banner34

banner50

banner6

KOSGEB desteği artıyor

KOSGEB desteği artıyor

Sektörel Haberler 26.11.2012, 22:00 26.11.2012, 22:00
KOSGEB desteği artıyor
Yapılan düzenlemeyle, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası'nı aşmayan ekonomik birimlerin KOBİ tanımı kapsamına dâhil edildiğini belirten KOSGEB Bursa Merkez Müdürü Ahmet Akdağ, değişen KOBİ tanımı ile beraber daha fazla işletmeyi desteklerden yararlanmaya davet etti.
KOSGEB, yenilenen destekleriyle Bursa ekonomisine büyük katkıda bulunuyor…
KOBİ TANIMI DEĞİŞTİ KOSGEB DESTEKLERİ ARTIYOR…
Yapılan düzenlemeyle, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimlerin KOBİ tanımı kapsamına dâhil edildiğini belirten KOSGEB Bursa Merkez Müdürü Ahmet Akdağ, değişen KOBİ tanımı ile beraber daha fazla işletmeyi desteklerden yararlanmaya davet etti.


KOBİ'lerin ekonomideki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet gücünü yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonunu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere kapsamlı destek ve hizmetler sunan KOSGEB, Bursa ekonomisindeki etkinliğini ve ağırlığını her geçen gün artırıyor.

Haziran 2010'da KOSGEB Destekleri Yönetmeliği'nde yapılan revizyonla imalat sanayinin yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinin de desteklerinden faydalanmasına imkan sağlanmasının ardından 04/11/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) tanımı; '250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca 'KOBİ' olarak adlandırılan ekonomik birimleri, girişimleri' şeklinde değiştirildiğini ifade eden Akdağ; yapılan son değişiklikle birlikte KOSGEB'in kapılarını daha fazla işletmeye açmış olduğunu vurguladı.

Öncelikle genel hatlarıyla KOSGEB'i tanıtır mısınız?


KOSGEB'in hedef kitlesini ülkemizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin yüzde 99.9'unu oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler( KOBİ ) oluşturuyor. KOBİ'ler günümüzde endüstrileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının, gelir dağılımındaki dengenin ve ticaretteki dinamizmin vazgeçilmez unsuru durumundadır. Daha düşük maliyetlerle istihdam imkanı sağlayan ve esnek yapıları sebebiyle küresel dalgalanmalardan daha az etkilenen KOBİ'ler ekonominin vazgeçilmez unsurlarıdır. Dolayısıyla KOBİ'lerin; ekonominin, istihdamın, sanayinin iskeleti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu işletmelerin durumundaki en küçük değişiklikler bile makroekonomik göstergelere anında yansıyor. Özellikle küresel ölçekte ciddi bir krizin yaşandığı son dönemde KOBİ'lerin önemi bir kat daha arttı. Bu yüzden de pek çok ülke ile birlikte Türkiye'de de böylesine hayati işlevleri olan KOBİ'lerin gelişmesine yönelik çeşitli program, plan ve destekler uygulanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB); ekonomimiz açısından çok büyük öneme sahip olan KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kurulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kamu kuruluşudur. Merkez Müdürlüğümüz, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan binasında; plastik-kauçuk ve metal laboratuarları, eğitim ve konferans salonları ile yaklaşık 40 kişilik kadrosuyla hizmet sunuyor. Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında Bursa ve Yalova illeri var.

Son dönemde KOSGEB'de yaşanan kapsamlı değişikliklerin KOBİ'ler açısından etkileri nelerdir?

Bilindiği üzere KOSGEB, 2009 yılından önce sadece imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere destek, hizmet ve kredi veriyordu. Yapılan değişikliklerle imalat sanayinin yanında ticaret ve hizmet sektörleri de KOSGEB imkanlarından yararlanabilmesi mümkün oldu. Bu değişiklik, sayıları 300 binleri bulan imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de dahil edilmesiyle 3 milyonun üzerine çıktı. Bugün itibariyle konuşmak gerekirse; tarım, ormancılık, balıkçılık, eğitim, sağlık, finans ve sigorta gibi sektörler haricinde hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler imkanlarımızdan yararlanabiliyor. Son yapılan değişiklikle birlikte 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanırken, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkarıldı. Teknik ifadeyle KOSGEB'in hedef kitlesini; 250'den az çalışanı olan, cirosu 40 milyon TL'den az olan ve 4 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete' de belirtilen işletmeler oluşturuyor.

