banner8

banner13

banner6

TEŞVİKLER üretimi artırdı

TEŞVİKLER üretimi artırdı

Gündem 17.02.2020, 21:00 17.02.2020, 21:00
TEŞVİKLER üretimi artırdı
Sanayi bölgelerinde Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte üretim kapasite artırımlarına olanak sağlayacak olan yatırım teşviklerinin hem Bursa hem de ülke ekonomisine artı değer sağlayacağını ifade eden Bursalı sanayiciler, yatırım teşviklerinin çeşitlendirilmesi ve sektörel olarak doğru planlanması gerektiğinin altını çizdi.

Öncü göstergelerin, sanayi üretimindeki iyileşmenin ve artış ivmesinin ocak ve devam eden aylarda da süreceğini gösterdiğini belirten Bursalı sanayiciler, sanayiye verilen destek ve yatırım teşviklerinin önemine vurgu yaptı. Sanayiciler, ilgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağı görüşünü verdi.


Doğru planlamanın istihdam ve üretimi artıracağını ve yabancı sermayenin ülkemize çekmek için önemli etken olacağını ifade eden sanayiciler, üretim teknolojilerinde yenilenme gerektiğine de dikkat çektiler. Teknoloji yatırımlarının önemine vurgu yapan sanayiciler, uzun vadeli katma değer üretecek olan yatırım teşvikleriyle sanayinin güçlendirilmesi ve üreticinin desteklenmesi ekonomik büyüme açısından önem arz ettiğini ifade etti.
Sanayi üretiminde yaşanan artışın kısa zamanda piyasalara da olumlu yönde etki etmesini temenni eden sanayiciler, ilgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağı görüşü verdi.

“136 MİLYAR TL’LİK YATIRIMA
YENİ TEŞVİK BELGESİ VERDİK”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, 2019 yılı ocak – aralık döneminde verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Mustafa Varank, “Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiklere göre 2019’da; 107 milyar TL’lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 169.721 istihdam oluştu. 136 milyar TL’lik yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 211.968 ilave istihdam bekliyoruz .Yatırımlarla büyüme için vargücümüzle çalışıyoruz” dedi.

SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2019’da 2018’in aynı ayına göre yüzde 8,6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 arttı.Arındırılmamış sanayi üretim endeksi bu dönemde yüzde 9,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2019’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2018’in aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 yükseldi.Söz konusu ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti.

“ÜRETİM ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜYÜMEYE ODAKLANDIK”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019’da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, “Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.” ifadesini kullandı. Bakan Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.”Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı.” bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti: “Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi.”
İç piyasaya çalışan üretici için zor bir yılın geride kaldığını ifade eden sanayiciler, üretim endeksinde yaşanan artışı önemli bulduklarının altını çizdi. “Sanayicimizin yatırım yapma iştahını yeniden kazanmasını bekliyoruz” diyen sanayiciler, artışın kısa zamanda piyasalara olumlu yönde etki etmesini temenni ediyor.
Sanayiciler, devletin iş dünyasına sağladığı yatırım teşvik ve desteklerin özellikle Türkiye’deki yatırım potansiyelini artırdığını ve firmalara moral verdiğinin altını çizdi. Sanayi yatırımlarının artmasıyla istihdam artışına değinen sanayiciler, özellikle üretim, ihracat ve istihdamda önemli başarı hikayeleri yaşandığını ve OSB’ler de yapılan yatırımları vurguladı. İşte, bu hafta Bursalı sanayiciler ile yatırım teşviklerini ve sanayi üretimini değerlendirdik.


