banner8

banner6

banner17

22.11.2021, 23:01

Patentte vergi istisnaları

Patentlerin ticarileştirilmelerinde var olan ürününüzü satmanız ve ondan gelir elde etmeniz haricinde pek çok alternatif yöntemle de ticarileşmesi ve gelir elde edilmesi mümkündür. Ve patent ve faydalı model tescilinin varlığından dolayı giderlerin azaltılması da bir çeşit ticarileştirmedir. 
2015 yılından beri Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; 
• Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, 
• Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, 
• Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, 
•Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, %50’si kurumlar vergisinden muaftır. 
Bu istisnalardan yararlanabilmek için bazı koşullar vardır. Öncelikle patent veya faydalı model belgesinin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış olması gerekir. Sadece yurt dışından alınmış belgelerden elde edilen gelirler için bu istisnalar uygulanamaz. Patent veya faydalı model belgesine konu buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde veya başka bir malın üretiminde kullanılmasını gerekmektedir. Burada gelir elde edilecek faaliyetin yani satış, devir veya lisans işlemlerinin Türkiye’de veya yurt dışına yapılmış olması istisnayı etkilemez. Yurt dışından elde edilen gelirler içinde istisnalar uygulanabilir. Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Ayrıca patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır. Dolayısıyla, yurt dışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır. Tescilleriniz ile ilgili satıştan elde edeceğiniz gelir harici, yapılan takiplerle vergiden düşülen kısımda bir gelir kapısıdır. Tescile sahip firmaların bunu göz ardı etmeden, yapacakları başvurularda böyle bir artıları olduğunu da düşünerek karar almalarını tavsiye ederim. 
İyi haftalar dilerim.

Yorumlar (0)
banner14
19
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?