banner8

banner13

banner6

Şirketler için VERBİS zorunluluğunda 'son bir ay

Gözlemlerimiz, iş dünyasının özellikle KOBİ alanında, KVKK mevzuatını pek de nazarı dikkate almadığı yönünde. Malesef on binlik, yüz binlik, ve hatta bazı hallerde milyonluk cezalar ardı ardına sıralanıp medyada yankı yapınca bu işin farkına varılacak.

İş Dünyası 26.08.2019, 21:00 26.08.2019, 21:00
Şirketler için VERBİS zorunluluğunda 'son bir ay
Gözlemlerimiz, iş dünyasının özellikle KOBİ alanında, KVKK mevzuatını pek de nazarı dikkate almadığı yönünde.
Malesef on binlik, yüz binlik, ve hatta bazı hallerde milyonluk cezalar ardı ardına sıralanıp medyada yankı yapınca bu işin farkına varılacak. Sanırım her şeyi son dakikaya bırakma eğilimimiz burada da geçerli.
Dolayısıyla bu haftaki yazımız, yalnızca VERBİS yükümlülüğü hakkında; yani web sitesi uyumluluğu, veri haritalaması (data mapping) ve devamındaki risk analizleri, yurtdışı veri aktarımı ve ilgili anlaşmalar, GDPR ve CCPA gibi yurtdışı mevzuat uyumlulukları gibi hususlara hiç girmeden, şirketlerimize saf bilgi içeren tipik ancak çok mühim bir uyarı yazısı niteliğinde düşünülebilir.
Bilindiği üzere 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu "KVKK çerçevesinde Türkiye'de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getirilmiştir. Merkezde KVK Kurulu oluşturularak faaliyetine başlamıştır. Kanuna uygun yönetmelik ve sair mevzuat da hukukumuza yerleş miştir.
Bu bahsedilen ve artık ezberlenmiş olan cümleler gibi, söz konusu verilerin mevzuatta belirtilen amaç ve çerçeve dışında işlenmesi, ifşası, kanunun gereklerinin yerine getirilmemesi hallerine BİR MİLYON TL miktarına varan ölçülerde para cezası ile çeşitli önemli derecede hapis cezaları gibi gerçekten ciddi yasal müeyyideler mevcuttur.
VERBİS'e kayıt yükümlülüğü sonlanma tarihleri, 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü 30.09.2019 tarihinde, Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS'e kayıt yükümlülüğü 30.09.2019 tarihinde, Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü 31.03.2020 tarihinde, Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 30.06.2020 tarihinde dolmaktadır. VERBİS kayıt yükümlülüğü için belirtilen tarihlere kadar ilgili kurum ve şirketlerin, ya da kişilerin belirlenmiş olması gereken "veri sorumlularına belli süre verilmiştir.
Noterler, Avukatlar, Siyasi partiler, SMMM ve YMM'ler çok tartışılan bir istisna hükmü olarak "herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler, keza 4.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na göre kurulmuş derneklerden, 20.2.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanuna göre kurulmuş vakıflardan ve 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre kurulmuş sendikalardan "yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun faaliyet alanları ile sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisnadır.
Başlangıçta da belirttiğimiz gibi "herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler istisnası, tartışmalı bir hüküm olduğu için pek de güvenilmemesi ve gerek VERBİS'e kayıt gerekse aydınlatma ile veri güvenliliği yükümlülükleri ile kişisel veri envanteri oluşturma yükümlülükleri bakımından da istisnaya pek de değer verilmemesi kanaatindeyiz.
İşe yaraması dilekleri ve en derin saygılarımla.


bahadir@yazici.av.tr

Sayı: 1213 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
17
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?