banner8

banner6

banner11

04.05.2021, 00:48

Makina ithalatında  yatırım teşvik uygulamaları

Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali yürürlükteki İthalat Rejim Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi’nden muaftır. Kullanılmamış makine ve teçhizat ithalinde Teşvik Belgesi’ne bağlanmış olan ve ithal global listede tescilli makine ve teçhizat ithal edilirken tahakkuk etmesi gereken Katma Değer Vergisi ile ithalattan kaynaklı gümrük vergisi ve ek vergiler ödenmeksizin makine ve teçhizat ithalatı gerçekleşir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından işletmelerin belirli şartları yerine getirmesi ile düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinde sektörel kısıtlamalar göz önünde bulundurularak kullanılmış makine ve teçhizat ithalatında bazı şartlar belirtilmiştir. İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış ve yenileştirilmiş makine ve teçhizatlar yatırım teşvik kapsamında ithal edilebilir. Yatırım teşvik belgesi olmadan ilgili kullanılmış makine ve teçhizatın ithal edilmesi durumunda devlet ilgili makine ve teçhizat bedelsiz bile olsa makinanın kilogramı üzerinden bir fiyat belirlemek suretiyle kullanılmış makinaya bedel biçer. Ve çıkan bedel üzerinden KDV ve Gümrük Vergisi tahsil edilir. Bu sebepten ikinci el kullanılmış makine ve teçhizat ithalatında Yatırım Teşvik Belgesi cazip hale gelmektedir. Uygulamada Teşvik Belgesi ithal listede onaylı kullanılmış makine ve teçhizatın İthal Rejimi Kapsamında ithali mümkün olan makine ve teçhizatın Ticaret Bakanlığı’ndan ithal izni alınması ile ithalat gerçekleşir. 
Kullanılmış komple bir tesisin proje bazında yapılacak değerleme sonucunda ithali bakanlık iznine tabi olmakla birlikte mümkündür. Uygulamada bakanlık uzmanlarınca ilgili ülkede bir ekspertiz yapılarak komple tesis ithal edilebilir. Yine bu durumda tahakkuk edecek KDV ile ithalattan kaynaklı Gümrük Vergisi tahsil edilmez. 
Bazı sektörlerde bakanlık kullanılmış makine ve teçhizat ithalini teşvik belgesine bağlamaz. Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik düzenlenen teşvik belgelerinde kullanılmış makine ve teçhizatın alımları kapsam dışındadır. En çok karşılaşılan soruların başında motorlu taşıtların teşvik belgesi kapsamında ithalinin mümkün olup olmadığı. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici, mobilya, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompasının ithal edilmesi durumunda yürürlükteki İthalat Rejimi Kararınca öngörülen oranda Gümrük Vergisi tahsil edilir. Satın alınan ilgili makine ve teçhizatlar Gümrük Vergisi muafiyetinden faydalanamaz ancak sabit yatırım tutarına eklendiği için belgenin türüne göre değişiklik gösteren vergi indirimi, KDV istisnası, SGK işçi-işveren hissesi desteği, faiz desteği gibi destek unsurlarından faydalanmak mümkündür. Her şeyden önce yapılacak yatırımın finansmanı da önemlidir. Bakanlık, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımın toplam bütçesinin yüzde yetmişine kadar yabancı kaynak kullanım hakkını yatırımcıya tanır. Yatırımcı gerek öz kaynak ile gerek yatırım kredisi gerekse finansal kiralama yöntemi ile yatırımını gerçekleştirir. Finansal kiralama yöntemi ile gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. İlgili makine ve teçhizatın finansal kiralama şirketine devri ile yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri finansal kiralama şirketi tarafından yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı şirket ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur.
Değerli yatırımcılar. Teşvik belgesine bağlanmadan yapacağınız her yatırım malı ithalattında, eşyanın cinsine ve menşeine göre değişiklik gösteren gümrük vergisi ve tahakkuk eden ek vergiler sizler için ciddi bir maliyettir. Teşvik belgesine bağlanan yatırımlar ise bu maliyetten kaçınmamın en güzel ve en kolay yöntemidir. 

Yorumlar (0)
31
açık
banner12