banner8

banner6

Yenilenebilir enerjide rekorlar geliyor

Yenilenebilir enerji ülkemizin 20 yılı aşkın bir süredir öncelikli yatırım alanları arasındadır. Gelişmiş ülkelere göre geç başlayıp kısa zamanda mesafe katettiğimiz bir alan olması sebebiyle Türkiye’deki yatırımlar dikkatle izlenmektedir.

Gündem 23.11.2020, 20:10 23.11.2020, 20:10
Yenilenebilir enerjide rekorlar geliyor
Yenilenebilir enerji ülkemizin 20 yılı aşkın bir süredir öncelikli yatırım alanları arasındadır. Gelişmiş ülkelere göre geç başlayıp kısa zamanda mesafe katettiğimiz bir alan olması sebebiyle Türkiye’deki yatırımlar dikkatle izlenmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın önüne geçebilmek için önemli bir çalışma sahası olması sebebiyle yapılan teşvikler meyvelerini vermiştir. Bu yıl ilk 8 ayda tüketilen enerjinin %60’ı yerli enerji ile %45’i de yenilenebilir enerji ile üretilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez’in açıkladığı şekli ile 4 Kasım Cuma günü Rüzgar enerjisinden 151.325 MWh elektrik üretildi. Böylelikle sıralamada 4. arz kaynağı oluverdi. Çarklar artık çevreyi kirletmeden dönüyor ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretim payı giderek artıyor. 870 bin MWh içinde 317bin MWh yenilenebilirden oldu, yani 2020 yılında Avrupa Birliği’nin 2030 hedefleri aşıldı %36’yı geçtik. Yenilenebilir yatırımlarının artırılmasına yönelik olarak sektör temsilcileri tabii ki devletin KDV gibi bazı muafiyetleri vermesini beklemektedir. Fakat en önemli sorun bürokraside karşımıza çıkmaktadır. Onay sürelerinin uzun olması, kriterlere uygunluk talebinden ziyade bakış açılarının farklı olması ve alt yapı uygunsuzluğundan dolayı bu çalışmalar gecikmektedir. Fakat bugün için yenilenebilir enerji sektörünün önündeki en büyük engel aşırı iletim paylarıdır. Burada dağıtım şirketlerinin hakları korunurken üretimin önü kesilmektedir. Eğer yenilenebilir enerjinin payını %45’lere çıkarmak istiyor isek yapacağımız tek iş, bürokrasini kabul süreçlerini izlemek ve yatırımcının önünü açmak ile dağıtıcı kuruluşlar lehine olan fiyatlama politikasını gözden geçirmektir.

Rüzgar ne denli önemli?
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden olan rüzgar enerjisi; temiz, sistem verimi yüksek, miktarı bol ve ücretsizdir. Bilinenin tersine, rüzgar türbinlerinde, gürültü seviyesi oldukça düşüktür. Özellikle son yıllarda geliştirilen dişli kullanılmayan doğrudan sürücü sistemli türbinler ile hem yüksek verim hem de az kayıp yaşanmaktadır.

Rüzgar enerjisinin avantajları:
•Temiz, çevreyi kirletmeyen, yakıt gideri olmayan bir enerjidir.
•Dışa bağımlılık yoktur; sadece yerel imkanlarla enerji elde edilebilir.
•İşletme masrafları diğer enerji kaynakları içinde en az olanıdır.
•Karmaşık makineler değillerdir; operatöre ihtiyaç duyulmadan enerji sağlanabilir.
•Hava kirliliği yaratacak emisyon ve atık ısı oluşturmazlar, doğaya en az tahribat bırakan enerji türüdür.
•Çok yer kaplamaz, patlama ihtimali yoktur, radyasyon yayılması olmaz.
•Rüzgar türbinlerinin işletmeye alınması, inşaatına başlanmasından sonra 3ay gibi kısa bir süre alır.
•Rüzgar türbinleri istenilen boyutlarda imal edilip istenilen miktarda enerji elde edilebilir.
•Birim kWh başına düşen istihdam oranı diğer enerji kaynaklarından yüksektir(kömür santrallerinden %27,doğalgaz çevrimli enerjilerden %66 fazla)
•Aniden ortaya çıkan başka maliyetleri yoktur. Bu sebepten gereksiz vergi artışlarıyla vatandaşa yük olmaz.

Rüzgar enerjisinin
dezavantajları:
•Rüzgara bağımlı olduğumuzdan rüzgarın mevsimsel olarak azalması söz konusudur.
•Rüzgar miktarına bağımlıdır. Rüzgar yoğunluğunun belirlenmesi uzun süreçler gerektirir.
•Türbinin ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması söz konusudur. Ancak bu giderek azalma göstermektedir.
•Türbin kanatlarının dönüşü sırasında kopması gibi bir durum ki şu ana kadar yaşanan bir durum değildir, çevreye zarar verebilir.
•Elektromanyetik dalga etkileri yakınlardaki manyetik hassasiyetli cihazları etkileyebilir.
(RES) kurmak için
gerekli maliyet:
Rüzgar enerjisi santral maliyeti açısından diğer enerji türleriyle bir karşılaştırmasını yapmak amacıyla, santral maliyetleri aşağıdaki gibidir:

(https://www.akillisebekeler.com/neden-ruzgar-enerjisi/)
( USD / kW )

•Hidrolik Santraller: 750 – 1200
•Linyit Santralleri: 1600
•İthal Kömür Santralleri: 1450
•Doğal Gaz Santralleri: 680
•Nükleer Santraller: 3500
•Rüzgar Santralleri: 700 – 1450

Kapasiteyi daha verimli kullanabilir miyiz?
Daha verimli rüzgar enerjisi üretimi mümkündür. Tüketim açısından prizinize gelen enerjinin yeşil mi yoksa mavi mi olduğunu anlayamayabilirsiniz fakat tercih edebilirsiniz. Yeşil tarife bunu sağlamaktadır. Üretimde verimlilik doğru teknoloji yatırımları ile olacaktır. Ülkemiz henüz daha bu alanda uygun teknolojiyi üretebilmiş değildir. Bunun için kanuni düzenlemeler yeterli olduğu halde pazarda büyük kuruluşların hakimiyetleri bulunmaktadır. Verimi artırmak için rüzgar ölçümlerini doğru yapıp bunlara uygun türbin seçimi yapmak gerekecektir. Bu firmalar kanat büyüklüklerini, transmisyon teknolojilerini, elektronik bağlantı şekillerini geliştirerek verimli üretim yapmayı sağlamaktadırlar. Bu maksatla eski kurulan ve ömrü tamamlanmış noktalarda yatırımcı tekrar fizibilite yaparak aynı noktadan 4 veya 5 kat elektrik üretebilmektedir. 15 yıl önce 1 MW olarak kurulan direkler 5MW’a değiştirilerek bu sağlanmaktadır.

 

Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu