banner8

banner6

banner11

Üniversite-sanayi işbirliğini şahlandıran proje

Bursa, 2018 yılında başlayan TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nda başarılarıyla Türkiye’de adından söz ettiriyor. Programın başlamasından bugüne dek 59 firma Bursa’daki üniversitelerle işbirliğine gitti.

İNCELEME 14.12.2020, 20:32 14.12.2020, 20:32
Üniversite-sanayi işbirliğini şahlandıran proje
Bursa, 2018 yılında başlayan TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nda başarılarıyla Türkiye’de adından söz ettiriyor. Programın başlamasından bugüne dek 59 firma Bursa’daki üniversitelerle işbirliğine gitti. Bursa’daki üniversiteler 2019 yılı çağrısında proje ve istihdam edilen öğrenci sayısında Türkiye birinciliği ettiler.

Türkiye’nin, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ için oldukça önem taşıyan 2244 Sanayi Doktora Programı, yetişmiş akademik kadroların, iş hayatına entegre olmasını hedefliyor. Bu kapsamda istihdam edilen öğrencilere 4 yıl boyunca 4 bin 500 TL burs verilirken, bu bursun yüzde 75’ini TUBİTAK karşılayacak.

SEMİH AYDIN

Üniversite – sanayi işbirliğinde güçlü bir dönemi başlatan TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’yla birlikte sanayide ihtiyaç duyulan, doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine olanak tanıyor. 2018 yılında başlayan ve 2019 yılında kapsamı genişleten programa, Bursa iş dünyası da yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi program kapsamında yapılan başvurular neticesinde, üniversiteler proje ve öğrenci bazında Türkiye birinciliği elde etti. 2019’da ülke genelindeki öğrenci kontenjanının yüzde 23’lük dilimini Bursa’daki üniversiteler alırken, bu alanda ciddi bir başarı kazandı. 2018’den bu yana 59 firma BUÜ ve BTÜ ile işbirliğine gitti. Programın 2020 yılı çağrısına başvurular ve yeni işbirlikleri de son hızla devam ediyor. Sanayide nitelikli insan kaynağının artırılması adına 2018’de hayata geçirilen TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, 2019 yılında kapsamının genişletilmesiyle daha fazla kesime yayılarak, iş dünyasının ilgisini çeker konuma geldi. Program ile doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca 4 bin 500 TL burs verilecek.
Bursun yüzde 75’i TUBİTAK, yüzde 25’i ise özel kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Programı, Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli bileşenlerinden biri olarak niteleyen Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 2023 hedefleri doğrultusunda yetişmiş akademik kadroların sanayiye entegre etmek istediklerini ifade etti. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörleri ve 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılan iş dünyası temsilcileri, bu programın, Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonunun önemli parçalarından biri konumunda olduğunu dile getirerek, üniversite – sanayi iş birliğini artıracak mekanizmaların daha fazla teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
2018 yılında başlatılan uygulama kapsamında kentin önde gelen çok sayıda kurum ve kuruluşu ile işbirliğine gittik. Üniversite-Sanayi işbirliğini arttıracak en özel projelerden birisi olduğuna inandığım 2244 Sanayi Doktora Programında hem Üniversitemiz hem de sanayi kuruluşlarımız kazanıyor. Bu program; öncelikle Bursa’mıza, sonra ülkemize ve ardından dünya ölçeğinde hizmet sunacak bir projedir. 2244 Sanayi Doktora Programı’nın tüm insanlığa hizmet sunacağına inanıyoruz. 2 yılda gelinen nokta itibariyle hepimizin hayali olan Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçekleşmeye çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Bizlere destek olan ve protokol imzalayan herkese teşekkür ediyoruz. Program kapsamında bu yıl 3. kez çağrıya çıktık. 2018 yılında başlayan programda 55 olan kontenjan sayısını 2019 yılında 78’e çıkardık. 2020 için aynı sayıyı korumayı hedefliyoruz. 2244 Sanayi Doktora Programı, hem Üniversitenin ortak aklını firmalara ve sanayiye yansıtmak hem de sanayicilerimizin potansiyelini Türkiye ekonomisine daha verimli hale getirmek için karşılıklı işbirliği projesidir.
Önceki yıl Bursa Teknik Üniversitesi ile ciddi bir atak yaptık. Onlar proje sayısında, biz ise öğrenci sayısında Türkiye birinciliğini elde ettik. Ülke genelindeki öğrenci kontenjanının yüzde 23’lük dilimini Bursa olarak biz aldık. Yönetim olarak öğrenci dostu ve şehir ile bütünleşen bir üniversite yapısı oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Kentle, sanayiyle bütünleşen ve her alanda toplumla iç içe geçmiş bir üniversite yapısı oluşturmaya gayret ediyoruz. Tüm proje ve uygulamalarımızda bu anlayış ile hareket ediyoruz. Yıllardır söylenen üniversite-sanayi işbirliğini gerçek anlamda hareketlendirmek ve üst seviyelere çıkarmak için ben ve ekip arkadaşlarım canla başla çalışıyoruz. Bunun için de 2244 Sanayi Doktora Programı’nın ciddi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu protokoller sayesinde ortaya çıkacak projelerimizin ve öğrencilerimizin, ülkemize, milletimize, üniversitemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 2019 yılı başvuru sürecinde 75 firma ile görüşmeler gerçekleştirdik, 42 proje başvurusu yaptık, bunlardan 23 tanesinin onayını alarak Türkiye birincisi olduk. Üç ayrı ildeki 23 firma ve kuruluş ile işbirliği içinde 10 ayrı bölümümüz altında toplam 28 milyon TL bütçe ile 71 doktora öğrencisi yetiştireceğiz. Bu öğrencilerimizin 15’ine Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 14’üne Makine Mühendisliği, 11’ine Polimer Malzeme Mühendisliği, 9’una Mekatronik Mühendisliği, 6’sına Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 4’üne Kimya Bölümü, 4’üne Bilgisayar Mühendisliği, 4’üne Kimya Mühendisliği, 3’üne Orman Endüstri Mühendisliği ve 1’ine de İnşaat Mühendisliği alanında doktora eğitimi vererek proje firmalarımız ile işbirliği içerisinde öğrencilerimizi iş hayatına kazandırmış olacağız.
TÜBİTAK’ın 2018 yılından itibaren destek programları kapsamına aldığı “2244 Sanayi Doktora Programı” üniversite-sanayi-kamu işbirliğini arttırarak firmalarda çalışacak doktora öğrencilerine burs, sanayiye ise istihdam desteği sağlıyor. Program özel sektörde daha fazla sayıda doktoralı araştırmacı çalıştırılması yoluyla Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini, firmaların kendi problemlerini çözebilecek, yenilikleri başlatabilecek ve öz teknolojilerini üretecek kabiliyete ulaşmasını hedefliyor. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı bir milli projedir. Çok meşhur bir deyim vardır; “Ne kadar çok bildiğiniz değil, karşınızdakinin ne kadar anladığı veya ne kadar anlatabildiğiniz önemlidir.” Aynı felsefeyi hayatımızda çok sayıda alana uygulayabiliriz. Mesela bir fabrikaya “Ne ürettiğiniz ve ne kadar ürettiğiniz önemli değil, ne kadar satabildiğiniz ve/veya ne kadar kar elde ettiğiniz önemlidir” diyebiliriz. Ne kadar çok öğrenciniz olduğu, ne kadar çok mezun verdiğiniz, ne kadar çok akademisyeniniz, test laboratuvarlarınız olduğundan ziyade bu değerlerin karşıdaki hedef kitle açısından ne ifade ettiği en önemli konudur. Burada kritik noktanın, üniversitenin idari/eğitim/laboratuvar binaları, kampüs duvarlarının dışına çıkması, toplumu, sanayiyi, dünyayı, hülasa gerçek hayatı sağlıklı algılaması ve net fotoğrafını çekmesi olduğunu kabul etmeliyiz.

