banner8

banner6

banner11

Sanayinin çarklarını yakında farklı iş kolları döndürecek

İNCELEME 13.04.2021, 12:39 20.04.2021, 11:33
Sanayinin çarklarını yakında farklı iş kolları döndürecek

SEMİH AYDIN

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 kullanılan makineleri, sistemlerinin yanı sıra iş yapış şekillerini de dönüştürerek yeni meslek kollarının beraberinde getirecek. Yaşanan teknolojik gelişmelerle gelecekte yeni mesleklerin adını sıkça duyacağız.

Sanayi ve üretimin merkezi Bursa da dönüşümü yakından takip edip, hem eğitim hem insan kaynakları, hem de yatırımlarla değişime hazırlanıyor. Uzmanlar, gelecekte sanayide söz sahibi olacak meslekleri ve bu alandaki hazırlıkları anlattı.

Teknolojik gelişmeler son yıllarda hiç olmadığı kadar hız kazandı. 5 – 10 yıl öncesine kadar adını duymadığımız teknolojiler günlük hayatımızın bir parçası oldu. Yaşanan dönüşüm meslek alanlarında da yeni gelişmeleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar robotik sistemler mühendislerinin, giyilebilir teknoloji tasarımcılarının, IoT uzmanlarının, 3d yazıcı mühendislerinin adını önümüzdeki yıllarda daha sık duyacağımız kanaatinde. Yaşanacak dönüşümü en yakından hissetmesi beklenen kentlerden biri olan Bursa’da da firmalar makine yatırımlarının yanı sıra, bu teknolojileri kullanacak insan kaynağına yönelik yatırımlarına da hız verdi. Gelecekte sanayinin çarklarını döndürecek meslek kollarını, eğitimden insan kaynaklarına, yönetimden inovasyona farklı alanlarda ele aldık.

MESLEKİ EĞİTİM
Bülent ALTINTAŞ 
İl Milli Eğitim Şube Md.

Dijital dönüşüm; bazı mesleklerin evrilmesini veya yok olmasını tetiklediği gibi, yeni meslekleri de beraberinde getirmekte; İnsansız/otonom sistemler yöneticiliği, sanal/artırılmış gerçeklik uzmanlığı, nano-teknoloji uzmanlığı, veri yöneticiliği, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı, robotik sistemler uzmanlığı, 3D yazıcı mühendisliği ve akıllı şehir planlamacılığı gibi “yapay zekâ” temelinde hayat bulacak mesleklerin; geleceğin meslekleri arasında ön sıralarda yer alacağını düşünüyorum. Mesleki eğitim de  sanayideki dönüşümle paralel olarak bir yenilenme içine girdi. Eğitimlerin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin gelişimini de içine alan komplek bir dönüşüm yaşanıyor. Bursa’da da okullarımız dijitalleşme hedefi doğrultusunda, sektör ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi. Öğrencilerimiz, fabrikaya dönüşen okullarında “üreterek öğrenme”nin hazzını yaşamaya başladılar. Bakanlığımızın destekleriyle, Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda; makine, motorlu araçlar, Mobilya, Tarım, Hayvan Sağlığı ve Laboratuvar Hizmetleri alanlarında okullarımızda kurulan Ar- Ge Merkezleri üzerinden; “gelecek” odaklı hizmet geliştirme çalışmalarına başladık. Farklı alanların ve okulların iş birliğinde, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar kapsamda; otonom araçlar, insansız hava araçları, sanal gerçeklik odaklı uygulamalarında ciddi mesafe kat ettik. Öğretmenlerimiz için de güçlü güçlü iş birlikleri üzerinden, sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim organizasyonları gerçekleştirilmekte. Bu uygulamalarının yer aldığı atölye ve laboratuvarlarla birlikte eğitim-öğretim metodolojisi de bu değişimden nasibini aldı. Bursa’da Bakanlık ve yerel düzeyde hayata geçirilen protokoller aracılığıyla okullarımız ve sanayi/sektör arasında kurulan etkileşim okul-sektör uyumunu sağladı. Tüm bunlar Bursa’nın mesleki eğitim noktasında; ilgili tüm tarafların desteğiyle, güçlü bir şekilde geleceğe hazır olduğunu ifade etmemi kolaylaştırıyor. Tüm çalışmalarımızda sürekliliğe odaklanıyoruz. Tüm okullarımızı kapsayacak  iş birlikleri ile; hedeflenen uyumun, hem hızı artacak hem de etki alanı genişleyecektir. 