Genişleyen hedef kitleye hizmet vermede sorunlar yaşanıyor mu?

Genişleyen hedef kitlemizin bizden beklentileri göz önünde bulundurularak mevzuatımızı tekrar gözden geçirdik. Bu bize hem uygulamada karşılaşmış olduğumuz bazı sorunların çözümü için bir fırsat oluşturdu hem de daha nitelikli destekler verilebilmesinin önünü açtı. Tabi bu gözden geçirme esnasında da desteklere erişime ilişkin prosedürlerimizin birçoğunu kaldırdık veya çok basitleştirerek bürokrasiden arındırılmış bir model ortaya koyduk. Yine bu yeni dönemde destek ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde KOBİ'lerimize sunulabilmesi amacıyla destek ve genel sözleşmelerinin, tedarikçi havuzlarının kaldırılması gibi bir çok iyileştirme de yapıldı. Örnek vermek gerekirse; veri tabanımıza kayıtlı bir işletmenin yurtiçi fuar desteklerimizden yararlanması için bir sayfalık yurtiçi fuar desteği başvuru formunu doldurması yeterli hale getirildi.

Bahsettiğiniz veri tabanına kayıt işlemi nasıl yapılıyor? Diğer bir ifadeyle bir işletme KOSGEB'e nasıl üye olabilir? Üyelik ücreti var mı?

KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, yani KOSGEB'e üye olmak için işletmelerimizin internet üzerinden www.kosgeb.gov.tr adresine girerek, hızlı ve pratik bir şekilde başvuru formunu doldurmaları ve sistem üzerinden hazırlayacağı evraklarla beraber Merkez Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları yeterli. Başvuruda bulunan tüm işletmelere KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli olan bir KOBİ Uzmanı atanır ve bu aşamadan sonra işletme başvuracağı bütün KOSGEB programlarında, sorumlu uzmanıyla birlikte hareket eder. KOSGEB'e üyelik ücretsiz olup, işletmelerin KOBİ olduklarına ilişkin beyanın her yıl KOSGEB veri tabanı üzerinden yenilenerek güncellenmesi gerekiyor. Bursa'da 2010'da yapılan değişiklikten sonra 9 binden 30 bine çıkan veri tabanına kayıtlı işletme sayısının, yapılan bu son kanun değişikliği sonrasında daha da artacaktır.

KOBİ'ler KOSGEB'den hangi alanlarda ne tür destekler alabiliyor?

KOSGEB yeni dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİ'lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere 6 farklı program kapsamında destekler sunuyor. Bunlar; “Genel Destek Programı”, “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı”, “Tematik Proje Destek Programı”, “İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı”, “Girişimcilik Destek Programı” ve “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı.” Ayrıca KOBİ'lerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımızın uygun koşullarda kredi temin edebilmelerini sağlamak üzere bankalarla çeşitli protokoller kapsamında verilen kredi faiz destekleri yeni mevzuat çerçevesinde de zaman zaman verilmeye devam ediyor. Buradan tüm KOBİ'lerimize bir çağrıda bulunmak; tüm işletmelerimizi Merkez Müdürlüğümüze davet etmek istiyorum. Gelsinler, uzman arkadaşlarımızla görüşsünler. Bu yeni dönemde kurumumuzun imkanlarıyla tanışsınlar, bilgi alsınlar. Tüm işletmelerimize kapımız açık.

Bahsettiğiniz bu 6 farklı programı teker teker açalım isterseniz. İlk olarak Genel Destek Programı nedir, ne tür destekleri içerir?

