banner34

banner50

banner6

UNUTKANLIK VE KAÇAK YAPI PİYANGOSU.

UNUTKANLIK VE KAÇAK YAPI PİYANGOSU. Kaçak yapılar ve ürettiği sonuçlar, ülkemizin maalesef kronikleşmiş, teşhis ve tedavisi bir yığın parametrelere bağlı olan en önemli sorunlarından biri.

Gündem 24.12.2012, 22:00 24.12.2012, 22:00
UNUTKANLIK VE KAÇAK YAPI PİYANGOSU.
UNUTKANLIK VE KAÇAK YAPI PİYANGOSU.

Kaçak yapılar ve ürettiği sonuçlar, ülkemizin maalesef kronikleşmiş, teşhis ve tedavisi bir yığın parametrelere bağlı olan en önemli sorunlarından biri.

Kanun koyucu, hükümet ve tüm organlar bu sorunlar ve ürettiği sonuçlarla ilgili sayısız kanun, tüzük, yönetmelik, uygulama esasları getirmişler ancak gerek kanun gerekse uygulama boyutunda istikrar kazanmayan, hak ve adalet gözetmeyen, seçim öncesi oy rüşveti kokan kurallar ( kuralsızlıklar) sorunu daha da kronikleştirmiştir.

Bu yazıda bu sorunun sonuçlarından biri olan kaçak yapılara uygulanan PARA cezaları hakkında önemli bir UNUTKANLIĞI esas alacağız. Öylesine bir önemli UNUTKANLIK ki bu unutkanlık Belediyeler/ kamu bütçesine Milyarlık faturalar çıkarmaya aday .

5940 sayılı yasa ile değiştirilen 3194 sayılı İmar Yasasının 42. Maddesi kaçak yapılar için önemli miktarlarda PARA CEZALARINI İÇERMEKTE, ANCAK bu değişikliğin hayata geçtiği 17.12.2009 tarihinden önceki kaçak yapı suçlarına uygulanamamaktadır.

3194 sayılı İmar Yasasının 42.maddesinin 1.fıkrasının "..500.000 TL dan 25 .000.000 TL sına kadar para cezası verilir hükmü, Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 gün, E ; 2005/5, K ; 2008/93 sayılı kararıyla iptal edilmiş, bu karar 05.11.2008 gün ve 27045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, iptal kararı gereğince bu tarihten itibaren dört ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmamıştır. DÖRT AY İÇERİSİNDE DÜZENLEME YAPILMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE DE ESKİ TARİHLİ KAÇAK YAPILAR İÇİN DÜZENLENEN TÜM PARA CEZASI İŞLEMLERİ, HUKUKSUZ/DAYANAKSIZ KALMIŞTIR.

Kaçak yapı yapan Vatandaş için resmen PİYANGO niteliğinde olan bu önemli unutkanlık, beraberinde KAMU VE BELEDİYE İDARELERİ İÇİN MİLYARLIK KAZANÇ MAHRUMİYETİ ANLAMINDADIR.

İptal kararı 05.03.2009 günü yürürlüğe girmiştir. Bu suretle Oluşan hukuki boşluk 17.12.2009 günlü, 27435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5940 sayılı yasa ile giderilmiş ise de, bu Yasanın, yürürlüğünden önceki dönem için uygulanamayacaktır.

Anayasamızın 153.maddesinde,Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakların korunmasına yöneliktir. Diğer taraftan Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırıdır. /(DANIŞTAY 6. Dairesi görüşleri.)

Özetle Kaçak yapılar için Belediyeler ve kamu İdareleri tarafından uygulanan para cezası işlemelerinin dayanağı olan eski yasal düzenlemelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilerek kararın yürürlüğe girmiş bulunması ve yeni yasal düzenlemelerin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olaylara uygulanma imkanı bulunmaması karşısında, 17.12.2009 tarihinden önceki kaçak yapılar için hukuka aykırılığı Anayasa Mahkemesi kararı ile saptanmış Yasa maddesi uyarınca verilen para cezaları Danıştay 6.Dairenin EMSAL kararları ile İPTAL EDİLMEKTEDİR.

Bu durumu öğrenip Tapusunda,aracında 2009 ve öncesi kaçak yapı para cezası kararı olan vatandaşlar bu parayı ödemek yerine itiraz ve para cezasını kaldırtma yöntemine baş vurmaktadırlar.

İptal kararından belirtilen dört aylık süre içerisinde yasal düzenleme yapılmadığı ve UNUTULDUĞU için kaçak yapı yapan vatandaş için piyango özelliğini taşıyan bu hal, Belediyeler ve kamu idaresinin önemli bir gelir kalemini de bu suretle maalesef elinden almış bulunmaktadır.

Saygılarımla.

Sayı: 868 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18