MESLEKİ EĞİTİM
Metin SEZER
OİB MTAL Müdürü 

Dijitalleşmenin hızla yayılması ve hayatımızı dönüştürmesiyle nesnelerin endüstriyel iletişimi, yapay zeka, veri analizi, bulut bilgi işlemler her alanı etkilemektedir. Buna bağlı olarak gelecekte veri uzmanları, akıllı şehir uzmanları, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka uzmanları, alternatif enerji uzmanları, 3d üretim mühendisleri ve siber güvenlik uzmanları öne çıkan meslek olması beklenmektedir.
Türkiye’nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla kurulan okulumuz, Türkiye’de alanında tektir. OİB MTAL güçlü sektörel işbirlikleri ile öğrencilere yönelik proje grupları belirlemekte, Oyak Renault ile Junior, Fiat ile uygulama proje grupları, Renault Mais %100 elektrikli araç Fluence Ze desteği, Toyota, Ford, Akzo Nobel firmaları öncelikli olmak üzere güncel teknoloji eğitimleri ve istihdam amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yönünde ihtiyaç duyulan alanlarda program güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. İlimiz sınırlarında üretim tesisleri kurulan yerli otomobil fabrikası TOGG ile ilişkili olarak okulumuz bünyesinde Elektrikli Araçlar Bölümü açılmıştır. Okulumuzun Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve MEB tarafından desteklenen projeler ile otonom,  yüzde 100 elektrikli tarım aracı, araçlar için alternatif elektrik üreten sistemler, giyilebilir eğitim uygulamarı ve 3 fonksiyonlu yazıcı çalışmaları öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından sürmektedir. Aynı zamanda patent ve faydalı model ilişkileri de sağlanmaktadır.
 OİB MTAL’de sürekli iyileşme, sürdürülebilir değer oluşturma, performansı ve dönüşümü yönlendirme, gelecek için öngörü sağlama, veriye dayalı bir sistemle çalışma, ekosistemi anlama ve nitelikli Ar-Ge projesi üretmek amacıyla EFQM modeli ve entegre yönetim sistemleri uygulanmaktadır. 
İl MEM Müdürümüz Sabahattin Dülger’in hassasiyeti ve İl MEM Mesleki Eğitimden sorumlu Şube Müdürümüz Bülent Altıntaş’ın koordinasyonuyla meslek liselerimiz ilgili sektörler ile eşleştirilerek gelecek teknolojileri ile tanışmakta, başarılı projelere imza atılmaktadır. Sektör desteği ile okullar dijital dönüşüme en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

MESLEKİ EĞİTİM
İpek Özge DİNCEL
ERTEV Kurucu Müdür

Dijital dönüşüm ve otomasyon ile bazı mesleklerin ortadan kaybolurken ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağı konuşuyor. Yeni meslekler değişen ve gelişen teknoloji ile doğrudan bağlantılı iş kollarını oluşturmaktadır. Günümüzde etkisini oldukça hissetmeye başladığımız katmanlı üretim teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, büyük veri, blockchain, sanal ve artırılmış gerçeklik bu teknolojilerden bazılarıdır. Burada, kişinin yeniden beceri geliştirebilme ve kazanabilme yetkinliği ön plana çıkacak. Yeni çıkan mesleklere yönelik becerilerin olmaması da bizi beceri uyumsuzluğu kavramına götürüyor. Beceri uyumsuzluğu en basit açıklamasıyla bireylerin sahip olduğu becerilerin sektörde karşılığının olmaması ve dolayısıyla da işsizlik sorunudur. Bunun önüne geçmek için de bireylerin özellikle de gençlerin yeni beceri kazanma ve uyum sağlayabilme hızlarının güçlendirilmesi gerekmektedir.  Biz de ERTEV olarak işgücü piyasasında ortaya çıkabilecek beceri uyumsuzluğunu en aza indirip, genç istihdamını artırmak için onlara ihtiyaç duyulan becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. ERTEV olarak teknolojik eğitimin aydınlık geleceğe açılan bir kapı olduğu inancındayız. Meslek liselerinin önemi ve meslek liselerine olan ihtiyaç özellikle pandemi döneminde daha da anlaşılmıştır.  Bu dönemde ihtiyaç duyulan maske,  siperlik, dezenfektan gibi ürünlerin meslek liseleri tarafından hızlı bir şekilde karşılanması, meslek liselerinin önemini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Mesleki eğitimin geleceğe hazır olmasınını yolu mesleki eğitim kurumları ile güçlü özel sektör-sivil toplum işbirliği mekanizmalarının oluşturulmasından  geçmektedir. Bu işbirlikleri ile sektörlerin taleplerine yönelik eğitimler verilerek, istihdama katkı sağlanacaktır. Ayrıca çıraklık, kalfalık ve çeşitli staj programları aracılığıyla öğrencilerin iş tecrübesi kazanması, noktasında faydalı olacaktıre.Dönüşen dünyanın dönüşen işgücü ihtiyacını karşılamak üzere Fahrettin Gülener tarafından hayata geçirilen ERTEV, Ermetal Şirketler Grubunun 48 yıllık tecrübesinin gücüyle biz de bu konuda ülkemize fayda sağlamak için çalışıyoruz.

