Gençlere “Sağlam” destek Gençlere “Sağlam” destek

Tekstil üretimi ve pa zarlama alanında 30 yıla yakın tecrü­besi bulunan ve 53 farklı ülkeye ihracat yapan Ayhan De­nizci, Ticaret Bakan­lığı koor dinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda, Uzak Ülkeler Stratejisi kap­samında potansiyel pazar niteliğindeki ülkelerden olan Brezilya ve Şili’de düzenle­nen iş forumu ve B2B görüşmelerine katıldı.