Ahmet ÖZKAYAN- Ermaksan YKB Vekili ve Genel Müdürü
Okullarda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesi noktasında üniversite-sanayi iş birliği son derece önemlidir. Bu iş birliği sayesinde üniversitedeki bilgi birikime üretime pozitif olarak yansıyan sonuçlar ortaya koymaktadır.
Aynı zamanda bu iş birlikleri, ülkemizin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişimini de hızlandıran faktörlerden biri olmaktadır. Bu anlamda uygulanan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı da ülkemizin özellikle “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonunun önemli parçalarından biri konumundadır. İnsan kaynağının hem nicelik hem de nitelik olarak iyileştirilmesine yönelik açılan bu programa Ermaksan olarak biz de Uludağ Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile katkı sağlıyoruz.
Bu kapsamda; makine, elektrik-elektronik ve fizik mühendisliği olmak üzere 3 doktora öğrencisi firmamızda istihdam edilecek. Şirket olarak teknoloji odaklı yatırımlarımızın ve yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri, kuşkusuz nitelikli insan kaynağı. Bu noktada, araştırmaya ve geliştirmeye çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu program sayesinde, ihtiyacımızı şirketimizde görev yaparken doktorasını yapacak olan personel ile karşılamaktayız. Bu programı kazan kazan modeli ile hem üniversiteler hem sanayi hem de ülkemiz için faydalı sonuçlar elde edeceğimiz bir model olarak görüyorum. Çünkü baktığımızda sektörün donanımlı ve nitelik personel ihtiyacı söz konusu. Biz de şirket olarak kendi personelimizi kendimiz yetiştirmek için özellikle üniversitelerin fizik, elektronik, mekatronik ve yazılım bölümlerinden mezun olan kişileri işe alıyor ve yüksek lisans yapmak isteyenleri de AR-GE Merkezi’mizde tekrardan bir eğitim sürecine yönlendiriyoruz. Bu gibi çalışmalarla nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında önemli kazanımlar elde ediyoruz. Firma olarak, ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma çalışmalarında her türlü desteğe ve iş birliğine açığız. Bu anlamda sorumluluk almaya ve elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız.