MESLEKİ EĞİTİM
Bige TINMAZSOY 
SUSUZLU-CEV Müdürü

Endüstri 4.0 mesleklerdeki dönüşümü hızlandırdı. Teknolojik gelişmeler o kadar hızlandı ki, geçmişte yapılan 10 yıllık planlar artık 3 yıl içinde gerçekleşmeye başladı, Bu yüzden orta vadeyi kurgulamamız gerekiyor. Bu açıdan bakınca hangi mesleklerin öne çıkacağından ziyade hangi becerilere ihtiyaç olacağını tanımlamanın daha olduğunu düşünüyorum. Analitik düşünme tekrar öne geçiyor yetkinlik gereksinimlerinde, kompleks problem çözme, yaratıcılık, inisiyatif alma, fikri işe dönüştürme becerileri daha kritik olacak. Liderlik becerilerinin yerini ise yavaş yavaş sosyal etkileme becerilerine bırakacak. Yani liderlikte etkileme, bağ kurma, etki yaratma öne çıkacak. Çok özetle mesleklere gelirsek elbette otomasyon, yapay zeka, katmanlı üretim, siber güvenlik, veri analitiği, drone pilotluğu gibi alanlar potansiyel olarak büyüyecek. Fakat, insan odaklı ve yaratıcılık becerileri arayan meslekler de en az bu saydıklarımız kadar kıymetli olacak. Psikologlar, sanatla ilgili alanlar,  tasarımcılar, yaşlı bakım, hemşirelik, bireysel pazarlama uzmanları gibi alanların da hem uzayan ömür hem de bireylerin daha sağlık ve iyilik hali odaklı olacağı öngörüsüyle artacağına inanıyoruz. Son olarak zanaat gerektiren halıcılık, ipekçilik, kuaförlük gibi alanların da kıymetinin artacağını düşünüyoruz. Vakfımız, 1,5 yıl önce bir dönüşüm yolculuğuna çıktı ve odağına istihdam edilebilir yeni nesil becerileri alarak, programlar kurguladı. Bunlardan ilki eğitim metodlarımızdaki farklılaşma çalışmalarımız; eğitimlerimize sanal gerçeklik uygulamalarını adapte ettik. İkincil olarak, programlarımızı çeşitlendirdik. Türkiye’nin ilk özel Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi’ni kurmak üzerine kurgularımızı yapıyoruz. Katmanlı üretim hassas malzemelerle ürün işleyen sektörlerde geleneksel üretim yöntemlerinin yerini almaya başladı. Gelecekteki hedefimiz 3D Operatörü, Katmanlı Üretim Mühendisi, Tasarım Mühendisi gibi alanlarda gençlerimizi geleceğe hazırlamak olacak. Yaptığımız tüm çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğu da yine üzerinde daha fazla durduğumuz bir konu haline geldi.

İNSAN KAYNAKLARI
Selim TOSUN
GKN Otomotiv İK Md.

