banner8

banner6

banner11

İş dünyasının talepleri karşılık buluyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başta sağlık çalışanları fedakarca görevini yaparken, iş dünyası da üzerine düşen görevler olduğunu belirtti. İş dünyasına yönelik getirilen destek ve sektörlerin sorunlarına dair üretilen çözümlerle ilgili iş dünyası, taleplerinin karşılandığının altını çizdi.

İNCELEME 30.03.2020, 21:00 30.03.2020, 21:00
İş dünyasının talepleri karşılık buluyor
Koronavirüs ile mücadele kapsamında başta sağlık çalışanları fedakarca görevini yaparken, iş dünyası da üzerine düşen görevler olduğunu belirtti.
İş dünyasına yönelik getirilen destek ve sektörlerin sorunlarına dair üretilen çözümlerle ilgili iş dünyası, taleplerinin karşılandığının
altını çizdi.

Elif Didem DANACIOĞLU

İş dünyası, koronavirüsün ekonomik etkilerinin en az seviyede hissedilmesi noktasında sunulan devlet destekleri, kısa çalışma ödeneği şartları, işçi-işveren sorunları ve sektörel sorunlarla ilgili değerlendirmelerinde üretim ve ihracata ilişkin finansal çözüm üzerinde çalıştıklarını ifade etti. İhracatçıların azalan siparişlerden etkilenmemeleri, üretimlerine devam etmeleri ve istihdam kaybı yaşamamaları için destek programlarının devreye alınmasıyla iş dünyası, sektörlerin taleplerinin karşılık bulmaya başladığını belirtti.
Sektörlerin talepleri sürerken, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını en aza indirmek amacıyla çalışmalar sürüyor. ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile belirginleşen süreç, alınan birçok olumlu karar ile sektörlere yönelik beklentiler ve alınması istenilen tedbirler de devam ediyor. İş dünyasından alınan bilgilere göre;

KGF DESTEĞİ 50 MİLYAR TL'YE ÇIKARILDI
"Kredi Garanti Fonuna sağlanan destek 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkartıldı. Gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan, teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere bu kredilerde öncelik sağlanacaktır. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep' notu düşülecektir.
 
ÇEK ÖDEMESİ DESTEK KREDİSİ
"Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dâhilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir. "Çek Ödeme Destek Kredisi ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.
 
"İŞ'E DEVAM DESTEĞİ
"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan "İş'e Devam Desteği kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından sektör ayrımı gözetmeksizin, hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti ve çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşuluyla firmalarımıza destekler sunulmaktadır. Bu destekler kapsamında azami 25 milyon TL yıllık cirosu olan firmalara 10 milyon TL limit, 25-125 milyon TL arası yıllık cirosu olan firmalara 25 milyon TL limit, 125 milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan firmalara ise 100 milyon TL'ye varan limitler sunulmaktadır. 6 ay ödemesiz, yıllık %7,5 maliyetle 36 ay vade imkânı sunan bu desteklere yönelik talepler 26 Mart 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanmıştır.

TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ
"Türk Eximbank tarafından da Koronavirüse karşı destek paketi devreye alınarak işletmelerin hayatta kalması için çalışılmaktadır. Türk Eximbank'ın TC Merkez Bankası ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde, firmalarımızın talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılmıştır ve ihracatçılarımıza faiz ödemelerini 6 ay erteleyebilme fırsatı verilmiştir.
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
"Desteklerin en göze çarpanlarından bir tanesi de Kısa Çalışma Ödeneğidir. İŞKUR tarafından sağlanacak olan bu destekle, faaliyetlerine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği sağlanırken işverenlerin de mağduriyetleri azaltılmış olacak. ‘Kısa çalışma ödeneğinden ancak; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu.
Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırıldı ve 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürüldü. Bununla birlikte işverenler için mevcut istihdamı koruma şartı da eklenerek çalışanların hakları gözetildi.
ÇEKLERE "KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILABİLECEK
"Torba Yasa olarak bilinen 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile karşılıksız çek düzenlemekten kaynaklı ceza davalarına yönelik değişiklikler yer alırken doğrudan çek ibrazına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Çek ibrazına engel teşkil eden bir düzenleme bulunmadığından dolayı bankalar, ibraz edilen çeklerle ilgili ‘karılıksızdır işlemi' yapabileceklerdir. Yine Torba Yasa'da yapılan değişikliklere göre, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.
 