Erol Gülmez – NOSAB YKB
“Yatırım teşvikleriyle sanayinin güçlendirilmesi önem arz ediyor”
Bölgemizde kapasite doluluk oranımız %95 olduğundan dolayı, yatırımlar yeni sanayi kuruluşlarına yönelik değil, mevcut işletmelerin güncel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılmaktadır. Bölgemizde ve kapasitesini doldurmuş olan diğer sanayi bölgelerinde Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte üretim kapasite artırımlarına olanak sağlayacak olan yatırım teşviklerinin hem kentimize hem de ülke ekonomimize artı değer sağlayacağını düşünüyorum. Bursa gibi ekonomi faaliyetleri içerisinde sanayinin büyük yer tuttuğu bir kentte, yatırım teşviklerinin çeşitlendirilmesi ve sektörel olarak doğru planlanması gerekiyor. Doğru planlama, istihdam ve üretimi artıracak; ekonomide dışa bağımlılığı azaltmakla birlikte yabancı sermayeyi ülkemize çekmek için de önemli bir etken olacaktır. Planlamanın yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası pazarda rekabet edebilir bir ülke olması için gerekli koşullardan bir diğeri üretim teknolojilerinde sürekli yenilenme gerekliliğidir. Üretimin hem kalite hem de hacim olarak artmasını sağlayacak olan teknoloji yatırımları ülkemizi cazip hale getirecektir. Öte yandan, ülkemize ekonomik dinamizmi kazandıracak olan genç nüfus, bu yatırımlarla doğru biçimde istihdam edilebilir ve üretim süreçlerine kazandırılabilir. Uzun vadeli katma değer üretecek olan yatırım teşvikleriyle sanayinin güçlendirilmesi ve üreticinin desteklenmesi ekonomik büyümemiz açısından önem arz ediyor. Sanayi bir ülkenin üretim hacminin en önemli yapıtaşıdır, bu sebeple kalkınmada yüklenici olan unsurların başında gelmektedir. Sanayi sektörleri açısından baktığımızda, özellikle iç piyasaya çalışan üretici için zor bir yılı geride bıraktık. Ancak 2019 yılının son aylarında görülen artış ülke ekonomimiz açısından umut verici bir gelişmedir. Bu artışın kısa zamanda piyasalara da olumlu yönde etki etmesini temenni ediyorum. 2019 yılı sonunda da belirttiğim gibi, 2020 yılında ekonomi ve piyasaların toparlanma sürecine girmesini diliyor, ekonomik göstergelerin olumlu seyretmesini umuyorum. İlgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağı görüşündeyim. Teknolojik altyapının desteklenmesi, üretim süreçlerinin ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi, ülkemizi dünya pazarında tercih edilir ülke durumuna getirecektir.