Seçim yaparken adayın mesleki bilgisine mutlaka bakıyoruz ama asıl kriterlerimiz öğrenmeye olan açıklığı, problem çözme yaklaşımı ve ekiple uyum içerisinde çalışıp çalışamayacağı oluyor. Gelecekte personel seçiminde özellikle öne çıkacak konulardan biri adayın kendi öz disiplini ve motivasyonunu sağlayabilme becerisi olacaktır. Bunun uzaktan çalışma süreçlerinde önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Gelecekte nasıl bir teknolojiyle karşılaşacağımızı ve bunun için hangi teknik bilgilere ihtiyaç duyulduğunu kestirebilmek zor. Dolayısıyla yeni teknoloji geliştirebilme becerisine sahip insanlara ihtiyacımız var. Bunun için karmaşık problemleri çözebilen, meraklı, değişime uyum sağlayabilen, adaptasyon yeteneği yüksek, teknolojik değişime liderlik edebilen, empati yeteneği yüksek, büyük verinin arkasında yatan insan faktörünü doğru analiz etme becerisine sahip insan gücü öne çıkacaktır. 

İNSAN KAYNAKLARI
İsmail Orhan SÖNMEZ
BEST A.Ş İK Direktörü

İş alımlarımızda adayların eğitim geçmişinin yanında, sosyo kültürel açıdan faal olması, enerji, çeşitlilik ve esneklik becerisine dikkat ediyoruz. Dünyadaki dönüşüme açık olabilmek de önemli bir meziyet. 10 yıl belki kısa bir süre ancak standart işler yavaş yavaş kaybolacak. Yorumlayabilen, farklı düşünebilen, doğaçlayabilen kişiler öne çıkacak. Yapay zeka veriyi toplayıp, işleyebilecek hatta analiz edecek. Bu noktada veriyi yorumlayıp, doğru eyleme, yaratıma geçebilen kişiler önem kazanacak. Mühendislik ya da finans bilgileri tek başına yeterli olmayacak daha bireysel beceriler öne çıkacak. Sosyal beceriler ve sosyal bilimlerin ağırlıklı olduğu mesleklerde öne çıkanlar fark yaratacaktır. Gençlerimiz yapay zekayı üretmenin yanında onu kullanma ve yazılım dili yaratma konusunda hazır olmalılar.  Yapay zekanın egemen olduğu bireyselliğin indirgendiği bir dünyaya hazırlanmalıyız.

İNSAN KAYNAKLARI
Barış GÜL
PERYÖN Güney Marmara YKB

Son yıllarda işletmelerin işe alımlarda ön plana çıkarttığı husus genellikle pozisyon yetkinlikleridir. Bir işte uzmanlaşmak zaman geçtikçe artması gerekirken, tam tersi azalmaya başladı. Mevcut dönem ve gelecek dönemde iş çeşitliliğinin oldukça fazla olacağını, yeni mesleklerin hayatımıza gireceğini ve nitelikli çalışan gereksiniminin daha da zorunlu hale geleceğini düşünüyorum. Bu meslekleri dolduracak çalışanlardan problem çözebilme, özgünlük ve akıcı fikirler üretebilme gibi bilişsel beceriler, muhakeme etme, karar verme, sistem analizi yapma ve sistem geliştirme gibi sistem odaklı düşünceyle ilgili beceriler belirgin bir şekilde ön plana çıkacaktır. Yetişmiş iş gücü potansiyelimiz ölçebilmemiz için öncelikle ihtiyaçlarımızı çıkartabiliyor olmamız gerekiyor. Ülkemizin gelecek 20-25 yıl potansiyel büyüme odağı hangi sektörler olacak, bu sektörleri hangi meslekler besleyecek ve bu meslek çalışanları hangi, nitelik, yeterlilik ve yetkinliklerde olacak. Bu analizin ivedilikle yapılması gerekiyor. Aksi takdirde belli sektör ve mesleklerde pasif ve aktif işsizlik, belli meslekler de ise ithal işgücü görebiliriz. Tüm iş dünyasının paydaş temsilcileri devletin önderliğinde bir araya gelerek, gelecek hedeflerini ve bu hedeflerin tetikleyeceği mesleki bilgi, beceri ve diğer yeterliliklerin neler olacağını belirleyerek, çözümcül ve sonuç odaklı bir istihdam politikası oluşturmalı ve tüm ülke olarak bu politikanın gerçekleşmesi için çalışmalıyız. Aksi takdirde nüfusumuz ileride karşımıza kontrolsüz güç olarak çıkacak ve hiçbir fayda yaratmayacaktır. 