TEMASSIZ DIŞ TİCARET
"Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan da "Temassız Dış Ticaret başlığı altında yürütülen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Bu çalışma kapsamında ihracat işlemlerimiz 3 şekilde sürdürülecek. Irak Habur sınır kapısından dorse, konteyner ve şoför değişimi ile bölgeye ihracatın sürdürülmesi planlanmıştır. Bunun yanı sıra demiryolu ve denizyolu ile de ihracat yöntemleri belirlenmiştir. Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından Fransa ve İtalya'ya feribot yoluyla şoförsüz araç gönderimi yapılarak ihracat gerçekleştirilecek. İran ile yaşanan ihracat sorunu da Kapıköy bağlantılı tren yolu ile çözülmüştür.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticari hizmet verecek olup bu kapasite 6 bin tona kadar genişletilebilecektir.
İş dünyası, açıklanan üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamının sağlanması adına, Koronavirüs (Covid-19)'un neden olacağı tahribatı azaltacak önlemler paketleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özer Matlı - BTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
"İş dünyası için ekonomik tedbirler peş peşe geliyor

Kamu bankaları öncülüğünde 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı "İş'e Devam Kredi Desteği başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı. Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi ve 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirilerek başvurusu için istenen belge sayısı da 10'dan 2'ye düşürüldü. Yine 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020'ye kadar iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaması sağlandı. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi. Konaklama Vergisi 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. Tarım ve Orman Bakanlığımız yaklaşık 1.9 milyar TL'lik destekleme ödemesi yapacak ve yine Bakanlık öncülüğünde; geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz için 100 bin TL'ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmelerimiz için de 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa sicile işlenmemesi yönünde karar verildi. Bu süreçte iş dünyasının yanında olan kamu bankalarımıza ve böylesine hassas bir dönemde taşın altına elini koyan özel bankalarımıza ayrıca teşekkür ederiz. 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete `de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi`nin hedef kitlesini yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL`yi aşmayan KOBİ'ler oluşturmaktaydı. Ne mutlu ki TOBB olarak üzerinde yoğun mesai harcadığımız bu talebimiz de hükümetimiz tarafından kabul gördü ve yıllık toplam cirosu 125 milyon TL`ye kadar olan orta ölçekli işletmeler de artık bu kapsama alındı. Yapılan son düzenlemeyle Ticari Alacak Sigortası`ndan daha fazla işletmemizin yararlanabilecek olması, bizler için son derece memnuniyet verici.

Ergun Hadi Türkay - BUSİAD Başkanı
"Çözüm önerimizi kurullar oluşturmakta görüyorum

Yaşanan virüs salgınında ilk alınan önlemler doğal olarak ateşi düşürmeye yönelik oldu. Daha sağlıklı ve uzun erimli çözümler için 10-12 kişilik sektörel kurullar kurulmasını öneriyoruz. Covid-19 salgını konusunda herkesin anlaştığı nokta, tarihte ilk defa bu kadar geniş yönlü bir kriz yaşandığına ilişkin oldu. Daha önce yaşananlar genelde finansal krizlerdi. Şu an yaşadığımız ise hem finansal piyasaları, hem de üretim ve hizmeti ciddi şekilde etkiledi. Dolayısıyla alınacak önlemler, piyasanın her iki tarafını da destekleyecek şekilde olması gerekiyor. Ateşi söndürmek için piyasayı en geniş şekilde fonlamak ancak daha sonra bu fonların yaratacağı olumsuzlukların çarelerini de düşünmek gerekiyor. Enflasyon, para arzının artması gibi. Bunlar da kendi içinde önemli ve çözümü zor konular ama ekonomik çarkların, acilen tekrar dönmesi gerekiyor. Yani alınan önlemler ateşin düşürülmesine yönelik ancak yakında onun da yan etkileri görülecek. Bir otomobilin çalışması için yakıt haricinde, motorun rahat çalışması için madeni yağ, motorun soğuması için radyatörde su, dişli kutusunda yağ ve tabii en önemlisi bir şoföre ihtiyaç vardır. İçinde bulunduğumuz durumda, bunların hepsi eksik, şoför de dahil. İnsanlar işlerine gidemiyorlar, ürün veya hizmet üretilemiyor. İrili ufaklı işletmelerin, sabit giderleri var. İşçilik, kira ve kredi gibi ödemeleri var ama gelirleri yok. Yani otomobil kontrolsüz gidiyor. Yakıta, suya, yağa ve şoföre ihtiyaç var. Aksi taktirde ya motor, ya dişli kutusu, ya da otomobilin tümü geri dönüşü olmayan bir zarar görecek. Çözüm önerimizi kurullar oluşturmakta görüyorum. Siyaset, her sektörden 10-12 kişilik kurullar oluşturmalı. Bu kurullar, işverenin çalışanına ay sonunda geliri olmadan nasıl maaş vereceğini de, çalışanın maaşsız kalabilme ihtimalini de, kredi geri ödemesini de, alınamayan KDV iadelerini de, talebi durma noktasına gelen hizmet ve ulaşım gibi sektörleri de masaya taşımalı. Türkiye'nin ikinci SİAD'ı olarak tecrübelerimizi, sahadaki gözlemlerimizi yetkililerle paylaşmaya hazırız.