Hakan Gündoğdu – Rollaktif Profil Metal Mak. Şirket Müdürü - NOSAB YKÜ
“Sektörel dağılımın doğru planlanması gerekmektedir”
İş ortamını elverişli hale getirmek oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Yeni bir yatırıma karar verilirken firma kuruluş işlemlerinden lisans ve izin işlemlerine, emlak alım ve kredi temininden nitelikli işgücü alınmasına kadar geçen süre sonunda hizmete başlayan bir kuruluş, yarattığı istihdam ve ülke ekonomisine sağladığı katkı için bir güvence beklemektedir. Yani Yatırımcı Koruması. Yani devlet teşviği. Ülkemizdeki ekonomik dengeler göz önünde bulundurulduğunda, yatırım teşvikleri özellikle başat sektörlerin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynamaktadır. 2019 yılı yatırım teşvik belgelerinin dağılımına baktığımızda %45’i imalat, %38’i hizmetler, %14’ü enerji, %2 si tarım ve %1’i madencilik alanında yatırımlara verildiğini görüyoruz. Aslında, tarım, bir milletin sahip olduğu doğal istihdam alanıdır. Aynı zamanda tarımsal kalkınma, ülkelerin stratejik politikaları ve dışa bağımlılığı azaltma açısından da çok önem arz etmektedir. Ancak, maalesef, ülkemiz köyden kente göç sonucunda tarım ekonomisine sahip ülkeler arasından çıkarak şehirleşmenin yüksek olduğu ülkeler kategorisine kaymaktadır. Teşvik dağılımına baktığımızda da tarımın payının maalesef sadece %2 olduğunu görüyoruz. Diğer yandan, şehirleşen nüfusun devletten beklentisi iş bulma, ulaşım, barınma gibi talepler ile katbekat artmaktadır. Doğal kaynak zengini ülkelerden biri olmadığınız için tek çıkar yolumuz üretim ve tarımla istihdamı arttırmaktır. Her sektörün kendine has özellikleri olduğu için genele yayılan bir uygulama politikası doğru değildir. Kimi sektörler iş gücü yüksek özelliklere kimi sektörler teknoloji yüksek özelliklere sahip olabilmektedir. Konuyu açarsak teknolojik imalat yapan bir kuruluşun teşvik beklentisi makine ve teçhizat alımı için kolaylık ise, işgücü yüksek imalat yapan kuruluşlar SGK paylarında kolaylık talep etmektedirler. Türkiye’de devletin kayıt dışı istihdamla yaptığı mücadelenin, bilhassa yoğun mülteci göçlerinden sonra çok daha kararlı yürütülmesi gerekmektedir. Kayıt dışı istihdam ile yapılan imalat verimsizliğe, nitelikli işgücünün istihdam edilememesine ve üretim süreçlerinde performans düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu sebeple, hem işveren hem de çalışan açısından bakıldığında, teşvik politikalarında kayıt dışı istihdamı önleyici tedbirler alınmasının gerekliliği görülmektedir. Kısaca, ekonomik büyüme için yatırım teşvikleri önemli ve gerekli olmakla birlikte, sektörel dağılımın doğru planlanması ve ihtiyaç önceliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ahmet Yağcı - Hitachi Automotive Systems Group Genel Müdürü
“Artık toparlanma sinyalleri gelmeye başladı”
Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 arttı ve yıllık bazda da artış yüzde 8.6 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler sanayi üretiminde bir canlanma olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimi ekonomide büyümenin lokomotifidir. Yani sanayi üretimi arttıkça büyüme de artar. Rakamlara baktığımızda özellikle 2019’un son çeyreğinde sanayi üretimindeki artış büyüme için olumlu bir gelişme diyebiliriz. Bu durum ekonominin büyümesine pozitif bir katkı sağlayacaktır. Büyüme rakamlarına baktığımızda 2018’de kurlara bağlı olarak yaşanan olumsuz dönemin sona erdiğini söyleyebiliriz. Daha önce yaşanan finansal dalgalanmalar ve döviz kurundaki ani değişimler zaman zaman piyasada bir daralmaya neden oldu. Bunun sonucunda da sanayi üretim endeksinde düşüşler yaşandı. Ancak artık toparlanma sinyalleri gelmeye başladı. Bu ülkemiz için oldukça sevindirici bir gelişme. Genel olarak 2020 yılına oldukça iyi bir durumda girdik. Bundan sonraki dönemlerde daha iyi verilere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunun için de iş dünyası olarak ülkemizin daha da gelişmesi adına hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ekonomide çarklar iyi döndüğü sürece verilerde de olumlu bir gelişme yaşanacaktır. Daha fazla üretime odaklanarak Türkiye’nin kalkınması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışarak ve katma değer yaratmaya odaklanarak çok daha iyi verilere ulaşacağımıza inanıyorum.

Yalçın Toy-Kayapa OSB Başkanı
“Artışın devam edeceğini düşünüyorum”
Ülkemizin üzerindeki kara bulutlar dağılıyor. Uygulanan teşvik ve desteklerle birlikte sanayi üretimindeki artış devam ediyor. Türkiye üretim, ihracat ve istihdam performansı ile her geçen dönem istikrarlı bir şekilde büyümesini ve yükselişini sürdürüyor. Sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini düşünüyorum.

Yunus Aydın – Uludağ OSB
“Üretmeye devam ediyoruz”
2019 yılı ekonomik gelişmeler ışığında zorlu bir mücadele gerektiriyordu. Bu sebeple sanayi üretim verilerinde yaşanan artışı önemli buluyor, bu artışın devam etmesini ve piyasalara da olumlu yönde etki etmesini temenni ediyorum. Ekonominin toparlanma sürecine gireceğini umuyorum. Bizler de, sanayiciler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya üretmeye devam ediyoruz.
SİAD BAŞKANLARI SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞI DEĞERLENDİRDİ

