banner8

banner13

banner6

Türkiye Uzay Ajansı

12 Aralık 2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Aralık ve 23 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması, görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu kararnamede öngörülen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Türkiye Uzay Ajansı (Kısaca "Ajans) kurulmuştur.

İş Dünyası 26.08.2019, 21:00 26.08.2019, 21:00
Türkiye Uzay Ajansı
12 Aralık 2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Aralık ve 23 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması, görev ve yetkileri düzenlenmiştir.
Bu kararnamede öngörülen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Türkiye Uzay Ajansı (Kısaca "Ajans) kurulmuştur.
Ajansın kuruluş amacı; Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojileri alanında temel politika ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılmasıdır.
Bu ajansın görev ve yetkilerinden bir kısmı özet olarak şunlardır:
a) Milli uzay programını hazırlamak.
b) Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve özellikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlamak.
c) Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
ç) Uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal eğemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek.
d) Uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını Devlet adına tutmak.
e) Ticari, bilimsel ve araştırma – geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya yapılmasını koordine etmek.
f) Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla, plan, proje ve çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
g) Astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili çalışmaları desteklemek ve ulusal düzeyde yürütülen çalışmaları koordine etmek.
h) Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek.
Bilgiye erişimin hız yaptığı çağımızda; Hindistan, İran, İsrail ve Japonya gibi ülkelerde benzeri yapılanmalar karşısında, ülkemizde de aynı çalışmaların varlığını görmek gelecek için umut ve güven vericidir. Bu sebeple, konu ile ilgili emek ve fikir sahiplerini kutlar, çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunarız.
Ancak, konunun önemi ve alanı bakımından; kanun yerine kararname olarak düzenlenmesi ve içeriğinin de kanun yapma tekniğine ve sözüne tam uyarlı olmaması bakımından eleştirilere açık bulunmaktadır.
Gönülden esenlikler diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Sayı: 1213 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?