İNSAN KAYNAKLARI
Ahmet Aydın AKYOL 
Eker Süt Ür. İK Dir.

Son 5 yılda önceki yıllara oranla seçme ve yerleştirmede kişilik envanterlerini daha etkin kullanmaya başladık. Mülakatları yetkinlik bazlı yapıyoruz aradığımız pozisyon için önceden belirlediğimiz yetkinliklere en uygun adayları çeşitli metotlar kullanarak tespit ediyoruz. Üniversite sayısının artmasına paralel olarak mezun sayısı artmakla birlikte nitelikli eleman bulmak daha zor hale geldi.
Önümüzdeki 10 yılda yaptığı işte elde ettiği verileri analiz edebilen istatistiksel değerlendirme yapabilen, proaktif yönetim anlayışını benimseyen, teknolojiyi aktif olarak kullanan ve bu yöndeki gelişmeleri takip eden personele daha fazla ihtiyaç duyacağız. Gelecekte her alanda kendi alanıyla ilgili Ar-Ge yapıp dünyadaki gelişmeleri takip eden ve işine yansıtan kişiler daha aranır olacaktır.
Sektörümüzde dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz yapay zekayı işimizde kullanıyoruz her alanda sahip olduğumuz çok sayıda veriyi doğru analiz ederek planlarımızı bu analizler doğrultusunda yapıyoruz. Yetkinlik değerlendirme sistemimiz vasıtasıyla çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları eğitimleri tespit edip eğitim planlarımızı bu yönde yapılandırıyoruz. Pandemi ile birlikte yeni bir çağ başlıyor artık, iş yapış şekillerimiz, toplantılar, eğitimler, seyahat alışkanlıklarımız, konferans, kongre vb. birçok alanda online düzenlemeler yapmak zorunda kalıyoruz. Pandemi riski ortadan kalksa bile bu uygulamalar devam edecektir.

İNSAN KAYNAKLARI
İnci TUNALI
BBİ HR Office Kurucusu

Dijitalleşme tüm hayatımızı etkilediği gibi insan kaynakları süreçlerini de etkiledi. Bu işe alım süreçlerindeki değerlendirme ölçütlerini de farklılaştırdı. Artık  teknolojiye hakimiyet çok daha ön planda. Diğer taraftan online platformlar, mobil uygulamalar, sosyal medyanın karar süreçlerinde rolü artmaya devam ediyor. Gelecekte iş gücünde yaşanacak en önemli dönüşüm yapay zeka olacak. Temelde insan davranışlarının ve düşünme biçimlerinin makinelere öğretilmesi ve makinelerin bağımsız düşünerek aksiyon almaları iş süreçlerini değiştirecek. Dolayısıyla kodlanamayan, dijitalleşemeyen her şey geçerliliğini yitirecek. Klasik ve teknolojiden uzak yapıdaki tüm meslek alanlarının gelecekte tercih edilmeyeceğini söyleyebilirim. Mühendislik, hukuk, eczacılık, mimarlık gibi meslekler yine geçerli olacak ancak yeni çağa, dijitale ve teknolojiye adapte olabilmişlerse. Gelecekte pek çok şirketin kendi ürünlerine özel yapay zeka sistemleri olacak, dolayısıyla yapay zeka uzmanlığı en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olacak. Endüstri  4.0 ile birlikte robotlar, öğrenen makineler, küresel ısınmanın olumsuz etkisiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları, tıp ile mühendisliğin birleştiği biyo-medikal mühendislik kavramları ile bağlantılı mesleklerin geleceğin ön plana çıkacak meslekleri olduğunu söyleyebiliriz. Ben Türkiye’nin yetişmiş insan gücü potansiyelini çok değerli buluyorum. Bu yüzden insan kaynağımızı gelecekte yaşanacak dönüşüme hazırlamanın seçenek değil zorunluluk olduğu bilinci ile hareket etmek olduğunu düşünüyorum.

İNOVASYON
Elif MUSLU
BUMKAD Fütürizm Grubu Bşk.