Genel Destek Programı uzun yıllardır işletmelerimiz tarafından kullanılan, bilinen ve KOSGEB'le özdeşleşmiş geri ödemesiz desteklerin revize edilmiş hallerini barındıran programdır. Uzun yıllardır sadece imalat sanayindeki işletmelere vermiş olduğumuz desteklerimiz destek miktarları ve oranları iyileştirilerek artık ticaret ve hizmet sektörlerini de kapsayacak şekilde tüm KOBİ'lerimize Genel Destek Programı altında sunuluyor. Bu programımızın süresi 3 yıldır ve KOBİ'ler program kapsamındaki 12 farklı destekten yararlanabilir. Üç yıllık program süresi sonunda KOBİ'lerimiz yeniden başvuru yaparak programdan yeniden yararlanabilir. Burada yeniden vurgulamak isterim ki önceki yıllarda KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin hazırlamaları gereken ve çoğu işletmenin şikayetçi olabildiği prosedürler artık kaldırıldı. Genel Destek Programı, KOBİ'lerimizin en hızlı ve etkin şekilde yararlanabilmeleri amacıyla hazırlandı. Geçmiş yıllarda bu desteklerimizi kullanan işletmelerimiz tekrar desteklerimize başvurabilirler. Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen veri tabanımıza kayıtlı KOBİ'lerimizin yapması gereken; sadece bir sayfalık program başvuru formu ile yararlanmak istediği desteğe ait başvuru formunu hazırlayarak Merkez Müdürlüğümüze teslim etmektir. Program kapsamındaki tüm desteklerde destek oranı yöremiz için yüzde 50'dir. Genel destek programımız, 12 farklı alt desteği kapsıyor.
1- Yurtiçi Fuar Desteği
İşletmelerin yurtiçi fuarlara iştirak etmeleri durumunda katılım ücretlerine 30.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor.
2- Yurtdışı İş Gezisi Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Programları'na katılımlarına destek verilir. Üst limit toplam 10.000 TL.
3- Tanıtım Desteği
İşletmelerin yaptıracakları katalog, broşür, tanırım CD'leri ve reklam faaliyetleri için 15.000 TL'lik bir destek mevcut.
4- Eşleştirme Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı danışmanlık, organizasyonel hizmetler ve daimi sergi alanı hizmetlerine 15.000 TL'ye kadar destek veriliyor.
5- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
İşletmelerin dört yıllık üniversite mezunu olmak şartıyla işe yeni alınacak personelin net maaşının yarısını ödediğimiz 20.000 TL limitli destek…
6- Danışmanlık Desteği
İşletmelerin alacakları danışmanlık hizmetlerine 15.000 TL üst limitle destek sağlıyoruz.
7- Eğitim Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına 15.000 TL'ye kadar destek verilir.
8– Enerji Verimliliği Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin enerji verimliliği alanında alacakları eğitim hizmetlerine 30.000 TL'ye kadar destek veriliyor.
9- Tasarım Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına 15.000 TL'ye kadar destek veriliyor.
10– Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Yurtdışı Marka Tescil Belgeleri için yapılan ödemeler ile marka vekili giderlerine 20.000 TL'ye kadar destek veriliyor.
11– Belgelendirme Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin alacakları sistem ve personel belgelerine ilişkin giderlerine destek veriliyor.
12– Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
Bu destek kapsamında işletmelerin test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda alacakları hizmet giderlerine 20.000 TL'ye kadar destek veriliyor.
13-Bağımsız Denetim Desteği
KOBİ'lerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderleri 10.000 TL'ye adar desteklenmektedir.Yeni girişimleri, girişimciliği destekliyoruz…
Girişimciliğin desteklenmesi konusunda ne gibi destekleriniz var?

KOSGEB'in Destek Programları içerisinde Girişimcilik Destek Programı da etkin bir şekilde uygulamaya alındı. Girişimcilik Destek Programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Planı Ödülü ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği'nden oluşuyor. Girişimcilik desteğinden yararlanacak kişilerin yeni iş kurması gerekiyor. Desteğin adından da anlaşılacağı gibi yeni girişimler destekleniyor. Mevcutta çalışan işyerlerine verilen bir destek değil. Yeni iş kurmak isteyen girişimcilerden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nden mezun olarak iş fikrini hayata geçirmelerini istiyoruz. Daha sonra işini resmi olarak kurduktan sonra KOSGEB'e Yeni Girişimcilik Desteği başvurusu yapmalılar. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen, girişimcilik nitelikleri, iş fikri geliştirme, iş planı kavramı ve öğeleri konusunda toplam en az 36 saat ders ve 24 saat atölye çalışmasını içeren eğitimlerdir. Bu eğitimler, KOSGEB Hizmet Merkezleri tarafından düzenlenebileceği gibi, kamu kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, meslek kuruluşları, özel idareler, kalkınma birlikleri ve kalkınma ajansları tarafından KOSGEB ile imzalanacak protokoller dahilinde gerçekleştirilebilir. Bursa ve Yalova illerinde KOSGEB'in İŞKUR, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, ve TOSYÖV gibi çeşitli dernekler ile yapmış olduğu Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine bugüne kadar yaklaşık 1.500 girişimci adayı katılım sağladı, Halen Bursa'da İŞKUR Bursa ve Yalova İl Müdürlükleri ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile girişimcilik eğitimleri sürdürüyoruz. Yakın zaman içerisinde bazı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile de girişimcilik eğitimleri düzenleyeceğiz. Bahsettiğim tüm bu eğitimlere tahminlerimizin çok ötesinde gelen başvurular da halkımızın girişimci ruhunun bir göstergesidir diye düşünüyorum. Ancak girişimcilerimizin gerçekçilikten uzaklaşmadan somut verilere dayanarak iş fikirlerini hayata geçirmesinin kaynakları etkin kullanma açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Yaptığımız bu Girişimcilik Eğitimlerinin iş fikrinin ne kadar uygulanabilir ve kişinin özelliklerine ne kadar uygun olduğunu görmesi açısından da çok etkili olduğunu bizzat eğitime katılan girişimcilerimizden duymaktayız.

