banner21

banner17

banner28

banner6

OSB’lerde yeşil dönem

Türkiye’nin yeşil ekonomiye yönelik hedefleri kapsamında, yeşil organize sanayi bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesi çalışmaları tamamlanacak, bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak.

Sektörel Haberler 27.07.2021, 00:10
OSB’lerde yeşil dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı.
Eylem planında yeşil ekonomiye yönelik hedefler de yer aldı.
Buna göre, ülkede sanayinin yeşil dönüşümünün ve döngüsel ekonominin geliştirilmesi sağlanacak. Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik detaylı etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. Planla, geri kazanılmış ikincil ürün ve malzeme kullanımı için teknik kriterler de belirlenecek.
Yeşil OSB’lerin ve yeşil endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması da amaçlanıyor. Bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak.
Çevre Etiketi Sistem yaygınlaştırılacak ve bu alanda yeni kriterler belirlenecek.
Su tüketiminin fazla olduğu tekstil ve deri sektörlerinde temiz üretim mevzuatı güncellenecek. Belirlenen tekniklerin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla pilot OSB uygulamaları yapılacak. Sektörlere bu alanlarda eğitim verilecek.
Çevre etiketi ve atık yönetimi konularında başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların bilgilendirilmesi sağlanacak, ilgili sektörlerin bilinç ve farkındalık düzeyi artırılacak.
Üretilen ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi için ülke koşullarını ham madde, prosesler ve emisyonlar bazında yansıtan Ulusal Yaşam Döngüsü Veri Tabanı geliştirilecek.
Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler belirlenip geliştirilecek. Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı hazırlanacak.
Üretimde ve tüketimde suların sürdürülebilir kullanımı ile atık suların yeniden kullanımının geliştirilmesi sağlanacak. Atık su arıtma tesisleri çıkış suları ve tarımdan dönen sular için önerilen yeniden kullanım alternatifleri belediyelerce ve ilgili kurumlarca uygulamaya geçirilecek. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e ulaştırılması öngörülüyor.
Su ayak izi hesaplanacak
Türkiye’nin “su ayak izi” değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, havza bazında sektörel su ayak izi hesaplanacak. Üretimde ve tüketimde kullanılan su kaynaklarının havza bazında korunması sağlanacak. Endüstriyel süreçler de dahil olmak üzere su kullanım verimliliğini geliştirilecek ve bu bağlamda KOBİ’ler de dahil olmak üzere firmalar bilgilendirilecek.

Yorumlar (0)
17
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18