banner8

banner13

banner6

Yetişmiş insan kaynağı için dönüşüm başladı

Elif Didem DANACIOĞLU Bursalı sanayiciler, üniversite – sanayi işbirliği projelerini desteklediklerini belirterek, yetişmiş insan kaynağına dikkat çektiler. Yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğunu ifade eden sanayiciler, ancak üniversite -sanayi işbirliği ile mümkün olabileceğini ve bu konuda yasa çıkarılması gerektiğini de söyledi.

İNCELEME 18.11.2019, 22:00 18.11.2019, 22:00
Yetişmiş insan kaynağı için dönüşüm başladı
Elif Didem DANACIOĞLU

Bursalı sanayiciler, üniversite – sanayi işbirliği projelerini desteklediklerini belirterek, yetişmiş insan kaynağına dikkat çektiler. Yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğunu ifade eden sanayiciler, ancak üniversite -sanayi işbirliği ile mümkün olabileceğini ve bu konuda yasa çıkarılması gerektiğini de söyledi.

Bilginin üretime dönüşümünün zorunlu kılındığı dönemde USİGEM – KUSİ Gönüllü Çalışma Konseyi üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması çalışmalarını hızlandırdı. Bir tarafta üniversitenin sağlayacağı bilgi kaynağı, diğer tarafta sanayinin dinamizmi ile birleşince ortaya teknolojik yönden değerli sonuçlar çıkaracağını ifade eden iş dünyası, bilimden üretime, üretimden ekonomiye anlayışını destekliyor.
"Gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan üniversite-sanayi ortaklığı ülkemizde maalesef yıllardır istenilen düzeyde ilerleyememiştir diyen sanayiciler, konu ile ilgili yasa çıkarılması gerektiğinin de altını çizdi. Sanayiye yeni ve katma değeri yüksek ürünler kazandırmak adına harekete geçen sanayiciler, yenilikçi yaklaşımlar sergilemeyi temel ilke olarak benimsemiş durumda olduklarını belirttiler.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öncülüğünde kurulan Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİ) üyesi akademisyen ve işadamlarının oluşturduğu ‘Gönüllü Çalışma Konseyi' projelerini anlattı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve üretilen hizmetlerin toplum ile paylaşılması ana başlıkları üzerinde 3 temel hizmetlerinin bulunduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin çok ciddi bir potansiyeli bulunmasına rağmen hak ettiği noktada olmadığının altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Gücümüz, kuvvetimiz ve potansiyelimiz var. Ancak bunu yansıtabilmiş, tam anlamıyla topluma anlatabilmiş değiliz. Üniversitemizi öğrencisi, çalışanları ve paydaşları ile huzurlu, üreten ve topluma hizmet eden bir paydaş haline getirmeye çalışıyoruz. İlk olarak öğrencisi, akademisyeni ve personeli ile birlikte hareket eden, bir bütün gibi birbirini destekleyen bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci olarak, kent ile içiçe olan bir üniversite oluşturmayı hedefliyoruz. Kentin problemleri ile dertlenen ve bu konuda çözümler üreten bilimsel bir adres olmayı arzu ediyoruz. Tüm enerjimizi öncelikle bu iki temel konu üzerine yoğunlaştırdık dedi.
YÖK tarafından başlatılan 100/2000 doktora projesi kapsamında burs verilen 4 bin öğrencinin 195'inin Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bulunduğunun altını çizen Saim Kılavuz; "Şu an itibariyle ulaştığımız oran tüm bursiyerlerin yüzde 5'ine denk geliyor. Bu da devletin ve YÖK'ün artık Bursa Uludağ Üniversitesi'nin potansiyelini keşfettiğini göstermektedir. Bizler de bu rakamı gün geçtikçe arttırmak istiyoruz. TÜBİTAK tarafından da aynı şekilde üniversitemizin ve akademisyenlerimizin kaliteleri tescillenmiştir şeklinde konuştu.
Üniversite-Sanayi işbirliği sürecini de hızlandırmak adına da ciddi çalışmalar ve projelere imza attıklarını kaydeden Kılavuz; "15-20 yıldır üniversitelerde bir değişim süreci yaşanıyor. Artık üniversiteler toplumun içerisinde ve toplum için projeler üretmeye başladı. Bizim üniversitemizde de bu süreç işliyor. Biz yeni yönetim olarak süreci bir nebze daha hızlandırmayı hedefliyoruz dedi.


Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz BUÜ Rektörü
"Sanayi ile içiçe çalışan hocalarımız var
"Bursa Uludağ Üniversitesinin güçlü potansiyeli var. İnovasyona önem veren, sanayi ile iç içe çalışan hocalarımız var. İnovatif uygulamalar yapılarak, sonuçlar elde ediliyor. Üniversite sanayiye, sanayi üniversiteye destek olmalı. Üniversitemizin içerisinde ULUTEK'te 400 dönüme yakın arazimiz var. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile görüşmeler yapıyoruz. TEKNOSAB'da yer alan firmaların Ar-Ge merkezlerini ULUTEK arazisinde oluşturmak istiyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal donatı alanlarıyla üniversite öğrencisini Görükle'nin cazibesinden kurtarıp üniversitenin içerisinde bilimsel araştırmaya yöneltecek bir teknoloji merkezi oluşturmak için proje çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin vizyon projesi olacak.

Muhsin Koçaslan - BTSO Yönetim Kurulu Üyesi
"Bilgi üretime dönüşecek
"Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel itici gücü bilginin üretime dönüşmesidir. Firmalarımızın zorlu rekabet şartlarında yenilikçi yaklaşımlarla geleceğe hazırlanmaları ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmeleri dünya ticaretinden alacağımız pay ve ulaşacağımız refah seviyesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bursa iş dünyası olarak kilogram başı ortalama ihracat değerimiz 4 dolar seviyesinde .Türkiyemizin 2023 hedeflerini bugünden yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 8 dolara ulaşmak. Bu hedefe de TEKNOSAB, BUTEKOM, MODEL Fabrika gibi projelerimizin yanında Ar-Ge ve inovasyon altyapısını geliştirerek ulaşabiliriz. Araştırmaya önem veren ve bukonuda yatırım yapmaktan çekinmeyen ülkeler bunun karşılığını refah ve gelişmişlik olarak almaktadır. Mevcut üretim yeteneğimizle ülke ihracatımızı 168 milyar dolarlık rekor ihracat seviyesine taşımayı başardık. Ancak kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir sıçramaya ihtiyacımız var. Bu sıçramayı da ancak üniversite – kamu- sanayici işbirliğini artırarak gerçekleştirebiliriz. Üniversite, kamu ve iş dünyasının ortak akıl etrafında bilginin pratiğe dönüştürülmesi ile ortak gelirimizin artacağına ve refah seviyemizin yükseleceğine inanıyoruz. Orta gelir tuzağında bulunmamızın en büyük nedenlerinden birisi de katma değerli üretim ve inovasyon noktasında güçlü işbirliklerinin kurulamamasıdır. İnşallah bu birlikteliğimizin hem Bursa hem de Türkiye'deki iş dünyasına ciddi katkılar sağlayacaktır. Bursa büyürse Türkiye büyür

Yalçın Aras - Gökçelik YKB NİLSİAD Başkanı
"Yasa çıkması gerekiyor
"Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi işsizlik, yani üniversiteli işsizler sorunu var. Yıllardır üniversite – sanayi işbirliği gündeme gelir ve çeşitli çalışmalar yapılır. Sanayi ile üniversite aynı şeyi düşünüyor mu? Birbirine paralel mi? Konu ile ilgili devletin yasa çıkarmış olması gerekiyor. Üniversite gençliği eğitim görmüş olduğu alanda öğreniminin belli bir kısmının sanayinin içerisinde geçirmiş olması gerekiyor. Almanya'nın bugün uyguladığı gibi sanayinin içerisinde devlet tarafından geleceğe yönelik üniversite mezunlarına kuluçka istihdamı yaratması gerekiyor. Yasa çıkmadan istihdama yönelik sanayi – üniversite işbirliği çok zor.