Eğitim alan girişimci adayları işini kurdu ve size geldi. KOSGEB olarak onlara ne gibi destekler veriyorsunuz?

Girişimci Desteği ile yeni kurulmuş işletmelere başlangıç sermayesi temininde yardımcı olmak amacıyla sağlanan işletme kuruluş giderleri için 3.000 TL'ye kadar ; makine, teçhizat ve ofis donanım satın alımı giderleri için 15.000 TL'ye kadar ve işletme giderleri için 12.000 TL'ye kadar geri ödemesiz ve yine makine, teçhizat satın alımı giderleri için 70.000 TL'ye kadar geri ödemeli desteği içeriyor. Destekleme oranımız bayanlarda ve özürlülerde yüzde 70, diğerlerinde ise yüzde 60'tır. Bu desteğimiz ile yeni
girişimcilerimizin işlerini birlikte kuruyoruz. Masraflarına ortak olurken kazançlarını onlara bırakıyoruz.

Ortağını bul, destek hazır…
İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye'nin belki de en büyük sorunlarından biri, birlikte hareket etme kültürünün zayıflığı... Birçok firma da bu nedenle global ekonomi çarklarının arasında ezilip yok oluyor. İşte bu yüzden KOSGEB, küçük ve dağınık işletmelere çözüm getiriyor. Bu program ile KOBİ'lerin ortak sorunlara ortak çözümler üretmesini, ortak iş yapma kültürünü geliştirmelerini amaçlıyor. Bu yüzden de en büyük destek kalemlerinden birini bu program oluşturuyor. Öyle ki bu alanda geri ödemesiz destek tutarı 250 bin TL olurken, geri ödemeli destek tutarı ile birlikte toplam destek miktarı 750 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Yerel sermayeyi kurumsallaştırmak, mikro ölçekli işletmelerin yaşam sürelerini uzatmak, rekabet ve piyasa avantajlarından faydalanmalarına imkan sağlamak, üretimde kalite ve ürün çeşitliliğini artırmak gibi kaygılara dayanan bu destek; KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı ve aktif durumda olan, en az 5 işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapmaları esasına dayanıyor. Bu proje kapsamında şu faaliyetler destekleniyor…
- Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik…
- Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu…
- Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama…
- Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar…
- Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı, nitelikteki projelerini işletici kuruluş marifetiyle desteklemek hedefleniyor.
Proje süresi en az 6, en çok 24 ay olacak. Program kapsamında verilecek destek üst limiti 750.000 TL olup, bu miktarın 250.000 TL'lik kısmı geri ödemesiz, 500.000 TL'lik kısmı ise geri ödemelidir.


Ar-Ge ve inovasyona da destek var…
Araştırma-Geliştirme faaliyetinde bulunan KOBİ'lere yönelik destekleriniz nelerdir?

Haziran 2010'da yürürlüğe giren KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ile birlikte; KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı uygulamaya girdi. Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi. KOSGEB olarak, program kapsamında işletmelere sağladığımız desteklerle birlikte, işletmelerimizin Ar-Ge çalışması yapmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Geçmiş dönemde faizsiz kredi şeklinde geri ödemeli olarak sunduğumuz Ar-Ge destekleri, yeni destek programımızın yürürlüğe girmesiyle birlikte hibe desteklere dönüştü, daha önce desteklenmeyen kalemlerden olan; Personel Gideri ve Proje Geliştirme Giderleri (Eğitim, Danışmanlık, Test Analiz ve Belgelendirme, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları, Yurtdışı Kongre Konferans Sempozyum ve Fuar Ziyaretleri) destek kapsamına alındı. KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, birincisi Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ve ikincisi Endüstriyel Uygulama Destek Programı olmak üzere iki alt programdan oluşuyor. Yani girişimcilerin/işletmelerin prototipleri için ayrı bir destek ve bu prototiplerin seri üretime dönüşmesi anlamında ayrı bir destek sunuyoruz. Şunu da vurgulamakta yarar var, bu programdan işletmelerimiz yararlanabildiği gibi henüz bir iş yeri açmamış olan girişimcilerde projelerini sunarak yararlanabiliyorlar.

