Şirketler

Çınar Değerleme’ye RICS Kraliyet Sertifikası

Son dönemde ihracatta rekorlar kıran Türkiye’nin hizmet ihracatı noktasında da büyük bir potansiyele sahip olduğu, bu doğrultuda gayrimenkul değerleme hizmetinin bir fırsat alanı olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

Türkiye’nin 7 bölge­sine yaygın 8 bölge müdürlüğü ile ülke gene­linde SPK ve BDDK onaylı gayrimenkul değerleme hizmeti veren Çınar De­ğerleme ve Müşavirlik, Londra merkezli RICS Kraliyet Ser­tifikalı Ölç­meciler Enstitü­sü’nden ser­tifika alarak hizmet ihra­catı konu­sunda atağa kalktı.

Londra merkezli RICS Belgesi al­maya hak kazanan Çınar Değerleme ve Müşavirlik, uluslararası standartlarda değerleme hizmeti ile dünyaya açılıyor. Firma Genel Müdürü, MRICS İs­mail Duyar, mal ve hiz­met ihracatlarını gelişmiş ülkeler seviyesine taşıya­bilmek için gerekli tüm çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

2005 yılında kurulan Çınar Değerleme ve Mü­şavirlik A.Ş.’nin Sermaye Piyasası, Bankacılık Dü­zenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gayri­menkul değerleme yetkisi almış bir firma olduğunu söyleyen İsmail Duyar, fir­malarının faaliyet alanlarını anlatarak, “Borsaya kote olan firmaların aktifindeki varlıkları değerliyo­ruz. Bir de bankaların teminat ola­rak kullanacağı gayri­menkul ve menkulleri raporluyoruz. SPK’da fir­maların hisse senetleri bizim yazdığımız rapor­lara göre işlem görür veya bankalar bizim yazdığı­mız raporlara göre kredi kullandırır. Yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan­lığı’nda, Adalet Bakan­lığı’nda, kamuda birçok yetkimiz var” dedi.