banner34

banner50

banner6

'Modern rekabet ancak güçlü Ar-Ge ile olur

"Modern rekabet ancak

İNCELEME 12.04.2010, 21:00 12.04.2010, 21:00
'Modern rekabet ancak güçlü Ar-Ge ile olur
"Modern rekabet ancak
güçlü Ar-Ge ile olur

Bursa Beton Genel Müdür Yardımcısı Fatih Vardar, rakip firmaların önüne geçebilmek için Ar-Genin çok önemli olduğunu söyledi.

Bursanın en önemli markalarından biri olan Bursa Beton ile Ar-Ge faaliyetlerini irdeleyerek teknik koşullarını ön plana çıkaran bir söyleşi yaptık. Bursa Beton Genel Müdür Yardımcısı Fatih Vardar, günümüz rekabet ortamında geleneksel anlayıştan uzaklaşılarak, en önemli enstürmanın Ar-Ge olduğunun altını çizdi.
Bünyenizdeki Ar-Ge çalışmalarının genel yapısından bahseder misiniz?
Ar-Ge çalışmalarımızı, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcıya yeni ürünler sunmak, üretimde zaman ve işçilik tasarrufu sağlamak, verimliliği arttırmak için iyileştirmeler yapmak, mevcut ürünlerin maliyetlerini düşürerek daha ekonomik bir üretim gerçekleştirmek şeklinde üç farklı temel amaç çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu anlamda, yağmursuyu ızgarası, rögar kapağı gibi altyapı elemanları, park-bahçe elemanları, beyaz eşyalarda kullanılan denge betonları gibi ön dökümlü elemanların yanı sıra; yapı sektörünün temel ihtiyaçları arasında yer alan Kendiliğinden Yerleşen Beton, Kendiliğinden Yerleşen Şap, Hafif Beton, Endüstriyel Zemin Betonları gibi hazır ürünler de ürün gamımızda bulunuyor.
Firmamızın Görükle Tesisinde bulunan, TS-EN-ISO/IEC 17025 Laboratuvar Yeterlilik Belgesine sahip Ar-Ge Laboratuvarında, sözü edilen ürünlerle ilgili deneyler ilgili standartlar kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Kaç kişilik bir ekibiniz var, açılımından detaylı bahseder misiniz?
Departmanımızda iki inşaat mühendisi, bir jeoloji mühendisi, bir kimyager, bir toplam kalite sorumlusu, bir inşaat teknisyeni ve dört inşaat teknikeri görev yapmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve karar verilmesi, inşaat-jeoloji mühendisi ve kimyager pozisyonlarında çalışan personelimizin sorumluluğundadır. Toplam kalite konusunda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin şirket içerisinde etkin bir şekilde yürütülmesi için belirlenen süreçlerin performans takipleri yapılmaktadır. Teknisyen ve tekniker kadrosunda bulunan personelimiz ise ilgili deneylerin yapılması ve sonuçların rapor edilmesinden sorumludur.
2009 yılı Ar-Ge ve Ür-Ge anlamında nasıl bir yıl olarak tamamlandı?
Firmaların, ticari olarak durgunluk yaşadığı dönemlerde Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verdiği bir gerçektir. Satışların iyi durumda olduğu, kârlılığın yüksek olduğu dönemlerde ise firmalar, farklılık yaratma adına ciddi bir gayret içerisine girmemektedirler. Firmamız ise, ülkemizde zaman zaman yaşanan ekonomik sıkıntı dönemlerinde dahi Ar-Ge faaliyetleri konusunda hız kesmemiş, gerekli yatırımları yapmaya devam etmiştir.