Proje başına destek tutarı ne kadar?

Program kapsamında yapılan 100 TL'lik bir harcamanın 75 TL'si KOSGEB tarafından karşılanıyor. Başka bir ifadeyle, destek oranı yüzde 75 olarak uygulanıyor. Ar-Ge projesi ile KOSGEB'e başvuru yapan bir işletme/ girişimci, projesinin prototip imalatı ve ticarileştirilmesi için toplamda 1.000.000 TL'ye kadar destek alabiliyor. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile projelerin prototip olarak geliştirilmesine yönelik; makine-teçhizat-donanım-hammadde-yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği, personel gideri desteği, proje geliştirme desteği sağlanıyor. Programın toplam destek tutarı 332.000 TL'si hibe, 200.000 TL'si sıfır faizli kredi şeklinde olmak üzere 532.000 TL'dir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında işletmelerin hangi giderleri destekleniyor?

Endüstriyel Uygulama Destek Programı başarı ile tamamlanan Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesine yönelik bir destektir. Bu programa: Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. Bu program kapsamında; makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım gideri desteği ve personel gideri desteği sağlanıyor. Programın toplam destek tutarı 268.000 TL'si hibe, 200.000 TL'si sıfır faizli kredi şeklinde olmak üzere 468.000 TL'dir.KOSGEB, “tematik proje”lerin de destekçisi…
Tematik Proje Desteğinden bahsedebilir misiniz? Bu desteğin amacı nedir?

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanmasını, uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ'lerin uyumunun sağlanmasını ve KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesini amaçlanıyor. İki alt programdan oluşuyor. Bunlar Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı ile Çağrı Esaslı Tematik Programı…
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programına; KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı olan meslek kuruluşları başvurabilir. Programın süresi üç yıl, oran yüzde 50, destek miktarı ise 15.000 TL ve geri ödemesiz…
Çağrı Esaslı Tematik Programı'na; KOBİ'ler ve meslek kuruluşları başvurabilir. Programın süresi üç yıl, oran yüzde 50, destek miktarı ise çağrıda belirlenir ve geri ödemesizdir. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı'nda; nelerin destekleneceğine, oluşturulan değerlendirme kurulu karar verir. Ayrıca yeni alınacak personel için de destek sağlanıyor. Çağrı Esaslı Tematik Programı'nda; personel ücretleri, seyahat giderleri, yeni makine-ekipman-yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami yüzde 25), sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri, genel idari giderler (azami yüzde 10) desteklenirken; her iki programda da bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, makine-teçhizat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş faaliyetler ve proje ile ilgili olmayan personel giderleri desteklenmez.

Ne gibi konularda çağrı yapılabilir? Tematik alanlardan kastınız nedir?

Tematik alanlar tespit edilerek çağrıya çıkılır. Bu alanlar; KOBİ'lerin borsaya açılmaları, spesifik bölgelerdeki kümelenmelerin geliştirilmesi (İnegöl-Mobilya), KOBİ'lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu (REACH), enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması, bölgesel turizm geliştirme, zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri, geri dönüşüm, ana-yan sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi, KOBİ'lerde e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonu olabilir.KOSGEB, iş dünyasına test laboratuarlarıyla da hizmet veriyor…

