banner8

banner13

banner6

Dijital dönüşüm ihracat kodlarını değiştiriyor

Elif Didem DANACIOĞLU Dijital dönüşüm alanında yaşanan gelişmelerin daha aktif, yenilikçi, işbirliğine açık ve çözüm odaklı olmaya ittiğini ifade eden iş dünyası, yeni büyüme modelleri, verimlilik artışları ve zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Verimliliği denetlemek ve iyileştirmekten söz ediyorsak önce ölçebiliyor olmamız gerektiğini ifade eden iş dünyası, dolayısı ile malını dünyaya satmaya çalışan ihracatçı üreticiler bu yeni dünya düzeninde eski yöntemleriyle üretim yaptıkları sürece rekabet edemeyeceklerinini vurguladı.

İNCELEME 02.09.2019, 21:00 02.09.2019, 21:00
Dijital dönüşüm ihracat kodlarını değiştiriyor
Elif Didem DANACIOĞLU

Dijital dönüşüm alanında yaşanan gelişmelerin daha aktif, yenilikçi, işbirliğine açık ve çözüm odaklı olmaya ittiğini ifade eden iş dünyası, yeni büyüme modelleri, verimlilik artışları ve zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Verimliliği denetlemek ve iyileştirmekten söz ediyorsak önce ölçebiliyor olmamız gerektiğini ifade eden iş dünyası, dolayısı ile malını dünyaya satmaya çalışan ihracatçı üreticiler bu yeni dünya düzeninde eski yöntemleriyle üretim yaptıkları sürece rekabet edemeyeceklerinini vurguladı.
Dijital dönüşümün ihracat için önemine değinen iş dünyası, dijital dönüşümün firmaların ihracat potansiyelini arttıracağı, yeni pazarlar bulunmasına, yeni ürünler geliştirilmesine olanak sağlayacağı ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasında rol oynayacağını belirtti.
"Ülkemiz firmalarının katma değeri yüksek ürün, yüksek kapasiteli üretim ve karlılık yani nitelikli ihracat yapabileceği yabancı firmalara baktığınızda ise, bu firmaların tedarikçilerinden beklentilerinin, iyi bir proje yönetimi, kaliteli ürün sevkiyatı ve fiyat rekabetçiliği olduğu görülmekte diyen iş dünyası, bu "3 temel beklentinin gerçekleşmesi, müşteri memnuniyetini sürdürülebilir hale getireceğini ve bunun için de firmaların "Dijital Fabrika olgusuna önem vermesi gerektiğinin altını çizdi. Üretim sektöründe verimlilik ve inovasyon konuları çok önemli olduğunu belirten iş dünyası, bu noktada da dijital dönüşüm çalışmalarının ön plana çıktığını belirttiler. Türk imalat sanayi özeline de değinen iş dünyası, dijital dönüşümün Türk imalat sanayinin yüksek katma değerli üretime geçişi noktasına önemli katkılar sağlayacağını ve global pazarlarda sürdürülebilir bir şekilde rekabet gücü kazanmasına yardımcı olacağına inanıyor. İşte, bu hafta iş dünyası ile dijital dönüşümün ihracata etkisini değerlendirdik.

********
İhracata dijital
dönüşüm etkisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlıklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturarak daha verimli araştırma yapılabilecek bir ortamı sağlamak istediklerini söyledi. Varank, "Türkiye, dünya ile birlikte büyük bir dönüşümden geçiyor. Özellikle sanayideki dijital dönüşüm bütün üretimin kodlarını değiştiriyor. Bu manada geleneksel olarak gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler bile diğer ülkelerle yarışmada zorluk çekebiliyorlar. Dijitalleşme, teknoloji, yapay zeka gibi konular büyük fırsat pencereleri oluştururken ülkeler arasındaki farklılıkları da azaltabiliyordedi.

