banner8

banner13

banner6

UMUDUN ADI 'ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME'

Covid - 19 (Koronavirüs) salgını küresel boyutta insanlığın öne çıkan en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Bu süreçte tüm insanlığın umudu; bu salgın hastalığın üstesinden gelebilecek, asgari olarak tedavisini sağlayan aşı, ilaç ve yöntemlerin hayata geçirilmesidir.

Gündem 20.04.2020, 21:00 20.04.2020, 21:00
UMUDUN ADI 'ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME'
Covid - 19 (Koronavirüs) salgını küresel boyutta insanlığın öne çıkan en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Bu süreçte tüm insanlığın umudu; bu salgın hastalığın üstesinden gelebilecek, asgari olarak tedavisini sağlayan aşı, ilaç ve yöntemlerin hayata geçirilmesidir. Diğer bir anlatımla, bu alana özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan araştirma ve geliştirme çalışmalarıdır.
Araştirma ve geliştirme faaliyetlerinde elde edilen buluşlar, bireysel ve bağımsız olmak dışında üç ayrı yolda yürütülerek elde edilir:
I. Hizmet buluşu
Hizmet buluşu, çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluştur (SMK m.113/1; ÇBYKY m.4/1.ç).
Hizmet (görevsel) buluşlarının karakteristik şartı, buluşun, çalışanın sözleşmeden doğan borcunu yerine getirdiği sırada, yani iş ilişkisinin devamı süresince gerçekleştirilmiş olmasıdır.
II. Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar için, SMK'da belirtilen kurumlar şunlardır:
a) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkra- sının (c) bendinde tanımlanan yükseköğretim kurumları (Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yük- sekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları).
b) Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı yükseköğretim kurumları.
c) İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumları.
Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar, üstteki paragrafta belirtilen kurumlarda yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlardır. Buluşu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim ve çalışmalara dayanarak veya yükseköğretim kurumunun araç ve gereç- leri kullanılarak gerçekleştirilen buluşlar bu kapsama girer. Bu buluşların dışında kalan buluşlar, bu kapsamda serbest buluş olarak kabul edilir (SMK m.121/1 ve ÇBYKY m.28/1).

III. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çikan Buluşlar
Kamu destekli proje; kamu kurum ve kuruluşları tarafından finanse edilen, amacı ve kapsamı projede tanımlanan deneysel çalışmaları, araştırma ve geliştir- me ve benzeri faaliyetleri kapsayan hibe, burs veya herhangi bir destek için im- zalanan işbirliği anlaşması, protokol veya her türlü sözleşme yoluyla desteklenen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yürütülen faaliyetlerdir (ÇBYKY m.36/1).
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşların teşvik edilmesi, bu şekilde ortaya çıkacak buluşlar için patent başvurusunun yapılmasının teşvik edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme çalışmalarına yüksek seviyede katılımın özendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile ticari firmalar arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlar üzerinde destek veren kamu kurumlarına buluşun kendi adına veya kendisi için kullanımına ilişkin yeterli hakların sağlanması, bu tür destekler sonucu ortaya çıkan buluşların kullanılmaması veya makul olmayan kullanımına karşı kamunun korunması, kamu sağlığı ve milli güvenlik nedenleriyle ortaya çıkan ihtiyacın ve kamu kurumunun ihtiyacının karşılanacak şekilde buluşun kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Covid - 19 (Koronavirüs) salgın hastalığının üstesinden gelmek üzere özellikle hem Yükseköğretim kurumlarında hem de kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerle yürütülecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden olumlu sonuçlar alınacağı inancındayız. Ortaya çıkacak buluşlar, sadece milletimiz için değil, tüm insanlık için en ötede ölümden kurtuluşu sağlayacaktır.
En içten sağlık ve mutluluk dileklerimizi iletir, saygılarımızı sunarız.
Dr. Jur. Mevci Ergün

Sayı: 1247 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
33
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?