banner34

banner50

banner6

'Vergiler düşürülmelidir

"Vergiler düşürülmelidir

Söyleşi 08.03.2010, 22:00 08.03.2010, 22:00
'Vergiler düşürülmelidir
"Vergiler düşürülmelidir

Türkiyenin vergi kaçırmayan mükellefler için tam anlamıyla bir vergi cehennemi olduğunu savunan BSMMMO Başkanı Mesut Topcu, KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

İbrahim ÖGE
Son dönemde yaptığı açıklamalar ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle ön plana çıkan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Mesut Topcu ile ekonominin seyrini konuştuk. EKOhaber adına İbrahim Ögenin sorularını yanıtlayan BSMMMO Başkanı Topcu, piyasalardan iki yıldır dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizin dağıldığına yönelik olumlu sinyallerin geldiğini ifade etti. Topcu, "Kriz öyle bir günde gelmedi. Bir günde de bitmez. Olumlu sinyaller var. En azından kamuoyundaki algı bu yönde dedi.
Sayın Topcu, BSMMMOnun öncülüğünde Türkiyede ilk kez bir Mükellef Hakları Platformu kuruldu. Türkiye henüz bu platforma yabancı Biraz platformdan bahseder misiniz, amacı nedir?
Öncelikle bu platformla hukuka uygun, adil ve saygılı vergilemenin geçerli olacağı bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Mükellef haklarının korunması ve geliştirilmesi için araştırma, izleme, yayınlama, eylem planı oluşturma ve eğitim yöntemlerini kullanarak çalışmayı amaçlıyoruz. Şu an için Bursadan 22 kuruluşun üyesi olduğu platformun başkanlığını Uludağ Üniversitesini temsilen Doç. Dr. Adnan Gerçek yapıyor. Başkan Yardımcısı MÜSİAD adına Sayın Cemil Tekin, sekreterlik görevini ise BSMMMO adına ben yürütüyorum. BUSİAD adına Av. Mustafa Şenyurt, TOSYÖV adına Kasım Çapraz, Makine Mühendisleri Odası adına Remzi Erişler ve ARSİYAD adına Şevket Demir yönetim kurulu üyelerini oluşturuyor.
Mükellef Hakları Platformu ilk kez Bursada kuruldu. Bu kurumun benzerleri Avrupada ve ABDde yaygın ve etkili. Avrupada 29 ülkede faaliyet gösteriyorlar ve AB müktesebatı çerçevesinde Türkiyede de kurulması gerekiyordu. Biz bir noktada bu gerekliliğin başlangıcını ve hazırlığını yapmış olduk.
Platforma üye kuruluşların şimdilik kuruluştan farklı beklentileri var ama BSMMMO olarak bizim beklentimiz öncelikle hukuka uygun, dürüst ve adil bir vergi düzeni sağlamak. Bu yönde tüm mükelleflerin harekete geçmesini ses vermesini sağlamak istiyoruz. Yine vergi konusundaki yasal düzenlemeler öncesinde bu platformun görüşlerinin dikkate alınmasını bekliyoruz. Bu noktada ABD ve Avrupadaki uygulamalara bakmamız da gerekiyor. Batıda mükellef hakları platformu, örneğin ABDdeki Türkçe tercümesiyle mükellefin avukatı olarak isimlendirilen kurum, vergi anlaşmazlıklarında hakem görevi üstleniyor. Yine Avrupada bu kurumlar bir nevi ombudsman görevi görüyor. Şimdi sadece kurumlar ve STKların üye olduğu bu platforma, yasal statüyle birlikte vatandaş da birey olarak üye olabilecek. Bu sağlandıktan sonra birlik olarak hizmet verecek kurum, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirecek.
Sayın Topcu, yanılmıyorsam Vergi Usul Kanununda mükellef haklarına yönelik çeşitli maddeler var. Bunlar ihtiyacı karşılamıyor mu? Bir de şu ana kadar platform olarak hangi çalışmalara imza attınız?