********
"Dijital dönüşüm
ihracat için
olmazsa olmaz
Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, Türkiye firmalarının doğru dijitalleşme yöntemlerini kullanarak ihracatlarını yüzde 30 artırabileceğini ifade ederek, "Teknolojinin her anımızı sardığı bir dönemde ihracat için dijitalleşme olmazsa olmaz dedi. Türkiye'deki firmaların ciddi bir kısmının mikro KOBİ'lerden oluştuğunu ve bunların dijitalleşme konusunda bazı sorunlar yaşadığını anlattı. Türkiye'nin yoğun ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri olduğunu hatırlatan Garakhanova, bu ülkelerin dijital teknolojileri sık kullandığını, Türk firmalarının da buna adapte olması gerektiğini belirtti. Garakhanova, dijital teknolojilerin doğru kullanılması durumunda ulaşılabilecek kitlelerin çok daha geniş olduğunu kaydederek, "Çin, İngiltere, ABD gibi ülkeler dijital teknolojiler ile ihracatlarını çok yukarı taşıdılar diye konuştu. Türkiye'nin özellikle mobilya, tekstil, elektronik, ağır sanayi ve yedek parça gibi alanlarda öncü ülke olduğunu hatırlatan Garakhanova, e-ihracatta bu sektörlerin ülke ekonomisine katkısının çok daha fazla olacağını söyledi.

*******
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Dijital dönüşümle klasik otomotiv sanayisi mobilite ekosistemine dönüşürken, başarının kuralları da değişiyordedi.

********
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye'de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor dedi. Düzgün, teknolojinin tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektöründe de önemli değişiklikleri beraberinde getirdiğini söyledi.Bu değişimin özellikle tüketicilerin satın alma süreçlerini etkilediğini ifade eden Düzgün, dijitale doğru hızlı bir dönüşüm olduğunu bildirdi. Düzgün, e-ticaret rakamlarının da bunu gösterdiğine işaret ederek şöyle konuştu: "Dünyada perakende sektörünün yıllık büyümesi yüzde 3-4. Buna karşın küresel e-ticaret yılda yüzde 16 büyüyor. Bugün karşımızda yeni jenerasyonla birlikte daha mobil, daha hızlı ve kolay tüketim yapmak isteyen bir nüfus var. Ülkemizde e-ticaret son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüme yakaladı. Her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital marketlere doğru kayma söz konusu.


KOBİ'lere 71,5 milyon
liralık dijitalleşme desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gelecek dönemde teknoloji geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceklerini belirterek, "KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile 50,5 milyon lirası geri ödemesiz, toplamda 71,5 milyon liralık destek KOBİ'lerimizle buluşmuş olacak ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mart ayında çıkılan KOBİGEL'in "İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı çağrısı, yerli teknoloji geliştiricisi ve üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri kapsıyordu. Programın amacı, özgün yerli teknolojilerin ağırlıkta olduğu bir dijitalleşme için, teknoloji geliştiren KOBİ envanterini genişletmek ve KOBİ'lerin dijitalleştirilmiş iş süreçlerini artırmak olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, büyük verinin kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı sensör teknolojileri, otonom robot teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanları çağrı kapsamına alındı. Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına da öncelik verildi.
258 İŞLETMEYE DESTEK
Bakan Varank, program kapsamında, bin 742 projenin başvurusunun kabul edildiği bilgisini vererek, "Çağrıyı açıkladığımızda, beklentilerimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Aslında bu durum imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin dijitalleşme konusundaki istek ve farkındalığını gösteriyor. Başlangıç için iyi bir bazımız var. Tabi önemli olan bu bazı çok daha yukarı seviyelere taşıyabilmek ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizde teknolojik sıçramayı gerçekleştirebilmekdedi. Toplamda 258 işletmeye destek sağlanacağını aktaran Varank, bunların 232'sini akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen KOBİ'lerin oluşturduğunu, akıllı dijital teknolojileri geliştiren 26 KOBİ'ye de KOBİGEL kapsamında destek vereceklerini bildirdi.