Geçtiğimiz yıl, altyapı elemanlarının çalınmasından kaynaklanan sıkıntıları çözmek amacıyla üretmiş olduğumuz Betonarme Kompozit Yağmursuyu Izgarası ve Rögar Kapağı ile ilgili pilot uygulamalar gerçekleştirdik. Konuyla ilgili görüşmüş olduğumuz kamu kuruluşları, mevcut ürünlere alternatif olabilecek ürünlerin mutlaka olması gerektiğini söyleyerek çalışmalarımıza destek vermişlerdir. Konuyla ilgili olarak mevcut ürünü iyileştirmek ve daha ekonomik hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Diğer taraftan özellikle beyaz eşya sektöründe yer alan denge betonları ile ilgili çalışmalarımız da sonuçlanmıştır. Mutfak fırınlarında kullanılan farklı ağırlık ve boyutlardaki beton ürünlerimiz müşterilerimizin talepleri doğrultusunda hazırlanmış ve kendilerine sunulmuştur.
Bunların dışında kalan ürünlerimiz ile ilgili iyileştirme anlamında çalışmalarımız da 2009 yılında devam etmiştir.
2010 yılı planlamalarında ne gibi Ar-Ge çalışmalarınız var?
2010 yılında temel hedefimizi, sektörde yer alan alışılagelmiş beton bileşimlerinde farklılıklar oluşturarak, temel ürünümüz olan hazır betonu daha ekonomik hale getirmek olarak belirledik. Bunun dışında pratik kullanıma yönelik, içerisinde kuru karışımın yer aldığı ve su ile karıştırıldığında kullanıma hazır hale gelen paket ürünlerle (kendiliğinden yerleşen beton ve şap) ilgili araştırmalarımız devam etmektedir.
2010 yılı içerisinde Ar-Ge için ayrılan yatırım bütçeniz nedir?
2010 yılında, Ar-Ge için yaklaşık 500 bin TL bütçe belirledik.
Departmanınızda Benchmarking Süreci etkin olarak işliyor mu?
Ürün geliştirme ya da proses iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirirken Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu noktada internet ortamında yapılan takipler, sektörle ilgili yerli ve yabancı süreli yayınların takibi, ilgili fuarlara katılma ve sektördeki diğer firmalarla görüş-alışverişinde bulunma suretiyle en iyi ve en doğru bilgiye ulaşmayı hedefliyoruz.
Ar-Ge çalışmalarının sektörünüzde ve ülkedeki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ar-Ge çalışmalarımız, kendini yenileme ve sürekli gelişmeyi kalite politikası olarak benimsemiş olan firmamızın vizyonunda önemli bir yer teşkil ediyor. Artan rekabet koşulları, müşteriye en doğru çözümü, en doğru zamanda ve en ekonomik bir biçimde sunma gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Günceli takip eden firmalar başarıyı yakalarken, değişime ayak uyduramayan, hatta buna direnen kuruluşların, ne yazık ki kısa ömürlü olduğunu görüyoruz. Geçmişte, üretici sayısının ve bununla birlikte alternatif ürün ya da hizmetlerin bugüne göre çok az olması, üreticinin lehine bir durum arz ederken; günümüzde alternatif ürünler ve üreticilerin fazlalığı durumu müşterinin lehine çevirmiştir. Zaten artan rekabetin ortaya çıkardığı gelişmenin neticesinde de "müşteri odaklı olma kavramı oluşmuştur.
Rakip firmaların önüne geçmenin ilk şartı, rekabet edebilme gücünü elinde bulundurabilmektir. Bu ise geleneksel yaklaşımın dışına çıkarak, yenilikçi anlayışın benimsenmesi ile gerçekleşir. Bu noktada ön plana çıkan Ar-Ge faaliyetleri neticesinde, sektörümüz için konuşacak olursak, betonda daha yüksek dayanım ve çevresel etkilere dayanıklılık sağlayan kimyasal malzemelerin, pratik açıdan avantaj sağlayan paket ürünlerin, ve kullanım amacına uygun olarak (izolasyon, endüstriyel yüklere direnç, zaman ve işçilik tasarrufu gibi) dizayn edilen betonların ortaya çıktığını görmekteyiz.

Sayı: 727 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18