Nihat Alpay - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı
"İşverenlerimizin elini taşın altına koyacağına olan inancımız tamdır

Türkiye'nin küresel ölçekte en yaygın ve en güçlü sermaye platformu olarak, 11 bini aşkın üyemiz ve 60 bine yakın işletmemizle bu noktada devletimize en üst seviyede destek verebilmek üzere iş başındayız. Kısa ve uzun vadede dünya ekonomisine etkileri kaçınılmaz olan ve yeni bir dünya düzeni oluşturması öngörülen bu pandeminin, Türkiye açısından en büyük endişe noktalarından biri, işletmelerin iş kaybına paralel olarak ortaya çıkması muhtemel istihdam kaybı olmaktadır. Bizler, kurulduğumuz günden bu yana yalnız para kazanmayı değil, ülkemizin menfaatlerini ve ülke insanımızın refahını önceleyen bir yapı olarak, MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerimizde bu noktada negatif bir gelişme ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapacağımızın ve bünyemizde, bu nedenle bir istihdam kaybı yaşanmayacağına dair üyelerimize ve iş dünyamıza istihdama devam çağrısı yapıyoruz. Bu bağlamda, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında işverenimize sağlanan muhtasar ve KDV ile SGK primi ötelemesi, toplamda 7 milyar lirayı bulacak asgari ücret desteği, esnek çalışma koşulları ve telafi çalışma süresine ilişkin sağlanan diğer kolaylıkların; mevcut istihdam oranının korunması noktasında etkili olacağına inanıyoruz. Geçmiş İstihdam Seferberliği uygulamalarında olduğu gibi, istihdamı korumak ve böylece milli ekonomimizin en az hasarla bu süreçten çıkması adına, bütün işverenlerimizin elini taşın altına koyacağına olan inancımız tamdır. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile 2019 yılsonu itibariyle yüzde 13,7 seviyesinde olan işsizlik oranının, 2020 yılı sonu itibariyle YEP kapsamında hedeflenen yüzde 11,8'e yakınsayacağını temenni ediyoruz. Bu vesile ile iş dünyamızın önde gelen temsilcilerine istihdam kaybının yaşanmaması adına bir çağrıda bulunuyoruz.

İbrahim Gülmez - Haksan Otomotiv YKB
"Uzun vadede yetmeyecektir

Öncelikle devletimizin iş dünyasına sunmuş olduğu desteklerin devamının geleceğini düşünüyorum. Bazı müşterilerimiz üretimlerine henüz ara vermedi. Özellikle Almanya'ya olan ihracatımızda iptal yok, sadece öteleme var. Ekonominin ilerlemesi lazım. Sadece Türkiye için üretim yapan firmalar değil, dünya geneline iş yapan firmalarız. Üretim ve ihracatımıza devam ediyoruz. Firmalar olarak kontrolü elden bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Dünya genelinde olağanüstü bir durum yaşanıyor. Alınan tedbir paketlerindeki kaynaklar kısa vadede yeterli olsa da, uzun vadede yetmeyecektir. İlave desteklere ihtiyaç duyulabilir.

