banner8

banner13

banner6

31.05.2021, 23:05

Sanayide kümelenme -3-

Ülkemizin sanayileşmesinde ve ölçek ekonomi oluşturmada önemli bir aşama olan kümeleşme konusunu, iki haftadır işliyoruz. Bu haftaki yazımızda birkaç örneği daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen haftadan devam ederek:
4- OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi:
Bu kümelenme, yüksek rekabet gücü ile öne çıkan savunma ve havacılık sektörlerinde; mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde kuruldu. Ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını arttırmayı, savunma sanayi KOBİ’lerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirmeyi, alt sistem ve platform üreticisi konumuna taşımayı, artan iş birliktelikleri ve gelişen yetenekler sağlamayı hedeflemektedir. Bu anlayışla; tercih edilen alt tedarikçiler haline gelmek, nihai ürünlerle dış pazarlara açılmak mümkün olabilecektir. Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı bu şekilde oluşturulabilir.
Akademik incelemeler için, üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak, yetenekleri geliştirilen alt tedarikçilerle yabancı rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmak hedeflenmektedir.
-Kuruluş Tarihi: 2007
-Üye Sayısı 270+
-Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 10.000+
-Tamamlanan UR&GE Projesi: 3
-Devam Eden UR&GE Projesi: 2
*Uluslararası Organizasyonu: Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği (ICDDA)
*Avrupa Bronz Marka Etiketine sahip
www.ostimsavunma.org - www.icdda.com.tr
5- OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi:
Yerli üreticilerin bu konudaki üretim yeteneklerini ve ulusal/uluslararası rekabet gücü ile pazar paylarını artırmak için sektörün tüm paydaşları arasında oluşturulmuştur. İş ve güç birliğini arttıran, kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturarak; ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması ve OSTİM’İ <b>enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.
-Kuruluş Tarihi: 2007
-Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 2000+
-Üye Sayısı: 89
-Tamamlanan UR&GE Projesi: 1
-Devam Eden UR&GE Projesi: 1
*Avrupa Bronz Marka Etiketine sahip.
www.ostimenerjik.com
6- OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi:
Bu oluşum; Türkiye›nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren Kauçuk Sektöründeki üreticilerle, değer zincirinde yer alan firmalar, üniversiteler, odalar, kamu kurumları, ilgili sivil toplum örgütleri gibi destekleyici kurumları bir araya getiriyor. Küme; kauçuk sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koymak amacındadır. Taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini artırmak, ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma değerini ve sektördeki pazar payını yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
-Kuruluş Tarihi: 2013
-Üye Sayısı: 61
-Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 5000+
-Tamamlanan UR&GE Projesi: 2
-Devam Eden UR&GE Projesi: 1
*Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri Birliği (TEEPPI) 
Kurucu Üyesi
www.kaucukteknolojileri.com
7-Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi:
Haberleşme Teknolojileri Sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket, ekonomi ve sanayi alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek amacındadır. Bu konuda, üniversitelerin geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek; sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel bir marka çıkarmak hedeflenmektedir.
-Kuruluş Tarihi: 2017
-Üye Sayısı: 151
-Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 8.000+
-Devam Eden HİSER projesi 1
*Uçtan Uca Yerli Ve Milli 5G Projesi (UUYM5G) devam ediyor.
www.htk.org.tr
Kümelenme konusunda OSTİM merkez olmak üzere gruplar oluşturulması; ülkemiz sanayileşmesinde çok yararlı bir girişimdir. Belli bir disiplin ile yürütülmektedir. KOBİ vasfındaki kuruluşlarımızın tümünün bu oluşumlarla ilgilenmesini umuyorum.Atalarımız ne güzel söylemiş: “Birlikten kuvvet doğar.”

Yorumlar (0)
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?