banner8

banner6

banner17

Vergide yeni dönem başlıyor

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme küçük esnaftan sosyal medya içerik üreticilerine, tarım sektöründen otelciliğe kadar birçok sektörde değişikliği beraberinde getiriyor.

Sektörel Haberler 18.10.2021, 23:17
Vergide yeni dönem başlıyor

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Vergi muafiyetleri yolda
Teklife göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. “Küçük esnaf” olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Yasa ile birlikte sosyal medya içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Tarım sektörü ve çiftçiler için de düzenlemeler içeren yasa kapsamında tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Kanunla, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2023’e ertelendi.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek
Düzenleme elektronik ortamda vergi dairesinin kurulmasına imkan tanıyor. Elektronik ortamdaki vergi daireleri ile daha hızlı ve etkin hizmet verebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, mükelleflerin elektronik defter ve belge kullanması, dijital veri depolamada ve incelemelerde daha yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte vergi incelemeleri elektronik ortamda yapılabilecek. Düzenleme mükelleflere de dijital gelişmelerin kolaylığını sunuyor. Düzenleme ile mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanıyor. 
Kanun teklifiyle bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilebilecek belgelere ilişkin düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda maddede öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler ile Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilecek.

Yeniden değerleme oranında düzenleme
Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme” başlığı düzenleniyor.
Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanun teklifinde belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.

Varlık yönetim şirketleri için düzenleme
Bankacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilecek, söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak. 
 

Yorumlar (0)
banner14
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?