Baran ÇELİK
Beyçelik Gestamp YK Başkanı
Bursa otomotiv endüstrisinin 2244 Sanayi Doktora Programı’nın sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak anlamında son derece değerli ve destek olunması gereken bir proje olduğuna inanıyoruz. Bu program sayesinde üniversite ile sanayi iş birliği daha da gelişecek ve doktora derecesine sahip ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı sanayiye kazandırılabilecektir. Bu çerçevede, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi noktasında öncü olmasını ve Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. Bizler de her türlü desteği vermeye hazırız. Programa dâhil olmaktan dolayı da mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Ben de Bursa Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Sadece lisans değil, yüksek lisans eğitimimi de bu üniversitede tamamladım. Buradan mezun olmaktan da son derece mutluyum. Şirketlerimizde 500’e yakın mühendisimiz bulunuyor. Oransal olarak da en fazla Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu mühendisimiz var. Bu çerçevede kentimizin üniversitesine pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyoruz. Bizim üniversitemiz, sanayicisi ile bir arada olmaya devam ettiği sürece en iyi yerleri hak ediyor.Yalçın YEŞİLOVA
Yeşilova Holding YKB Vekili
TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile ayrı ayrı iki proje başvurusu gerçekleştirdik. Bu program kapsamında şirketlerimize katma değer yaratabileceğini düşündüğümüz altı doktora öğrencisi arkadaşımızı 2021 Bahar döneminde programa başlayacak şekilde aramıza dahil edeceğiz. Ar-Ge Merkezimizde vizyon projeleri diye adlandırdığımız geleceğimizi şekillendirdiğimiz projelerde görev alacaklar. Programın başından itibaren şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda teorik ve pratik eğitimlere dahil edilecek bu arkadaşlar ile şirketlerimizin orta vadedeli kadrosunu kurmayı amaçlıyoruz. Yeşilova Holding olarak biz her ne kadar akademi ile gerek danışmanlık kapsamında gerekse de projeler özelinde çok yakın çalışsak da, ilişkiler her zaman daha fazla iyileştirilebilir. Bu program sayesinde, akademik bakış açısıyla problemleri irdeleyebilen nitelikli personel yetiştirilmesinde ve sanayinin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve bilginin üretilmesinde üniversitelerle daha yakın çalışarak Ar-Ge projelerimizin yürütülmesinde önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Bu sayede üniversitelerde odak çalışma alanları belirlenirken sanayiinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı alanlarda proje ve deneyimli personel yetiştirilmesine sunacağı katkı çok yüksek olacaktır. Yeşilova Holding olarak üniversite-sanayi iş birliğine gerçekten önem veriyoruz. Bu ifadem sadece söz üzerinde kalmamaktadır. Hali hazırda yürüttüğümüz üç adet uluslararası projenin ikisinde proje koordinatörü olmak üzere yer alıyoruz ve bunlarda üniversiteler ile işbirliği içindeyiz. Üniversitelerin üstlendiği temel sorumluluklardan belki de en önemlisi dünyanın ihtiyaç duyduğu bilimsel çıktı ve olguları üretmektir. Bununla birlikte ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilmesidir. Olaya milli mesele gözüyle bakarsak, kalkınmak ve ülkemizin refah seviyesini daha da arttırmak için bilgi ve teknoloji satan bir ülke konumuna gelmemiz gerekmektedir. Bunu da yapabilmenin tek yolu sanayi ve üniversite entegrasyonunu arttırmak, Ar-Ge’ye daha fazla önem vermek ve dünya çapında markalar yaratmaktan geçmektedir. 2244 Sanayi Doktora Programına benzer şekilde üniversite – sanayi iş birliğini artıracak mekanizmaların daha fazla teşvik edilmesi ve devlet kurumları tarafından destekleyici yapı ve sistemlerin kurulması gerekir. Bununla birlikte akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge projeleri için fon oluşturulması, mevcut fonların daha da arttırılması, bürokratik engel ve süreçlerin azaltılması, üniversite laboratuvar altyapılarının sanayi ihtiyaçlarına ve çağın gereksinimlerine cevap verebilecek şekle getirilmeli.