KOSGEB Bursa Merkez Müdürlüğü olarak iş dünyasına, metal ve plastik/kauçuk laboratuarlarınızla da hizmet veriyorsunuz. Bu konudan da biraz bahseder misiniz?
Merkez Müdürlüğümüzün Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'ndeki binasında yer alan metal ve plastik/kauçuk laboratuvarları, 1992 yılından beri otomotiv, makine imalatı, plastik, kauçuk, metal, inşaat vb. başta olmak üzere pek çok sektöre hizmet sunuyor. KOBİ'leri desteklemek amacıyla kurulan laboratuvarımız, işletmelerimize düşük maliyette ve yüksek kalitede hizmet veriyor.
Laboratuvarlarımız bu doğrultuda, laboratuvarı olmayan veya testlerini tarafsız bir kurumda yaptırmak isteyen işletmelerimiz için piyasa koşullarının altında bir ücretle bu hizmeti sunarak işletmelerimize dolaylı yoldan maddi destek sağlıyor. Sanayicilerden gelen talepler ve günün koşullarına uygun olarak 2009 yılında laboratuvarlarımızın yeniden yapılandırma süreci başlatıldı. Bu projede yapılan yatırımlar sonucu 2009 yılında 2.527.376 TL tutarında envanterimize eklenen 19 adet yeni cihazla, 2010 yılında eklenen 353.162 TL tutarında 4 adet yeni cihazla, 2011 yılında 260.000 tutarında eklenen 2 adet yeni cihazla modernizasyonları ve eğitimli kalifiye personelimizle laboratuvarlarımız aktif bir şekilde hizmet veriyor. Ayrıca 2012 yılında Metal Laboratuvarımız TÜRKAK'dan akredite olmuştur, Plastik-Kauçuk Laboratuvarımızla ilgili akreditasyon çalışmaları da yakın bir tarihte tamamlanacaktır.2012 yılında ve daha sonraki senelerde de sanayicimizden gelen talepler ve günün koşullarına göre laboratuvarlarımız hizmet vermeye devam edecek.

KOSGEB Bursa Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında bölgemiz KOBİ'lerini yurt dışı pazarlara ulaştırıyor
Biraz da Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında yapılan faaliyetlerden bahsedebilir misiniz? Öncelikle bu proje nedir ve proje kapsamında KOBİ'lere hangi hizmetler verilmektedir?

Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) 40'tan fazla ülkenin KOBİ'lerini bir araya getiren ve karşılıklı işbirliği olanakları sağlayan bir Avrupa Komisyonu projesidir. Proje kapsamında, KOBİ'lere Avrupa çapında doğru iş ortakları bulmaları için yardımcı olmanın yanı sıra, AB mevzuatı, AB projelerinden faydalanma, rekabetçilik ve inovasyon yeteneklerinin geliştirmeleri için ücretsiz destek veriliyor.

Proje Türkiye'de Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülmekle beraber, KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak, Avrupa İşletmeler Ağı' nın Türkiye de bulunan yedi konsorsiyumundan biri olan Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütüyoruz. Proje ortaklarımız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve ABİGEM Doğu Marmara Bunun yanı sıra biri Eskişehir'de olmak üzere 1 adet İrtibat Ofisi mevcuttur. Proje kapsamında ortalarımızla birlikte Bursa ve Yalova'nın yanı sıra, Kocaeli, Eskişehir, Adapazarı,, Bilecik, Bolu ve Düzce illerine hizmet sunuyoruz.

Projenin hedefleri nelerdir?

Projenin hedeflerini Bölgemizdeki KOBİ'lerin 40'dan fazla ülkede faaliyet gösteren işletmelerle bir araya gelmelerine ve mevcut teknolojilerini geliştirmelerine yönelik yeni iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olmak, KOBİ'lerin Ağ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin yer aldığı Ticari İşbirliği veri tabanında yer almalarını ve böylece Ağ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerle ticari işbirliği kurmalarını sağlamak, KOBİ'lerin İşletmeler Ağı sayesinde yeni pazarlara ulaşmalarını ve ürün ve hizmetleri sundukları pazarları genişletmelerini sağlamak, KOBİ'lerin Ağ sayesinde ulaştıkları yeni pazarlara uygun sanayi ve ticaret politikaları oluşturmalarını sağlamak, KOBİ'lerin AB Fonları' ndan ve mali yardımların faydalanmalarına yönelik projeler hazırlamalarını ve AB programlarına aktif katılımlarını sağlamak, KOBİ'lerin, teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi olarak belirtebilirim.


Peki proje kapsamında işletmelere yönelik olarak ne tür faaliyetler gerçekleştiriliyor?