Aslında Türkiyede mükellef hakları konusunda tam anlamıyla bir duyarsızlık yok tabii. Vergi yasalarında bu yönde çeşitli hükümler var ama çok dağınız. Biz bu dağınık hükümlerin bir araya toplanmasını istiyoruz. Bu konuda Vergi Usul Kanununda konuya ilişkin özel hükümlerin yer aldığı bir bölüm istiyoruz. Türkiye bunu yapmak zorunda
Faaliyetlerimize gelinceMükellef Hakları Platformu Yürütme Kurulu ayda bir kez toplanıyor. Yine platform yılda bir genel kurul yapacak. Biz ilk genel kurulumuzu yaptık. Ardından platformu tanıtma işiyle uğraştık. Çeşitli televizyon programlarına katıldık ve hem Bursada hem de Ankara da vergiyle ilgisi olan resmi ve özel kuruluşları tek tek ziyaret ettik. Basınla tanışma toplantısı düzenledik ve 2010 bütçesini değerlendirdik. Nisan ayında ise geniş katılımlı bir panel planlaması yapıyoruz. Panelin konusu idarenin yeni vergi anlayışı ve mükellefin vergi algılaması olacak. Bu panelde vergi cezalarını idarenin bir cezalandırma aracı olarak görmesini tartışıcağız. Özellikle platformun bileşenlerinin idareye bakış açısını gözler önüne sermeyi hedefliyoruz.
Türkiyede vergilerin yüksek olduğu konuşuluyor. Hatta dünyanın en pahalı petrolünü, elektriğini kullanmamız ve en pahalı telefon görüşmelerini yapmamızın nedeni bile buna bağlanıyor. Sizce bu durum doğru mu?
KesinlikleTürkiyede vergi oranları çok yüksektir. Türkiye vergi cehennemi bir ülkedir. Bu yüzden mükellef vergi kaçırmanın yollarını arıyor. Kaçırmayı başaramayanlar için ise Türkiye vergi cehennemidir. Bu yüzden vergi oranlarının radikal bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bu indirime de öncelikle KDVden başlanması lazım. Çünkü şu an naylon fatura almış başını gidiyor. Bu yönde adım atmasını beklediğimiz hükümet ise bize göre vergi oranlarında artırıma gitmenin hesabını yapıyor. Bütçe rakamları ortada ve biz bu yıl KDV oranlarının yüzde 18den 19a çıkarılacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bütçede kaçak fazla ve AB ülkelerinde de KDV yüzde 19 oranında. Hükümetin uygulamaya AB ülkelerini gerekçe göstermesi de söz konusu.
Ancak hükümetin süratle KDVden başlayarak oranları düşürmesi gerekiyor. Bize göre KDVnin yüzde 10, Gelir ve Kurumlar Vergisinin de başlangıç için yüzde 15 olması gerekiyor.
Dünya yaklaşık iki yıldır küresel ekonomik krizin etkisinde Bugün ise krizin bittiğine dair çeşitli açıklamalar yapılıyor. Size göre kriz bitti mi?
Kriz öyle bir günde gelmedi, bir günde de bitmez. Ancak piyasalardan olumlu sinyaller geliyor. Henüz krizin etkisi tam anlamıyla geçmiş değil. Kriz biraz da psikolojiye bağlı Şu anda algılama olumlu yönde. Hava giderek olumluya dönecek. Sadece şu an için piyasalarda düne oranla biraz daha canlanma olduğunu söyleyebiliriz ama 4 yıl öncesinin çok çok gerilerindeyiz. Bunu ekonomik verilerden de çok rahat algılayabiliriz.
Sayın Topcu, Türkiye uzun zamandır yeni bir Türk Ticaret Kanunu(TTK) bekliyor. Bu yönde hazırlanan tasarının Meclise geldiğini de biliyoruz. Ama tasarı neredeyse 2 yıldır Meclisten çıkmadı, kanunlaşamadı. Nedir sorun?
Sorunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz ve merak ediyoruz. Böyle bir örnek olmuş mudur bilmiyorum ama birkaç maddesi görüşülen tasarı nedense rafa gömülmüştür. Oysa Türkiyenin gelişen dünya koşullarında yeni bir TTKya ihtiyacı var. Nedense tasarının görüşmelerine dair çok fazla spekülasyon yapıldı. Muhalefetle iktidarın TTK konusunda anlaşamadığı öne sürüldü. Oysa yeni kanun, bizim muhasebe meslek tanımı açısından bile büyük önem taşıyor. Ticaret erbabı bu kanunun bekliyor, iş dünyası da öyle Anlaşmazlık noktası neyse muhalefet ve iktidar partisi mensuplarının bunu açıklaması gerekiyor.
BSMMMO olarak 1 Ocak 2010 itibariyle bir eyleme gittiniz. Bu eylem ulusal çapta ses getirdi. Eyleme katılım nasıl? Tepkiler nasıl? Bu eylem sonuç verdi mi?
Bizim bu konuda yapmak istediğimiz bir farkındalık yaratmaktı. Tahsilat sorununu gündeme getirmekti. Basın bunu bir grev olarak algıladı. Aslında bu durum bizim de işimize geldi. Aslında bizim kendi düzenlemelerimiz ve eskiye dayanan uygulamalarımızda yeri olan bir girişimdi bu. Biz BSMMMO olarak bu iradeyi ortaya koyduk. Şu ana kadar bu konuda odaya 100 kadar başvuru yapıldı. Meslektaşlarımızdan da olumlu dönüşler var. Birçok mükellefin üyelerimize olan borcunu kapattığını biliyoruz. Ama bu uygulamanın sahadaki ölçümünü de yapmak istiyoruz. Bu amaçla bir anket çalışması başlattık ve bunun sonuçlarını ay sonunda açıklayacağız.
BSMMMO olarak bir yargı başvurusu yaptınız ve Maliye Bakanlığının tebliğini iptalini istediniz. Nedir sorun?
Bir angarya olan Ba-Bs formlarına ilişkin Maliye Bakanlığının 4 Şubat 2010 tarihinde yayınladığı tebliğin iptali için dava açtık. Bakanlığın öteden beri değişmeyen anlayışı, angaryaların kapsamını genişleterek, kayıt dışı ekonomiyi önlemeye çalışmaktır. Son yayınlanan tebliğ taslak halindeyken, başta BSMMMO olmak üzere diğer odalarımızdan gelen görüş ve öneriler, TÜRMOB tarafından derlenerek Maliye Bakanlığına sunulmuştu. Önerilerimiz atla deve değildi. Ama bakanlık bu önerilerin bir tanesini bile dikkate almadı ve tebliği yayınladı. Bu tutum, sorunun yargı yoluyla çözülmesi ihtiyacını doğurdu. Kaldı ki Ba-Bs formlarının tümüyle uygulamadan kaldırılması gerekiyor. Bu formlardan elde edilecek bilgileri Maliye Bakanlığı farklı şekillerde zaten elde edebilmektedir. Bu bilgileri üretmek mükellefe ilave külfet yüklemekte, meslek mensuplarına ise bedelsiz iş yükü getirmektedir.
Son olarak BSMMMO olarak Türkiye çapında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaksınız. Türkiyenin hesap adamları Bursada buluşacak. Bu organizasyona ev sahipliği yapmak aslında BSMMMOnun gücünü gösteriyor. Biraz da bu organizasyondan bahseder misiniz?
Evet, TÜRMOBun düzenlediği Türkiye Muhasebe Forumunun 5incisi Bursada düzenlenecek. Bu organizasyonunun ev sahipliğini BSMMMO yapacak. 20. kuruluş yıldönümümüzde böylesine önemli bir organizasyona imza atmak bizleri onurlandırmaktadır. Bu organizasyon Bursanın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Türkiyenin 81 vilayetinden bini aşkın mali müşavir Bursada buluşacak. Bu foruma Bursadaki üyelerimizle birlikte 2 bin meslektaşımızın katılımını bekliyoruz. Bu organizasyon öncesi yani 1 Nisanda BAOB Yerleşkesindeki yeni ofislerimizin açılışını yapacağız. Ardından 2-3 Nisan tarihlerinde de Türkiye Muhasebe Forumunu gerçekleştireceğiz.

Sayı: 722 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18