Gürel Yılmaz - ROBODER YKB
"Firmaların dijital fabrika olgusuna önem vermesi zaruridir
Dijital dönüşüm, dünyanın ulaştığı en güncel teknolojilere uyum sağlamayı ve organizasyonların çok esnek ve hızlı olmasını zaruri kıldığı için kolay gerçekleşememekte. Dijitalleşmenin tesis edilmesi kadar organizasyonların yeni teknolojiler ile süreç otomasyonlarını sürekli hale getirmeleri, verimli kılmaları ve dijital teknoloji deneyimlerini arttırmaları da önemlidir. Firmaların yaşadığı sıkıntılardan birisi de proseslerini otomatik hale getirecek hazır paket yazılım çözümleri olmaması ve dahası çözümün ne olduğu hakkında da net bilgiye sahip olmamaları şeklinde özetlenebilir. Dijital dönüşüm insan, süreç ve teknolojiyi birlikte dönüştürmenin yanında, geçmiş, bugün ve geleceği de aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir.Türkiye'nin endüstriyel alanda gerçekleştirdiği ihracata baktığınızda, genellikle bu ülkelerin dijital dönüşümü en iyi uygulayanlar olduğu göze çarpmakta.Ülkemiz firmalarının katma değeri yüksek ürün, yüksek kapasiteli üretim ve karlılık yani nitelikli ihracat yapabileceği yabancı firmalara baktığınızda ise, bu firmaların tedarikçilerinden beklentilerinin, iyi bir proje yönetimi, kaliteli ürün sevkiyatı ve fiyat rekabetçiliği olduğu görülmekte. Bu "3 temel beklentinin gerçekleşmesi, müşteri memnuniyetini sürdürülebilir hale getirecektir. Bunun için de firmaların Dijital Fabrika olgusuna önem vermesi zaruridir. Zira süreçlerin dijitalleşmesi temel beklentilerin kusursuz biçimde yerine gelmesine büyük katkı sağlayacaktır. Örneğin iyi bir proje yönetimi, kritiklik yaşanmadan ilerlemeyi ya da olası kritikliklerin siparişten teslime kadar geçen sürede kontrol altında tutulmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla efektif bir mühendislik süreci, tam zamanında tedarik, planlamalara uygun üretim, devreye alma ve teslimi garanti altına alacaktır. Müşterilerin en çok önem verdiği konulardan ürün kalitesi ise zaten iyi bir proje yönetimi ile belirli ölçüde garantilenecektir. Böylelikle kalitesizlik maliyetleri düşecek ve aslında müşteri için önem arz eden rekabetçilik de belirli ölçüde sağlanmış olacaktır. Yukarıda kısaca anlatılmaya çalışıldığı üzere dijitalleşmenin sadece müşteriye değil ülkemizde faaliyet gösteren ihracatçı ya da ihracat potansiyeline sahip firmalara da büyük katkısı olacaktır. Ve netice itibariyle satıcı ve müşteri arasında kalitatif ticaret yani "kazan – kazan olgusu da inşa edilmiş olacaktır. Globalleşmek ve dış pazarlara açılmak veya geleneksel yöntemler ile lokalde kalmak, dijital dönüşüme ne kadar önem verildiği ile olgunlaşacaktır. İşin özü dijital dönüşümün; firmaların ihracat potansiyelini arttıracağı, yeni pazarlar bulunmasına, yeni ürünler geliştirilmesine olanak sağlayacağı ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasında rol oynayacağı aşikardır.

Ahmet Özkayan - Ermaksan YKB Vekili ve Genel Müdürü
"İleri teknolojiye yönelik yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor
İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda, üretim odaklı firmalar açısından hızlı hareket edip, teknolojiyi mevcut iş süreçlerine hızlıca dahil eden firmaların öne geçtiğini görmekteyiz. Özellikle üretim sektöründe verimlilik ve inovasyon konuları çok önemli, bu noktada da dijital dönüşüm çalışmaları ön plana çıkıyor. İş dünyasında Endüstri 4.0, dijital iş gücü, yapay zekâ ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin rekabet avantajı sağlayacak şekilde konumlandığı bir gelecek söz konusu. Bu noktada aslolan, firmaların teknolojik dönüşüm sürecine ne kadar hızlı adapte olabildiği ve iş süreçlerine bu teknolojileri ne kadar dahil edebildiğidir. Türk imalat sanayii özelinde bakacak olursak, dijital dönüşümün Türk imalat sanayiinin yüksek katma değerli üretime geçişi noktasına önemli katkılar sağlayacağına ve global pazarlarda sürdürülebilir bir şekilde rekabet gücü kazanmasına yardımcı olacağına inanıyorum. Gelinen noktada Ermaksan olarak da ileri teknolojiye ve Ar-Ge'ye yönelik yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Üretimde verimlilik ve tasarruf sağlayan ileri teknoloji ürünlerimizle, ülkemiz ve tüm insanlık için değer üretmeye devam edeceğiz.

