banner8

banner13

banner6

Kovid 19 virüsünün iş sözleşmesine etkisi

Kıyamet ve mahşerin dehşeti olmasa da, dünyada bütün kalplere Kovid - 19 virüs salgını korku saldı. Sadece kalpler değil, kamu ve özel sektörde etkilendi, her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı.

Medya Kulis 23.03.2020, 21:00 23.03.2020, 21:00
Kovid 19 virüsünün iş sözleşmesine etkisi
Kıyamet ve mahşerin dehşeti olmasa da, dünyada bütün kalplere Kovid - 19 virüs salgını korku saldı. Sadece kalpler değil, kamu ve özel sektörde etkilendi, her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı.
Şimdilerde kimi işverenler için bu sebep, haklı nedenle iş sözleşmesinin derhal fesih hakkı doğuracağı yolunda görüşler ileri sürülmektedir.
Konunun hukuki değerlendirmesinin yapılmasında yarar olduğu inancındayız.
4857 Sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi hükümlerinde, yazılı olan haklı nedenlerden birinin varlığı halinde, süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin derhal fesih hakkını kullanabilir.
İşverene iş sözleşmesini derhal fesih hakkı veren hallerden biri de, "Zorlayıcı sebepler olarak belirtilmiştir. Söz konusu "Zorlayıcı sebeplere ilişkin hükme göre; "İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
Bu hüküm uyarınca, işyerinde işçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebeple yani, işçinin iradesi dışında gerçekleşen bir zorlayıcı sebeple bir haftalık süreden sonra işverene derhal fesih hakkı verir.
Kovid - 19 virüs salgını nedeniyle Devlet tarafından (Cumhurbaşkanlığı kararı, Sağlık Bakanlığı düzenlemesi gibi) alınan bir karar sonucu (çalışılan bölgede karantina, sokağa çıkma yasağı gibi) işçinin işyerine gelememesi, işçinin kişiliğiyle ilgili zorlayıcı bir sebep olarak kabul edilir.
Bu durumda işveren, işyerinde işçinin bir haftadan fazla çalışmasını engelleyen açıklanan sebeple, işçinin önelsiz fesih ile iş sözleşmesini sona erdirebilir.
Önelsiz fesih için, anılan tek sebep yeterli olup, başka sebeplere dayanılması gerekmemektedir.
İş sözleşmesinin önelsiz haklı nedenle derhal fesih durumu ortaya çıktığı zaman, bu hakkın işveren tarafından makul süre içerisinde kullanılması gerekir. Söz konusu süre, derhal fesih hakkı doğuran sebeplerden birinin öğrenildiği tarihten itibaren altı iş günüdür.
Fesih gerektiren olay, yazılı basın veya görsel medyada feshe yetkili makam tarafından öğrenilmiş olsa da, disiplin soruşturma evrakının yetkili kişinin önüne resmen geldiği tarihte hak düşürücü süre işlemeye başlar.1
Tüm insanlığa sağlık ve mutluluk dileklerimizle, saygılarımızı sunarız.

(1)Günay, C.İ.: İş Kanunu Şerhi,
C.1, B.2, Ankara 2006, s.1331

Sayı: 1243 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?