Proje kapsamında firmaya özel olarak gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaç duyduğu teknolojileri açığa çıkarmak için yapılan teknoloji değerlendirmeleri,
Teknoloji ihtiyaçları olan ve/veya mevcut teknolojilerini geliştirmek isteyen firmalara yönelik olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ağ kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerle işbirliği ve ortaklık imkanları; bu kapsamda lisans anlaşmaları yapılması, know-how satımı/satın alımı, insan kaynağı değişimi, tasarım ve bilgi teknolojisi konularında destek sağlamaya yönelik hizmetler,
Bölgemizdeki KOBİ'lerin Ağ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerle ticari işbirlikleri sağlamalarına yönelik hizmetler; bu kapsamda firmaların yurtdışı pazarlarını genişletmelerine yönelik distribütörlük, karşılıklı üretim, lojistik ve tedarik, franchising ve yan sanayi üretimine yönelik ortaklık kurmalarının yolunu açan bir Ticari İşbirliği veri tabanı oluşturulması,
Ticari İşbirliği veri tabanında yer alan işletmeler tarafından sunulan ve bu işletmelere sunulan Teknoloji ve ticari ortaklık tekliflerinin Ağa ait sistemde yayınlanması,
Yine Ticari İşbirliği veri tabanında yer alan işletmelerin Ağ kapsamındaki diğer işletmelerle yüz yüze gelmelerine yönelik uluslararası eşleştirme etkinlikleri ve ticari ya da teknolojik proje pazarlarının düzenlenmesi,
AB mevzuatı hakkında genel bilgilendirme amaçlı ücretsiz Seminerler ve Paneller;
Kalite eğitimleri, dış ticaret eğitimleri gibi iş yaşamı yönelik teknik konularda, ayrıca AB Fonları'na proje hazırlamaya yönelik ücretsiz Atölye Çalışmaları ve Bilgi Günleri,

gibi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen faaliyetlerden biraz bahseder misiniz?


Bursa'da Otomotiv Sektöründe faaliyet gösteren bir işletmemiz 7. ÇP kapsamında müdürlüğümüz aracılığıyla Estonya, İspanya, İngiltere ve Türkiye'den 6 ortakla yürütülecek olan bir 7.Çerçeve Programı projesine ortak oldu. 1.06 milyon Euro'su Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacak olan projenin toplam bütçesi 1.36 milyon Euro.

2011 yılında Almanya'da “Hannover Messe Fuarı” nda Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerine katılan ve talaşlı imalat ve bilgisayar destekli tasarım konularında faaliyet gösteren bir işletmemiz, görüşmelerde tanışıp daha sonrasında anlaşmaya vardığı Alman şirketi ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Ayrıca iki işletme birbirini tamamlayan ürünler üretmek amacıyla işbirliğine ve ortak proje üretimine karar verdi.

Bursa'da Mermer Sektöründe faaliyet gösteren bir işletmemiz ile Çek Cumhuriyeti'nden bir işletme ile yine bir distribütörlük anlaşması imzaladı. Konsorsiyumumuz bu kapsamda Bursa firması ile Çek firmanın irtibata geçmesini sağladı ve Çek Cumhuriyeti'nde imzalanan anlaşma esnasında firmaya dış ticaret ve tercümanlık konularında da hizmet verdi.

Doğu Marmara Konsorsiyumu ile Rusya KOBİ Destek Ajansı ‘nın işbirliği ile Eskişehir'de gıda makinaları üretimi yapan bir işletmemiz ile Rusya'da şekerleme imalatı konusunda faaliyet gösteren bir firma arasında bir ticari ortaklık anlaşması imzalandı ve Rus firmanın üretimi için gerekli olan makina Eskişehir'deki işletmemizden temin edildi.

Mobil Teknolojiler Sektöründe düzenlenen Dünya Mobil Teknolojiler Kongresinde yabancı işletmeler ile ikili iş görüşmeleri etkinliğine katılan ve bankalara yönelik cep telefonu yazılımı gerçekleştiren bir işletmemiz ile Mobile Money (Cep Para) konusunda çözümleri olan bir Fransız yazılım firması ortak yatırım kararı aldı ve Türkiye'de %50-%50 ortaklı yeni bir işletme kurmuşlardır. Bu yatırım sonucunda hayata geçen işletme geliştirdiği ürünleri Ortadoğu'daki bankalara pazarlamaya başladı.

Avrupa İşletmeler Ağı – İskoçya ile yapılan irtibat neticesinde bir İskoç firma “Akıllı Tekstiller” konusunda Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdi ve bu çalışmalar neticesinde 10 kişi çalıştığı ve yapılan tüm üretim İskoçya'ya ihraç edildiği bir pilot üretim tesisi kuruldu.