Hasan Moral- Moral Tekstil YKÜ
"Dünya pazarlarında pek çok fırsatlar sunmaktadır
Dünya hızlı bir değişim sürecinden geçmekte, son yıllarda teknolojik ve dijital gelişmeler toplumlararası etkileşimini çok hızlandırdı. Bu etkileşimin şirketlerin iş yapış stratejilerinden tutun ticari ömürlerine kadar bir çok konuyu dramatik olarak değiştirdi. Günümüzde birçok sektör bu hızlı dijitalleşme sonucunda bugün mevcut değiller. Dolayısıyla firmalarımız da bu hızlı değişim sürecine uyum sağlamak zorunluluğundadır. İhracatta dijital dönüşümü değerlendirdiğimizde, sektörler özelinde bu etkileşim hızını değerlendirebiliriz. İmalat sektöründe dijital dönüşümün etkisinin yavaş olduğunu düşünüyorum ancak hizmet sektöründe dijital dönüşüm firmalarımıza önemli avantajlar ve fırsatlar sunmakta. Amerika ve Çin gibi ülkeler bu dönüşümü çok iyi kullanarak dünyanın her yanında ihracaat ağlarını güçlendirdiler ve bugün bu ülkelerde dev firmalar çok hızlı bir biçimde büyüme sağladılar. Ülkemizde de dijital dönüşüm doğru strateji ve ürün ile dünya pazarlarında pek çok fırsatlar sunmaktadır. En son hükümetimizin açıkladığı dijital gümrük düzenlemeleri ve mikro ihracat konusundaki kolaylıklar firmalarımızın önünü açmaktadır. Ülkemiz dijital dönüşüm konusunda dünya ülkeleri arasında iyi bir konunda diyebiliriz. Dijital altyapımız, lojistik imkanlarımız ve jeopolitik konumumuz yeni dijital ticaret sisteminin içinde ülkemiz için avantajlar sağlamakta. İnşallah yeni nesil firmalarımız bu avantajı ülke ekonomisi için artıya çevirecektir.

Ayhan Korgavuş - Ünver Group YKB
"Akıllı fabrikaların kurulmasına vesile olacaktır
Son zamanlarda 4. Sanayi Devrimi yahut Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni sanayi devrimi yapay zeka, sanal gerçeklik, robotik sistemler gibi ileri teknoloji bir çok gelişmeyi barındırmakta bu durum yakın gelecekte akıllı fabrikaların kurulmasına vesile olacaktır. Üretimde standartlaşma, hızlı ve kaliteli üretim, gerçek zamanlı izleme ve hızlı aksiyon almaya imkân sağlayarak verimlilik artışı yaratacaktır. Dünya ile rekabet edebilmek amacıyla ülke olarak endüstride dijital dönüşüme çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip adapte olmalıyız. Bu dönüşüm ülkemize sürdürülebilir rekabet ve katma değeri yüksek teknolojik ürün üretimine ivme kazandırarak sanayi üretiminde artış sağlayacağı beklenmektedir.

