banner8

banner13

banner6

'Yeşil Bina'lar, Yenilik Merkezi için

Yenileşim (inovasyon), OECD’de kabul gören tanımına göre yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ve hizmet), süreç ve pazarlama, iş uygulamaları, işyeri organizasyonu yöntemi geliştirip uygulanmasıdır (1). Yenileşim sözcüğünde, bir buluştan çok bir ürün, bir süreç ve bir uygulamada sadece yenilik yapmak değil onu faydalı ve değerli kılmak anlamı da bulunmaktadır (2).

Sektörel Haberler 08.09.2020, 12:50 08.09.2020, 12:50
'Yeşil Bina'lar, Yenilik Merkezi için
Yenileşim (inovasyon), OECD’de kabul gören tanımına göre yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ve hizmet), süreç ve pazarlama, iş uygulamaları, işyeri organizasyonu yöntemi geliştirip uygulanmasıdır (1). Yenileşim sözcüğünde, bir buluştan çok bir ürün, bir süreç ve bir uygulamada sadece yenilik yapmak değil onu faydalı ve değerli kılmak anlamı da bulunmaktadır (2).Bu itibarla yakın zamana kadar yenileşim karşılığı olarak kullanılan yenilik ve yenilikçilik kelimelerinin yerini Türk Dil Kurumu tarafından önerilen Yenileşim sözcüğü almış bulunuyor KOBİ’ler şüphesiz yeni ekonominin en önemli unsurlarındandır. Firma sayısı itibariyle büyük üstünlükleri, yarattıkları istihdam ve katma değer dolayısıyla bütün ülke ekonomisine büyük katkı sağlarlar. Bugün Almanya’nın teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ihracatındaki başarının ve küresel krizden etkilenmemesinin önemli sebebi olarak “mittelstand” adı verilen KOBİ’ler gösterilmektedir. Pek çoğu hala aile firması olan esnek ve yüksek yenilikçi bu firmalar gelişmiş Alman ekonomisine önemli bir dinamizm katmaktadır. KOBİ’lerin gelişimine imkan tanıyacak merkezleri kurmak ise merkezi ve yerel yönetimlerin görevidir. Bursa olarak yeniliği teşvik için azımsanmayacak bir girişim bulunmaktadır. Bilim ve Teknoloji Merkezi, Bursa Teknoloji Koordinasyon Merkezi ve şimdi BEBKA tarafından inşa edilen Bursa Yenilik Merkezi.Bu şekilde şehir dinamiğini artıracak yatrımlar yapmak güzel fakat mimarlarımızın bu tür kalıcı binalar yaparken ihmal ettiği bir unsur olarak yeşil binalar, maliyet unsuru dolayısıyla ihmal edildiği görülmektedir. Böyle olunca da bu binaların işletmeye alındığında maliyetleri fevkalade yüksek olmaktadır. Halbuki başlangıçtaki %20 inşa maliyeti fazlası ileride oluşacak işletme maliyetlerini %50 oranında azaltacaktır. Hal böyle olunca uzun vadede daha kullanışlı ve şehrin teknoloji düzeyini yansıtan örnek binaları buralarda kurmamız mümkün olabildiği halde bahsi geçen binalarda bunu yapamayışımız, karar vericilerin eksikliğidir. Enerji tüketimimizde çözüm; yeşil  binaların sayısını artırmaktan geçer.

 

Bursa Yenilik Merkezi

Bölgemizde üniversiteler ile firmalar arasındaki ilişkileri yürütebilecek, uygulamalı araştırmalar konusunda bir rol üstlenebilecek arayüz kurumlarına olan çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. BEBKA’nın, kritik alanlarda araştırma altyapılarının kurulumu ve gelişiminin desteklenmesi, üniversitelerde yapılan araştırmaların ticarileşme süreçlerinin etkinleştirilmesi; teknoloji odaklı firmalar için danışmanlık ve mentorluk faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla arayüz görevi üstlenmesi, bölgenin yenilik kapasitesine katkı sağlayacaktır.

