmuş olabilir; durum onu gösteriyor.

Mesela; uzay araçlarının maliyeti çok yüksek ol­duğu için ‘geri dönmeleri ve rampaya oturtul­ması’ konusu oldukça önemli olmasına rağmen, NASA tarafından 63 yıldır çözülemeyen bir me­seleydi.

İnovasyon yatırımları

Bu meseleyi kısa süre içinde başka bir şirket çözdü. 2002 yılında Tesla’nın CEO’su Elon Musk tarafından Mars’ın ko­lonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hede­fiyle kurulan SpaceX şirketi, 2010’da, bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını (Dragon) başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket unvanını kazandı.

Böylece; SpaceX, radikal inovasyon örneği de sayılabilecek bir şekilde uzay taşımacılığının mali­yetlerini çok büyük oranda düşürerek dünya devlerinin yapamadığını yapmış ve bu yete­neği ile yakın gelecekte Mars’a insan yol­layabilecek en muhtemel şirketi yaratmış oldu.

Kritik soru şu; NASA gibi dünya devi bir kuruluşun çözemediğini çözen ve daha bir dizi radikal ino­vasyonlara imza atan SpaceX, hangi özelliği ile bunları yapabildi?

Sorunun cevabı, ‘imkânsızı düşü­nebilme yeteneği’ ve bu yeteneğe ya­pılan yatırımlarda gizli…

Ankete gelirsek… Anketin sorusu şöyleydi: Şir­ket patronu olsaydınız şirketinizde olanaksızı dü­şünme departmanı kurar mıydınız?

a. Evet, ihtiyaç var: %39

b. Hayır, icat çıkartmaya ihtiyaç yok: %15

c. Bu departmanı ilk kez duyuyorum: %26

d. Daha çok yolumuz var: %20

“Hayır, icat çıkartmaya ihtiyaç yok” cevabını ve­renlerin mevcut yapının devamından yana olan­lar olduğunu ve yeni dünyanın açtığı ufku yakalamakta zorluk çeken direnç grubu oldu­ğunu unutmayalım.

Bu yüzde 15’lik grubun ağırlıklı üst düzey yö­neticilerden oluşması, özgül ağırlığının daha fazla olması nedeniyle bloke edici etkisinin yük­sek olmasına neden oluyor.

“Bu departmanı ilk kez duyuyorum” cevabını verenlerin de olumlu tarafta olan kitle olduğunu ve olanaksızı düşünme konusunda yeri geldi­ğinde destek verecekleri düşünülebilir.

“Daha çok yolumuz var” cevabını verenlerin ise hangi tarafta yer alacakları belirsiz olduğu için pozitif tarafta tutamıyoruz.

Sonuçların en şaşırtıcı yanı, yüzde 39 gibi ‘bu departmana ihtiyaç var’ cevabının gelmesiydi.

Yeni nesil daha fazla ilgili

Genç çalışan kitlesinin bu tür konulara olan il­gisini bizzat verdiğim eğitim ve atölyelerde sü­rekli gözlemliyorum. Ancak onların önünü açacak olanların da firmaların kaptan kamara­sında olanlar olduğunu ve onların tavrının belir­leyici olacağını da biliyoruz.

Çünkü ‘olanaksızı düşünme departmanı’ çalışanlarının özellikleri, yeni neslin de­ğişimi ve hıza endeksli metoboliz­masına çok uygun…

İşin özü, Türk firmalarının dönü­şümü nasıl gerçekleştirecekleri? Olanaksızı düşünme departmanı gibi kırıcı yapılanmaları hayata ge­çirmenin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, sorularında gizli.

Kaldı ki, biz inovasyoncuların ana mis­yonu, bu farkındalıkları artırmak ve engelleri aşırtmak üzerine kurulu. Firma sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerin işi sadece günü kurtarmak değil, geleceğin dinamiklerine uygun şekilde dümen kırmaktır.

Yorumlar (0)
22
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18