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir işletmemiz Avrupa İşletmeler Ağı desteği ile sunmuş olduğu Teknoloji Talebine cevap veren Almanya, Fransa, Danimarka ve Avusturya'dan işletmelerle kurduğu irtibat ve edindiği Know-How sonrasında “Oyun Sektörü” ne adım attı ve bu alanda faaliyet gösteren yeni bir işletme kurdu.
Avrupa İşletmeler Ağı tarafından yapılan proje duyurularını takip eden mobilya üreticisi bir işletmemiz Polonya'dan bir üniversitenin sunmuş olduğu ve uluslararası 10 ortağın bulunduğu bir projeye ortak oldu. Amacı ağaç atıklarından yararlanarak yeni bir kompozit ürün ortaya koymak ve böylece atıkları ekonomiye kazandırmak olan proje sonucunda ortaya çıkacak ürünün birçok uygulama alanı olmasının yanı sıra çevre dostu olacak ve hiçbir kimyasal içermeyecektir.
Finlandiya'nın Helsinki şehrinde Avrupa İşletmeler Ağı- Finlandiya ile birlikte düzenlenen Mobil Teknoloji firmaları ve teknoloji yatırımcılarının katıldığı ve NOKIA'nın ana sponsorluğunda “MoneyTalks” forum ve ikili görüşmeler etkinliğine katılan M-Learning (Mobil Öğrenme) konusunda uzmanlaşmış bir işletmemiz, bu etkinlikte buluştuğu ve yine Ö-Learning konusunda uygulama yazılımları yapan bir İspanyol firma ile yaptığı görüşme sonrasında, uygulama çözümlerinin entegre edilerek birlikte pazarlanmasına yönelik ticari anlaşma imzaladı.
İtalya Rimini'de düzenlenen Uluslararası Malzeme, Enerji Kazanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı – ECOMONDO kapsamında yapılan ikili iş görüşmelerine katılan bir işletmemiz İtalyan bir işletme ile işbirliği sağlamıştır. Makine imalatı sektöründe faaliyet gösteren işletmemiz özellikle sanayi tipi ısıtıcılar ve ısı iletim körükleri üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Enerji sektörüne girmek isteyen işletmemiz, nehir tipi hidroelektrik üretimi ve açık kanal iletim sistemleri konularında çalışan İtalyan firma ile yaptığı görüşmeler neticesinde karşılıklı işbirliği yaparak ortak üretim gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardı.
Avrupa İşletmeler Ağı tarafından yayınlanan işbirliği taleplerinden birisine ilgi gösteren bir metal işleme firmamız dünyanın en büyük sanayi tipi dondurma makinelerinin üretimini yapan Danimarka'lı işletme ile irtibata geçti ve söz konusu Türk firması Danimarka'lı firmanın en büyük tedarikçisi haline gelmiştir ve üretiminin %90'ını Danimarka'ya ihraç etmektedir.
Bölgemizdeki KOBİ'lerin yanı sıra eğitimlerimize katılan kamu kurumlarımız da Avrupa Birliği Projelerine ortak olmaya başladılar. “AB 7.Çerçeve Programı için Proje Yazım Teknikleri” konulu eğitim programı sonunda iki kamu kurumumuz 7.ÇP kapsamında 6 ülkeden 12 KOBİ, 5 Üniversite ve 2 kamu kuruluşunun yer aldığı ve Online Eğitim konusu üzerine faaliyet göstermesi planlanan bir proje konsorsiyumuna ortak oldu.


Pek bir işletmenin Avrupa İşletmeler Ağı'na üye olması için ne yapması gerekiyor?

Bir işletmenin Ağ kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi, için özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ağın hizmet alanına giren işletmelere ticari ve teknolojik işbirliği teklifi sunabilmek ve yine bu işletmelerden teklif alabilmek için başta Proje Koordinatörü KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü olmak üzere proje ofislerinden herhangi birine gitmeleri ve proje uzmanlarından bu kapsamda alacakları hizmetle Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına kaydolmaları yeterlidir. Bununla birlikte KOBİ'lerimizin Doğu Marmara Avrupa İşletmeler Ağı'nın resmi web sitesinden ( www.een-emn.org ) eşleştirme ve eğitim gibi etkinliklerimize ait duyurulara ulaşabilmeleri ayrıca ticari işbirliği tekliflerini takip edebilmeleri mümkündür.

Sayı: 864 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18