Tuncer Hatunoğlu - İletişim Yazılım YKB
"Önce ölçebiliyor olmamız gerekir
Bilindiği gibi iktisatta bazı kavramların net anlaşılması için norm bir piyasadan söz edilir. Tam rekabet piyasası; malların homojen, piyasa aktörlerinin tam bilgiye sahip olduğu, çok sayıda alıcı ve satıcısı olan, firma giriş çıkışlarının serbest, faktör hareketliliği tam olan piyasalardır. Günümüzde internet sayesinde piyasalar bu koşullara hızla yaklaşmakta. Artık maliyetler müşteriler tarafından belirlenmekte, her istenen malın alternatifine ve fiyatına kolaylıkla ulaşılabilmekte, bir faydası olmayan keyfi bir maliyete hiçbir müşteri katlanmak istememektedir. Bu da üretim işletmelerinde verimliliği çok önemli hale getirmiştir. İşletme içerisindeki her türlü kaynağın sürekli kontrol altında tutulmasını, yeni teknojiler kullanarak daha az malzemeyle, daha kısa sürede daha az enerjiyle üretim yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sonuç olarak verimliliği denetlemek ve iyileştirmekten söz ediyorsak önce ölçebiliyor olmamız gerekir. Fabrika sahası içerisinde kaynakların yönetimi kontrol altına alınmalı, toplanan verilerle kayıplar sürekli denetim altında tutulmalı, yeni yöntemler kullanılarak israflar minimize edilerek üretim yapılmalıdır. Bu da ancak ve ancak dijital dönüşümle mümkündür. Üretim sahaları bilgisayarlarla kontrol altına alınmalı ve kaynakların yönetiminde yapay zeka gibi, artırılmış gerçeklik gibi dijital dönüşümü tetikleyen yeni teknolojiler kullanılmalıdır. Dolayısı ile malını dünyaya satmaya çalışan ihracatçı üreticiler bu yeni dünya düzeninde eski yöntemleriyle üretim yaptıkları sürece rekabet edemeyeceklerdir. Bırakalım ihracat yapmayı yaşama şansları dahi kalmayacaktır.

Mehmet Demirci - TTC Otomotiv - Müh. Dan. ULUTEK Teknokent
"Öncülük etmek hedeflerimizden olmalıdır
Dijital dönüşüm gündelik yaşantımızın her alanında yerini almaya devam ediyor. İhracata etkisi açısından dijital dönüşümü ele aldığımızda iki ana faktör önümüze çıkıyor. Birincisi doğrudan, diğeri de dolaylı etkisi olarak değerlendirebiliriz. Doğrudan etkisi; dijital dönüşüme yönelik yazılım ve donanım ihracatını değerlendirebiliriz. Dolaylı etki olarak ta dijital dönüşümün gerçekleştiği üretim alanlarında üretilen ürünlerin ihraç edilmesini ele alabiliriz.Rekabetçi dünyada rakip ülke ve rakip ürünler ile rekabet edebilmemizin ön şartları olarak, rekabetçi fiyat, yüksek performans ve kaliteyi önümüze çıkmaktadır. Bu kriterleri sağlamak için dijital dönüşümün gerekliliği açıkça orta yerde durmaktadır. Bir taraftan dijital dönüşüm ile ürünlerimizin kalite ve performansını artırırken, diğer taraftan da bu süreçte elde ettiğimiz, yazılım, donanım ve projeler ile uluslararası pazarda yer alabiliriz. Bursamızda gerek ULUTEK bünyesinde ve gerekse dışarıdaki yazılım, bilişim ve otomasyon sektörümüzün giderek geliştiğini gözlemliyoruz. Alt yapı olarak güçlü bir durumdayız. Otomotiv, tekstil, makine ve imalat vb. sektörlerde elde edilen birikimlerin dijital dönüşüm ile daha teknolojik seviyeye çıkarılması, hem rekabet edilebilirlik açısından önemlidir, hem de katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi için de kaçınılmazdır. Ülkemizin dijital dönüşümünde daha önce diğer sektörlerde olduğu gibi bundan sonra da Bursamızın öncülük etmesi önemlidir. Bursa'da bu potansiyel vardır. Yeterki sanayici ve iş adamlarımızın bu potansiyele güvenmesi ve dijital dönüşmlerini yabancı firmalar yerine yerli firmalarımız ile birlikte yapmaları büyük önem taşımaktadır. Bu sayede dijital dönüşüm alt yapımız gelişeceği gibi elde edilecek know how da uluslararası pazarda ihracat fırsatı oluşacaktır. Bursa olarak dijital dönüşümde de öncülük etmek öncelikli hedeflerimizden olmalıdır.

Sayı: 1214 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
16
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?