Yalçın Toy - Kayapa OSB Başkanı
"Firmalarımızın bu süreci en az hasarla atlatması gerekiyor

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi, doğru bir adımdı. Ancak bu süreci dinamik bir şekilde yürütmemiz için, bu adımların yeni kararlarla desteklenmesi gerekiyor. Salgın döneminde önceliğimiz insan hayatı olsa da, iş hayatının da bir noktada devam etmesi ve firmalarımızın bu süreci en az hasarla atlatması gerekiyor. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin, firmaların geleceğini güvence altına almak adına oldukça doğru bir adım olarak değerlendiriyorum.

Yavuz Uğurdağ - İTSO Başkanı
"Devlet desteklerinden bilinçli şekilde faydalanmalıyız

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle iş hayatında oluşabilecek ekonomik kayıpların asgari seviyede tutulabilmesi hedefiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini açıklayarak vatandaşlarımıza önemli müjdeler vermişti. Mobilya imalat sanayii temsilcilerimizin de paket içerisinde yer alabilmeleri noktasında yoğun talepleri oluştu. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörden gelen talepler üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek konuyu Bakanlıklarımıza ilettiler. Yapılan görüşmeler sonucunda mobilya imalat sanayiinin de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisine dâhil edildiği bilgisini almış bulunuyoruz.
İlçemizde faaliyet gösteren mobilya imalat sanayicilerimizin de bu destekler sayesinde önemli avantajlar elde edileceklerini düşünüyoruz. Kararın alınmasında emeği geçen Sayın Bakanlarımıza, gece gündüz demeden Türkiye iş dünyası için çalışmalar gerçekleştiren TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Odamız üyelerinin daha kaliteli hizmet alabilmeleri noktasında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hizmetlerimize bir yeni birim daha eklemiş bulunuyoruz. Bünyemizde oluşturulan Finans ve KOBİ Danışmanlığı biriminde görev alacak olan Finans Uzmanımız Caner Özer, üyelerimizin finansal konularda aradıkları cevapları yanıtlayarak kendilerine destek verecek. Bunun yanı sıra ihracatçı üyelerimizin talepleri doğrultusunda Türk Eximbank teşvikleri, krediler ve sigortalarla ilgili bilgiler verilecek. Birimimizde ayrıca, Sanayi Bakanlığı'nın yatırım teşvikleri ile Ticaret Bakanlığı'nın ihracat teşvikleriyle ilgili güncel bilgiler talep eden üyelerimizle paylaşılacak ve bu sayede üyelerimizin devlet desteklerinden bilinçli bir şekilde faydalanmaları sağlanacaktır. Bizler de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve özel sektör temsilcilerimizin taleplerini ve beklentilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz aracılığıyla ilgili Bakanlıklarımıza Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, taleplerimizi hızlık bir şekilde ilgili mercilere ulaştırarak çözüm üretilmesine öncülük sağlamaktadır. Bu zor günlerde iş dünyamızı yalnız bırakmayarak büyük emekler sarf eden Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iletilen talepleri değerlendirerek sektörlere destekler sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ederiz.

Hasan Moral - Moral Tekstil YKÜ
"Belirsiz bir süreç var

Hükümetin açıkladığı yatırım finansman imkanları son derece olumlu ve teşvik edici özellikle geçen sene son çeyrek ve bu senenin ilk çeyreğinde tekstil sektöründe gözle görülür bir toparlanma başladı. Ancak son iki haftada yaşananlar maalesef hiçbirimizin beklediği bir hızla gelişti. Özellikle ana ticaret partnerimiz olan Avrupa'ya son zamanda hızla yayılan Covid'19 salgını piyasaları durma noktasına getirdi. Bu sebeplerden dolayı yatırım paketinden daha çok bugün ekonomi kurtarma paketlerini konuşmaya başladık. Bu zor süreçte maalesef planlanan yatırımlar bir süre ertelenmek zorunda kalacak zira önümüzde bizleri bekleyen zor ve belirsiz bir süreç var. İnşaallah bu virüs salgını ülkemizde çok fazla hasara yol açmadan sona erer ve normal yaşantımıza biran önce döneriz.