Geleceğin meslekleri bugün erişilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ürünlerinden türetilecektir. Dijital dünyada gelecekte bizi en çok etkileyecek olan hiç şüphesiz bilginin kullanımıdır. Bilgi geleceğin petrolü olarak düşünülmektedir ve bu petrolü elinde tutan, işleyebilen ve satabilen kişiler geleceğin kazananları olacaktır. Bu alanlarda; yazılım geliştiricileri, veri analiz uzmanı, veri dedektifi ve veri güvenliği uzmanlığı, dijital içerik uzmanı, blokchain geliştiricisi ileride gelişecek meslek dallarından olacaktır. Akıllı telefon ve tabletlerin kullanımının artmasıyla mobil oyun dünyası kavramı oluşmuş ve mobil uygulama ve oyun geliştiricilerine ihtiyaç duyulmuştur. Dronelerın da hayatımıza hızlıca girmesi ve birçok alanda kullanılmasıyla birlikte drone pilotu ve tamirleri için drone teknikerleri, 3D printerlerin sağlık, mühendislik, sanayi gibi birçok alanda kullanılmasıyla birlikte ise 3D yazıcı uzmanı/teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için en önemli konulardan biri de nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir.  Meslek liseleri  yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve nitelikli iş gücü oluşturmak adına Endüstri 4.0’a uygun atölyeler oluşturmaya başlamışlardır. Üniversiteler de ise hayat boyu öğrenmenin yaygınlaşmasıyla, teknoloji ile birlikte toplumun değişen eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak geniş kitlelere hitap eden yeni bir eğitim sistemi ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelişen teknolojilerle birlikte bizlere düşen en büyük görev ise bizim de kendimizi geliştirmek olacaktır. Bu yüzden her zaman kendimizi geliştirmeye açık olmalıyız.

YÖNETİM
Fatih DEMİRTAŞ
Yönetim Danışmanı

Endüstri 4.0 süreci gibi kapsamlı operasyonlarda başarılı olmak isteyen yöneticiler önce, ‘Vizyon’ kavramına önem vermeli ve ekiplerini buna göre hazırlamalı. Tarih boyunca, dijital dönüşüm ile ilgili faaliyetlerin başarı oranı düşük olmuştur. Burada yapılan hata sanırım aceleci davranmak ve ihtiyaçtan fazla istihdam sağlamak. Gerçekten dijital dönüşümde başarı elde etmek istiyorsak en tepede bulunan ve şirketin vizyon ve stratejilerini belirleyen ve yeterli kaynakları sağlayan yöneticilerde bu değişim ve dönüşümün fikri olarak gerçekleşmesi gerekir. Pandemi özellikle hızlı teknolojik dönüşüme uyum sağlayamayan yöneticileri belirledi. Önemli görevlere yanlış kişilerin atanmasının değişim ve dönüşümün önündeki tek engel olduğu anlaşıldı. Dönüşüm süreçlerinde etkili olmak için ilk olarak organizasyon içinde bir çok insanın “önemli bir durum” olduğunun anlaması sağlanmalı, değişim hareketinin rotasını çizecek ve rehberlik edecek takımlar kurulmalı, geleceğin büyük resmini gösteren doğru bir vizyon belirlenmeli, iyi iletişim ve katılım ile gelecek vizyon ve stratejileri herkese duyurulmalı ve onların desteği alınmalı, insanlar değişim vizyonunu anlayıp, hareket etmeye başladıklarında aksiyonlarının önünü açmak için yetki verilmeli, uzun süren değişim ve dönüşümlerde şüpheleri ortadan kaldırmak için Kaizen ile kısa dönemli kazanımlar oluşturulmalı, hedefinize kadar atalete kapılmamalı, denge iyi kurulmalı, değişim ve dönüşümde süreklilik için sanki bir canlı organizma gibi beslenmeli ve yaşatılmalı.
Bu değişim ve dönüşüm yetkinliklerine değer vermek ve yatırım yapmak, rekabet gücünüzü artıracak ve sizi değişen ve gelişen iş dünyasının gelecek gerçekliklerine yani yeni normallere hazırlayacaktır.

Yorumlar (1)
Şenol 1 hafta önce
çocukların bu geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiğine dair ip uçları içeren bir başka yazı:
https://www.tasarimodakliegitim.com/post/robotlar-gelecegin-meslekleri-ve-tasarim-odakli-dusunme
31
açık
banner12