Mustafa Barutçuoğlu - ÜSİGEM YKÜ
"Ar-Ge çalışmaları için önemli platformdur
"Yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç vardır. Bu ancak üniversite -sanayi işbirliği ile mümkündür. Üretimde Teknoloji ağırlıklı ve katma değerli yüksek ürün üretimi yetişmiş insan kaynağı ile mümkün. Yüksek teknolojili ürünler üretilebilmesi için mutlaka Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bunu sanayi bünyesinde yapmak yüksek maliyetleri beraberinde getirmektedir. Üniversiteler Ar-Ge çalışmaları için önemli platformdur. Üniversite – sanayi ile ortak çalışma alanları yaratılması daha az maliyetle inovatif yenilikçi yüksek teknolojiye sahip sanayi ürünleri üretmesi imkanı sağlayacaktır. Sanayi – üniversite işbirliği istenilen seviyede gerçekleşmemiştir. İnsan kaynaklı üretim ile planlama, Ar-Ge geliştirme ve üretilen projelerin ticarileştirilmesi konularına ağırlık vereceğiz. Binlerce akademisyeni ve on binlerce öğrencisi bulunan üniversitelerimiz Ar-Ge çalışmaları için önemli bir ortam oluşturmaktadır. Sanayi için ortak çalışma imkânlarının kurulması da üretim konusunda ciddi fırsatlar sunacaktır. Gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan Üniversite-Sanayi ortaklığı ülkemizde maalesef yıllardır istenilen düzeyde ilerleyememiştir.


Arif Ağaoğlu - A- Plas YKB ÜSİGEM YKÜ
"Sanayici üniversiteye yaklaşımdan çekiniyor
"Üniversite – sanayi işbirliğini konuşuyoruz, fakat hayata geçirmek için zorlanıyoruz. Sanayiciler ve üniversite bir araya gelerek toplantıların dışında birebir yaklaşım olmamıştı. Sanayici üniversiteye yaklaşımdan çekiniyor.Küçük komiteler arasında fikir üreterek konseylerde birleştirmek lazım. Fikirlerin somut hale dönüştürülecek şekle getirilmesi lazım. Her sektörün üniversiteden beklentisi farklı.

Selçuk Çelik – Meklas Group Genel Müdürü
"Doğru sinerji oluşursa önemli projeler çıkarılacaktır
"Bursa için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitenin sahaya inmesi gerekiyor. Doğru sinerji oluşursa, konseyler ile önemli projeler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem vermekteyiz. Özellikle akademik birikim ve sanayicinin uzmanlığı bir araya geldiğinde, gerçekten büyük bir sinerji ortaya çıkıyor. Karşılıklı bilgi alışverişi, ortak proje geliştirme, birlikte faaliyetler planlama ve sanayicinin iş geliştirme süreçlerine bilgi destekleri gibi birçok alanda, üniversitelerle ortak çalışmalar ile teorik uygulamalar gerçekleşecektir. Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmek için de üniversitelere ve sanayiye önemli görevler düşüyor. Ülkemizde üniversite - sanayi iş birliğinin olması gereken yerde olmadığı ve uzun yıllardır dillendirilen bu mekanizmanın yeterince işletilemediğini görüyoruz. Konseyler, üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen iş birliği oluşmasında görev almaktadır. Konseylerde yer almamız önemli. AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve katma değerli üretim anlayışının yaygınlaştırılması noktasında da işbirliklerinin, çok büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum.

Mustafa Ülker - KESİAD Başkanı
"Önemli geri dönüşleri olacak
"Hep arzuladığımız üniversite sanayi işbirliğini yeterli seviyede göremedik. Sanayicilerinde eksik yönleri vardı.Sanayi sektörünün bilgi ve teknolojiye dayalı üretim yapması, Ar-Ge çalışmalarında yoğun işbirliği gerçekleştirmek, ortak projeler oluşturmak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek hedefinde bu tür işbirliklerinin çok önemli geri dönüşleri olacağına inanıyoruz.

GÖRSİAD
"Yeni istihdamlar sağlamak için hazırız
"Üniversiteye en yakın olan derneğiz. Derneğimizin üniversite -sanayi işbirliğine yönelik çalışmalarımız vardı. Diğer sanayi bölgeleri gibi çok aktif bir şekilde hayata geçiremedik. Yeni istihdamlar sağlamak için hazırız.

Sayı: 1225 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
17
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?