Veda Girgin Eroğlu - VGE Tekstil Firma Sahibi
"Umudumuzu yüksek tutuyoruz

Bu zor günlerde bankaların bu adımlarını çok değerli ve önemli buluyorum. Türk Eximbank'ın kredileri ötelemesi ihracatçımız açısından önemli bir can suyu niteliğindedir. Avrupa'ya çalışan ihracatçı bir firma olarak İtalya, Fransa dahil olmak üzere ihracatımız kapanmadı. Şu anda siparişlerde iptaller yok, erteleme var. Herkes iyi niyetini koruyor. Dolayısıyla alınan kararlara çok sıkı bir şekilde uyulduğunda, kaldığımız yerden devam etme şansımız var. Karantinadan dolayı tırların ulaşmasında bir takım sorunlar yaşansa da, işlerimize devam ediyoruz. Uzun sürede olsa mallarımız yerine ulaşacaktır. Umudumuzu yüksek tutuyoruz. Bir kaç ay biraz zor geçecek, fakat alınan kararlarla aşacağımızı inanıyorum.

Erdem Kaya - Uluslararası Patent Birliği YKB
"Birçok fırsatı da bünyesinde barındıyor

Öncelikle bu zorlu salgın hastalık sürecini gerek ulus gerekse dünya olarak inşallah en kısa sürede ve en az kayıpla atlatırız. Her kriz değişime ve dönüşüme açık olanlar için birçok fırsatı da bünyesinde barındırır. Ne kadar zorlu gözükürse gözüksün Corona sürecini de böyle görüyorum. Gördük ki bir anda tüm fiziksel sistemler ve etkileşimler (üretim, tedarik zincirleri, fuarlar vb) durabiliyor ve odak bir anda fiziksel olmayan sistem ve etkileşimlere kayıyor. Bu zaten böyle olacaktı ama Corona virüsü bu süreci daha da hızlandıracak. Ne demek istediğimi biraz daha açayım.
Yakın bir gelecekte artık bir şirket ürünlerini Türkiye'de üretip klasik lojistik yöntemlerle ürünlerini Dünyaya ihraç etmeyecek. Bu şirket öncelikle satılacak ürünün özelliğine göre hedef pazarında geçerli bir patent, tasarım tescili, marka tescili alacak ya da know-howını yazılı hale getirip kayıt altında alacak. Diğer bir deyişle ürünün kendisini değil gayri maddi haklarını sağlam bir şekilde paketleyecek. Sonrasında da bu gayri maddi haklarını (patent, know-how) ülkelerdeki istediği şirketlere lisanslamak suretiyle üretim ve satış haklarını o şirketlere transfer etmiş olacak. Oradaki şirketler de lisans bedeli ödemek suretiyle lokalde satış ve üretimi yapacaklar. Orta vadede ise gayri maddi haklar çoklu lisanslama modelleri ile belki de yüzlerce 3 boyutlu yazıcı üretim noktalarına transfer edilecek. Ana şirket lisans hakkı ile beraber ürün datasını emaille bu noktalara gönderecek ve 3 boyutlu yazıcılar bu ürünleri üretecek. Uzun lafın kısası, yakın bir gelecekte ülkeler arasında dolaşan şey insan ve üründen ziyade veri ve gayri maddi haklar olacak.

Burhan Sayılgan - Şener Gıda YKB
"KOBİ'lere kolaylık sağlanması lazım

Finans sektörümüzde yapılan çalışmalar sonucu açıklanan destekleri iş dünyamız için önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Kamu bankalarımızın uygulamaya koydukları destekleri özel bankalara da yansımasını istiyoruz. Devletimiz kamu ve özel bankalarla ortak çalışma içerisinde KOBİ'lere kolaylık sağlanması lazım. Firmalar imkan ölçüsünde üretimine devam etsin.

İbrahim Özhan - Özhan Marketler Zinciri Genel Md.
"Müşteri sayısı düşüyor, sepet sayısı yükseliyor

Gıda perakendesi hareketli bir süreci yaşıyor. Salgından dolayı stoklarda bir hareketlenme yaşansa da, mağazaya giren müşteri sayısı düşüyor, sepet sayısı yükseliyor. İnsanlar toplu alışveriş yaparak süreci devam ettiriyorlar. Mal tedariki konusunda bir kaç kalem haricinde çok büyük sıkıntılar çekmiyoruz. Bazı firmalar çeşitli ürün kategorilerinde taleplerin yüksek olmasından dolayı sevkiyatlarını yeterli seviyede yapamıyor, fakat alternatif marka ile tüm ürünler ihtiyaçları karşılıyor.

Sayı: 1244 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
14
açık
banner12