banner8

banner6

banner17

11.09.2021, 10:53

Teşvikli makinaların devir ve satışı

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar, satın alımının gerçekleştiği tarih itibariyle beş yıl boyunca işletme envanterinde bulunmak zorundadır. Bu temin yerli makine ve teçhizatta fatura tarihi, ithal makine ve teçhizat da ise beyanname tarihi baz alınmak suretiyle işleme alınır. Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde mümkündür.

Teşvik belgesi kapsamında yatırımını tamamlamış ancak kapatma ekspertizini gerçekleştirmemiş yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın satış veya devrinin gerçekleşmesi durumunda yine beş yıl şartı aranır. Teşvikli makine ve teçhizatın envantere girmesini takiben beş yılını tamamlamış ancak tamamlama vizesi yapılmamış olması durumunda, Bakanlıkça herhangi bir müeyyide yapılmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir.

Burada asıl önemli olan tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın satış, devir, kiralanmasına ilişkin uygulamalardır. Bu uygulamalarda Bakanlığının bakış açısı; yatırımın bütünlüğünün bozulup, bozulmadığıdır. Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartıyla; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, teşvikli makine ve teçhizatın ihracı ve kiralanması Bakanlık iznine tabidir.

Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı ile satış izni verilen teşvikli makine ve teçhizatta uygulanan destekler bakanlıkça geri alınmaz. Ancak satış izni verilen yatırımcının teşvik belgesini iptal etmek istemesi halinde verilen destekler ilgili mevzuat çerçevesinde yasal faiz uygulamak suretiyle kısmen ya da tamamen geri alınır.

Teşvikli makine ve teçhizatın satış izni verilmeden satılması halinde tahsil edilmeyen KDV ile Gümrük Vergisi yasal faizi ile tahsil edilir. Ayrıca vergi indirimi uygulandıysa indirime konu bedel yine faizi ile geri alınır. Satış dolayısıyla yatırım tutarında meydana gelen azalma nedeniyle kullanılabilecek maksimum kredi tutarında azalma olması durumunda fazladan kullanılan yatırım kredisine tekabül eden faiz ya da kar payı desteği yine geri alınır.

Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması şartıyla diğer bir yatırımcıya bedelsiz ve geçici olarak verilmesi veya kiralanması yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın iznine tabidir.

Yorumlar (0)
banner14
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?