banner8

banner13

banner6

'İşe iade başvurularında incelikler

İş yasası hükümlerine göre altı aylık kıdem şartına haiz çalışanların işyerinde otuz ve daha çok çalışan bulunmakta ise kendileri için "iş güvencesi denen bir hak ve kavram bulunmakta olduğunu artık pek çoğumuz biliyoruz. ( istisnalar hariç- genel bilgi ) İş güvencesi ne demek ? Kıdem ihbar gibi tazminat hakları ve hak edilen ücretler ödenerek olsa da bir bakıma keyfi işten çıkarma yapılamayacağı demek.

Sektörel Haberler 30.12.2019, 22:00 30.12.2019, 22:00
'İşe iade başvurularında incelikler
İş yasası hükümlerine göre altı aylık kıdem şartına haiz çalışanların işyerinde otuz ve daha çok çalışan bulunmakta ise kendileri için "iş güvencesi denen bir hak ve kavram bulunmakta olduğunu artık pek çoğumuz biliyoruz.
( istisnalar hariç- genel bilgi )
İş güvencesi ne demek ? Kıdem ihbar gibi tazminat hakları ve hak edilen ücretler ödenerek olsa da bir bakıma keyfi işten çıkarma yapılamayacağı demek. Bırakınız keyfi çıkarmayı, İşveren kendisini ne kadar haklı hissetse de personelin iş aktini feshederken kılı kırk yarmak zorunda olması demek. Sahada uygulamaya döküldüğünde de işverence "haklı fesih olarak görülebilen pek çok hususun- davanın şeklen ve içerik olarak mahkemelerden geri dönmesi demek.
İş akti tazminatlı veya tazminatsız bir şekilde sonlandırılan personelin iş güvencesi hükümlerine dayanarak açtığı işe iade davası sonucunda kıdem+ ihbar+ işçilik hakları+ sair tazminatlar yanında bir de sekiz, dokuz aylık ücret tutarında işe iade edilmeme ve boşta çalışılmayan süre tazminatını işverende alması demek.
İşte bunun içindir ki iş aktinin feshi esas ve prosedürü özellikle iş güvencesi şartlarını haiz şirketler tarafından artık çok ciddiye alınmakta. Gerekli pozisyon, fikir ve ciddiyeti almayan şirketler ise elbette ki çok büyük miktarlarda maddi manevi olaylarla risklerle baş başa kalmaya mahkum.
Elbette işe iade davaları ve uygulamaları, mahkemeleri istinaflar, Yargıtay kararları ve hocalar, uzman görüşlerle zamanla daha belirginleşiyor, değişiyor. Bu değişimi de güncel olarak takip etmek bu alanda çalışan özellikle şirket personel insan kaynakları ve ilgililerle hukukçuların hatta geniş anlamda her kişi ilgili ve kesimin vazifesi.
İşe iade kararı sonrasına ilişkin yeni bir kararda üst mahkememiz, işçinin işe iade kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde başvurmasını yeterli sayıyor postadaki gecikmeden işçiyi sorumlu tutmuyor. Keza İşverenin de işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğini (1) ay içinde işçiye bildirmesi gerekir, tebligat sorunları sebebiyle bildirimin süresi içinde yapılamaması halinde, bundan işveren sorumlu tutulamaz diyerek konuyu bağlıyor.
Bu kararda yer alan "İşverence yasal süre içinde gönderilmiş olsa dahi, işçinin bir aylık işe başlatma süresi aşıldıktan sonra eline geçen bildirim üzerine makul bir süre içinde işe başlaması gerekir. Burada makul süre işçinin işe daveti içeren bildirim anında işyerinin bulunduğu yerde ikamet etmesi durumunda en fazla iki günlük süre olarak değerlendirilebilir. İşçinin işe iadeyi içeren tebligatı işyerinden farklı bir yerde alması halinde ise, 4857 sayılı Yasa'nın 56'ncı maddesinin son fıkrasındaki izinler için öngörülen en çok dört güne kadar yol süresi makul süre olarak değerlendirilebilir. Bu durumda işçinin en fazla dört gün içinde işe başlaması beklenmelidir. Cümlelerinin de altı çizilmeli. İşyeri Personel sorumlularımız bunları bir yerlere not almalı.
Ve, işe iade başvurusu üzerine işverence işçiye yazılan yazılan davet yazısında,"işe başlama tarihindeki güncel ücret yerine aynı özlük hakları ile işbaşı yapmak dan bahsedilmesi de bu davetin samimi ve yasal koşulları haiz olmadığını göstermekte.
Ne kadar ilginç değil mi? İşveren veya vekili belki de kastetmediği, hatta önemsiz gördüğü "hatalı bir kelime kullanmaktan ötürü yine belki de yüz binlerce liralık bir maddi hasar almak durumunda.
İş mevzuatımızda en çok tartışılan İşe güvencesi tazminat hükümleri böylece başındaki süreçten son saniyesine kadar hukuk stratejisi yönünden de adeta satranç tahtası gibi değil
mi ?
Tüm okurlarımızın Yeni yıllarını can'ı yürekten kutlarım. 2020 hepimize önce sağlık ve huzur, işlerimize bereket, sofralarımıza bolluk getirsin efendim.

Sayı: 1231 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?