Yıldırım Belediyesi, Samanlı Ma­hallesi’ndeki 160 dönümlük alanı, dev e-ticaret markalarının depo­larının bulunacağı lojistik üs haline ge­tiriyor. Yıldırım’a ve şehir ekonomisine önemli katkıları olacak Yıldırım Lojis­tik Merkezi’nin bünyesinde 95 bağım­sız alan bulunacak. Ayrıca merkezin çatısına kurulacak güneş enerji sant-rali ile ilçedeki sokakların ve belediye tesislerinin elektrik ihtiyacı karşılana­rak, yılda 15-20 milyon liralık tasarruf sağlanacak. İnşaat çalışmalarının üçte birlik kısmı tamamlanan tesis 2023 yılı içerisinde hizmete açılacak.

Bursa’da Bozbey’le 5G zamanı! Bursa’da Bozbey’le 5G zamanı!

Yıldırım Lojistik Merkezi’nin Yıldı­rım ve Bursa ekonomisine önemli kat­kılar sağlayacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E tica­retin ve ihracatın yaygınlaşmasıyla be­raber lojistik üslerin önem kazandığı bir dönemdeyiz.

Yıldırım Belediyesi olarak bu kap­samda ilçemize katma değer sağlaya­cak Yıldırım Lojistik Merkezi’ni kazandırıyoruz. Doğa dostu olarak planladığımız tesisimizin çevreyi kirle­tecek atıklar oluşturmayacağı gibi ilçe­mizi için önemli bir yeşil enerji kaynağı olacak. Tesisimizin kendi enerji ihtiya­cını karşılamakla kalmayacak Yıldı­rım’ın sokakları aydınlatacak ve belediye tesislerinde kullanılacak elek­trik enerjisini de üretecek” dedi.