BEBKA’nın yapığı  Bursa İnovasyon Ekosistem Analizi çalışmasında, Bursa’da özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon performansının ve buna bağlı olarak rekabet gücünün yüksek olduğu, ancak ekosistem aktörleri arasında yeterli düzeyde işbirliği olmadığı tespit edilmiştir. Üniversite-sanayi işbirliğinin Türkiye ortalamasının üzerinde olsa da hala en iyi durumun altında olduğu görülmektedir.  Bursa’da sadece bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) bulunmakta olup %97 doluluk oranı ile faaliyet göstermekte olup yeni kurulacak firmaların taleplerini bu yönüyle geri çevirmek durumunda kalmaktadır. Bu maksatla BEBKA, yeni kuracağı Ajans binası zemin katında gençlerin ve özellikle meslek lisesi öğrencilerinin kullanımına sunulacak İnovasyon Merkezi planlamıştır. İnovasyon merkezinde; ahşap modelleme, 3D yazıcı dijital tasarım, Java web tasarım, robotik kodlama ve elektronik atölyeleri planlanmış olup ayrıca Patent-Marka-Ticarileştirme Destek Ofisi, Prototipleme Merkezi, Beyin Fırtınası ve Tasarım Ofisi yer alacaktır. İnovasyon Merkezinin amacı gençleri üretim ve teknolojiyle buluşturmak, inovasyon yapma yeteneklerini geliştirmek ve girişimci gençleri desteklemektir.

İnovasyon Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığımızın desteklediği DENEYAP Atölyeleri’nin T3 Vakfı ile iş birliği içerisinde Bursa’da da kurulması için fırsat olarak görülmektedir. Bununla birlikte atölyeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) Yarışması’nın TR41 Bölgesi ekiplerinin kullanımına sunulacaktır. Uludağ Üniversitesi, Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve bölgemizdeki ilgili SİAD’larla iş birliği içerisinde Yazılım, Animasyon, Oyun ve Dijital İşler sektörlerine yönelik ortak kullanım ve kuluçka merkezi alanı geliştirilmesi planlanmaktadır. Ajans tarafından, ülkemizin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ve 1 Milyon Yazılımcı Projesine destek olmak amacıyla yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitimler online olarak verilmeye başlanmıştır.

 

Yeşil Binalardan Beklenenler;

Binalar, çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı kapsamlı etkilere sahiptir. Binalar inşaat, kullanım, yenileme, yeniden kullanıma hazırlama ve yıkma işlemleri sırasında enerji, su ve hammaddeleri kullanır, atık üretir ve potansiyel olarak zararlı atmosferik emisyonlar yayar. Bu gerçekler, binaların sürdürülebilir tasarım yoluyla doğal çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik yeşil bina standartları, sertifikaları ve derecelendirme sistemlerinin oluşturulmasını sağlamıştır.

Yeşil bina sertifikasına sahip olmak birden fazla kriter hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmayı gerektirir. Müteahhit yada proje sahibi firmaların bu deneyimlere sahip mühendis ve mimarlardan oluşan bir departman kurması yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle «yeşil bina danışmanlığı» firmaları ortaya çıkmıştır. Yeşil bina danışmanlığı firmalarının eş zamanlı olarak birden fazla projeyi yönetiyor olması yeşil bina sertifika süreç maliyetlerini azaltmaktadır. Aynı zamanda deneyim sahibi bir ekiple çalışmak riskleri azaltmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Yeşil bina sertifikasyon süreci alışılmış binaların dışında, belirli kriter dokümanı doğrultusunda çevresel performansı en yüksek seviyede tutarak belirli kriterlere bağlılık neticesinde ortaya çıkmaktadır. Yeşil bina yapısını oluşturacak ürünlerin seçimi, enerjinin minimum seviyede tüketilmesi.

Küreselleşen dünya sürecinde suyun öneminin artması sonucunda su verimliliğindeki artış, inşaatı yapılan yeşil binanın, mutlaka çevre unsurunu göz ardı etmeden doğaya ve doğal yaşamı etkileyecek unsurlara dikkat ederek yapılması, yapının iç ortamdaki hayat standardını yükseltmesi ve bunu teşvik edecek uygulamalar zorunluluklar getirilerek bu konularda yaşayan kişilerin bilinçlendirilmesinde etkili olması gibi önemli ve sürdürülebilir süreçleri kapsar.

 

 

Nasıl başlanılır?

Yeşil bina sertifikası, sertifika danışmanlık ücretini ödedikten sonra  belirlenen sürdürülebilir araziler, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynak kullanımı, iç koşullar inovasyonel tasarımların değerlendirilmesi ve bu kriterlere uygunluk gösterilmesi doğrultusunda yeşil bina danışmanları tarafından yönlendirilen denetim  ve iyileştirme raporları yeşil bina sertifikasının taktim edileceği kuruma gönderilir. Yeşil bina sertifika kuruluşları tarafından değerlendirilmeye alınan süreç doğrultusunda ise sertifikasyon uygunsa puan kategorisine göre yeşil bina sertifikası verilir.

 

Yorumlar (0)
16
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?