banner8

banner6

banner17

11.10.2021, 23:55

Teşvik belgesi nasıl kapatılır?

Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda yatırımın başlama tarihi, belge süresi, tamamlamanın ne zaman yapılacağı teşvik sürecinde merak edilen sorulardandır.
Yatırımın başlama tarihi, teşvik belgesi için bakanlığa müracaat tarihi kabul edilir. Yani yatırımcının yatırıma başlaması için teşvik belgesinin çıkmasını beklemesine gerek yoktur. Bakanlığa müracaat ettiği tarih itibariyle yatırımlarına başlayabilir. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Proje bazında yapılan değerlendirme sonucunda belgeye verilen süre içerisinde yatırımın tamamlanması beklenir. Ancak yatırımın öngörülen sürede gerçekleşmemesi halinde yatırım süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Zaten yatırım tamamlanmadığında herhangi bir müracaat yapılmasa bile bakanlık tarafından re’sen belge süresinin yarısı kadar ek süre tanımlanır. Örnek verecek olursak; bölgemizde, bölgesel destek başvurusunda bulunduğumuz bir firma için ön görülen süre yatırımın başladığı tarih itibariyle 3 yıldır. Yatırımın tamamlanmaması halinde 1,5 yıl ek süre tanımlanır. 6 ayda kapatma için süresi olduğu düşünüldüğünde yatırımcıdan maksimum 5 yıl içinde yatırımını tamamlaması beklenir. Ek süre verilmiş olan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerindeki stratejik yatırımlar ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil belgedeki kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir. 
Yatırımcı, belge süresi bitiminde ek süreye müracaat edebileceği gibi yatırımın tamamlama vizesine de müracaat edebilir. Öngörülen süre veya ek süre bitimini takip eden altı ay içerisinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. 02.07.2018 tarihi öncesi verilen teşvik belgeleri maktu evrak niteliğinde olduğundan talep edilen resmi evraklar bakanlığa bizzat müracaat edilerek tamamlama vizesine başvurulur. 02/07/2018 tarihinden sonra alınan belgeler E-Tuys sisteminden alındığından dolayı tamamlama için de dijital ortamda müracaat kafidir. Yatırımın tamamlama vizesi ilgili bakanlıkça yapılabileceği gibi kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, bakanlık il müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valilikleri tarafından da yapılabilir. Ancak genelde ilgili bakanlıkça görevlendirilen uzmanlar tarafından veya Kalkınma ajansının görevlendirdiği uzmanlar tarafından yapılmaktadır. 
Tamamlama vizesi yapılırken otel yatırımlarında diğer teşvik belgelerinden farklı olarak ayrıca turizm işletme belgesi de talep edilir. Turizm İşletme Belgesi ibraz edemeyen ancak otel işletmesi olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik belgesine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir. 
Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tamamlama vizesi işlemleri tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir.
Tamamlama vizesi müracaatının akabinde firma ziyaretine gelen bakanlık uzmanları müracaat aşamasında eksik evrak olup olmadığını firmaya ibraz eder ve firmadan eksiklikleri gidermesini talep eder. Ayrıca yatırımın yapılıp yapılmadığına, teşvikli makine ve teçhizat alımlarına istinaden ilgili makine ve teçhizatın evrakta ibraz edilen makine ile aynı olduğuna, makine ve teçhizatların etiketlerine bakmak suretiyle yerinde tespitte bulunurlar. Ardından da teşvik belgesinin kapandığına ilişkin firmaya resmi bir dönüş sağlanır.  
 

Yorumlar (0)
banner14
1
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?