Ali Hakan SÜALP
İnsu Teknik YK Başkanı
Yaptığımız protokol kapsamında doktora öğrencilerini bünyemizde çalıştıracağız. Bilimsel araştırmalarda görev yapacak olan doktora öğrencileri, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından firmamızda en az 3 yıl daha istihdam edilecek. Teori bir nevi pratik ile birleşecek. Bu program hem öğrenciler hem üniversite hem de sanayi kuruluşları için çok büyük bir avantaj. Öğrenciler böylece uzmanlıkları konusunda kendilerini doğrudan sanayinin içerisinde geliştirme şansını yakalamış oluyor. Üniversite-sanayi iş birliğinde üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu tarz iş birlikleri ile sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek ve ardından istihdama katkı sağlanmış olacak. İnsu Teknik olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitime destek olma hedefindeyiz. Bundan sonra da bu tür iş birliklerinde yer almaya devam edeceğiz. Akademinin, sanayide aktif olarak rol alması oldukça önemlidir. Şöyle ki;
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı sanayide yapısal dönüşümün, nitelikli insan kaynağıyla gerçekleşeceği düşüncesinden hareketle, firmaların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlandı. Bu tarz sanayi-üniversite iş birliklerinin artması ülkemizin gelecek hedeflerine çok önemli katkılar sunacaktır.

İsmail ÖZCAN
Ottonom Group YK Başkanı
3 doktora öğrencisi istihdam ettirmekteyiz. Bunlardan ikisi elektrik – elektronik mühendisi, diğeri de makine mühendisi. 2244 TUBİTAK Sanayi Doktora programı çerçevesinde mevcut kabinlerimizin ısıtma, soğutma ve nem kontrollerini PLC üzerinden PID algoritmalarında iyileştirmek ve geliştirmek üzere çalışmaktayız. Öğrencilerimiz henüz projemizin plan aşamasındalar ancak yapacakları çalışma tamamlanınca bizi akademik anlamda ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz. Farklı branşlardan doktora öğrencilerinin kendi yorumları ile özgün bir bakışı açısı kazandırdığını düşünüyoruz. Ayrıca bu şekilde hem zamandan tasarruf edip hem de çalışmalarımızı akademik yönüyle zenginleştiriyoruz. Önümüzdeki minimum 4 yıl boyunca 2244 projemize devam edeceğiz. Bunun yanı sıra TÜBİTAK, Ar-Ge, KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı projelerinde yer almaya devam edeceğiz. Akademik çalışmaların sanayi firmaları tarafından desteklenmesi hem pratik hem analitik çalışmayı beraberinde getirdiği için dışa bağımlılığın azalacağını ve üreten bir ülke olacağımızı ön görüyoruz. Personellerimizi yüksek lisansa teşvik ederek akademik anlamda da şirketimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz.Alper BURSALI
Bursalı İcra Kurulu Başkanı
Bu program sayesinde birçok öğrenciye istihdam fırsatı sağlamış olacağız. Öğrencilere istihdam fırsatı tanımak, onların kendilerini geliştirmesine yardımcı olmak bizim için oldukça önemli. Bu programın firmamıza büyük katkısı oldu. Bu noktada, Bursalı olarak sanayi-üniversite iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu tür programlar sayesinde yetişmiş akademik kişiler sanayiye entegre olacak. Programla sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip insan kaynağı yetiştirilecek. Bursalı olarak, sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemlerde de bu tarz iş birlikleri içerisinde yer alacağız. Sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi adına elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.

 

İskender ULUSAY
Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı
Aktaş Holding olarak, Aktaş Eğitim Vakfımız aracılığıyla geleceğimiz olan öğrencilere koşulsuz destek vermeye devam ederken, eğitim öğretim kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birliği çalışmaları da hızla sürüyor.
Bu noktada Bursa’mızın iki köklü kurumu BUÜ ve BTÜ ile iş birliği protokolleri gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında; kurumlar arası bilimsel araştırma, eğitim öğretim, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yapılarak, üniversite sanayi iş birliğine katkıda bulunmak, teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleriyle birlikte de ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik, proje geliştirme ve yürütme konularında birlikte çalışmalar yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Yorumlar (0)
31
açık
banner12