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksinin beklentilerin 2 puan üzerinde yüzde 8,6 artışla çıkması, piyasalarda memnuniyet yarattı. İş dünyası temsilcileri yaptığı değerlendirmelerde, ekonominin toparlanma sürecinin ardından yeniden büyüme trendine girdiğini belirtti. İş dünyası, imalat sanayi sektör endeksinin de geçen yılın aynı ayına göre 9,1 artışla gerçekleşmesinin ise sanayide çarkların döndüğünün göstergesi olduğuna dikkat çekti. Bursa iş dünyasının görüşleri şu şekilde:


Nilüfer Çevikel - DOSABSİAD YKB
“Küresel ticaret savaşlarına karşı fark yaratabileceğiz”
2019 yılının son çeyreğinde başlayan toparlanmanın etkisi verilerden de anlaşılıyor. İş dünyası bir süredir var olan sıkıntıların yaralarını sarmaya başladı. Sanayi üretimindeki artışın piyasalara olumlu yönde etkileri olacaktır. Ülke olarak, üremeye devam ettiğimiz ölçüde küresel ticaret savaşlarına karşı ayakta kalıp fark yaratabileceğiz. 2020’nin yatırım, üretim ve yeni istihdam alanları oluşturacak bir büyüme yılı olacağına inanıyorum.

Nihat Alpay - MÜSİAD Bursa Şubesi YKB
“Ülkemizde bir ekonomik refah olur”
Ekonomistlerin ve kamuoyunun 2020 beklentisi olumlu yöndeydi. Şu anda hükümetimizin öngördüğü yüzde 5’lik büyüme rahatlıkla yakalayacak ve hatta bu rakamın üzerine çıkılacak bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksi de bunu teyit eden çok önemli bir gösterge. Umarım üretimdeki bu artış ihracata da olumlu bir şekilde yansır. Böylelikle 2019’daki durağan seyrimiz, 2020’de güçlü bir büyümeye döner ve ülkemizde bir ekonomik refah olur.

Ersoy Tabaklar - TÜGİAD Bursa Şubesi YKB
“Ekonomik performansımızı da arttıracaktır”
Sanayi üretim endeksinin Aralık ayında, beklentilerin üzerinde 8,6 puanlık bir artış göstermesi, durağan geçen 2019 sonrası iş dünyasına moral oldu. 2018’in ikinci yarısındaki kur şokundan 2019 son çeyreğine kadar devam eden ekonomideki durağanlığın kaybolmaya ve yavaş yavaş toparlanma sinyallerinin belirginleşmeye başladığını görüyoruz. Katma değerli üretim, ihracat ve inovasyonu odağımıza alarak büyümeyi sürdürmek, ekonomik performansımızı da arttıracaktır.

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu TÜMSİAD Bursa Şubesi YKB
“Bizleri umutlandırıyor”
TÜİK verilerine göre, sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6; aylık bazda da 1,9 artması, ekonominin toparlanma evresine geçtiğinin en önemli kanıtıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da “Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık” ifadesi 2020 ve gelecek yıllar adına doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizleri umutlandırıyor. Özellikle küresel ticaret savaşlarının yoğun olduğu bu dönemde bile üretim çarklarının dönmeye devam etmesi, ekonomik büyümenin pozitif seyreden eski performansını yakalayacağının işareti.

Murat Kaya - GESİAD YKB
“Ekonomik büyümeyi yakalayacağımızı düşünüyorum”
2019 yılının son çeyreğinde yükselişe geçen sanayi üretimi, TÜİK’in de açıkladığı veriler çerçevesinde, beklentilerin üzerinde 8,6 puan olarak gerçekleşti. Bu durum sanayicilerimiz ve ekonomimiz açısından oldukça sevindirici bir sonuç. Ülkemizin üreterek, ileri teknoloji ürünleriyle büyümesini arzuluyor ve bunu her platformda dile getiriyoruz. Bu performansı kalıcı hale getirerek ve üretim odaklı gelişmeyi sürdürerek yeniden ekonomik büyümeyi yakalayacağımızı; ayrıca üretimin artmasıyla ülkemiz için kronik hale gelen işsizlik sorununa büyük ölçüde çözüm olacağı düşüncesinin yerleşmesine de yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Berat Tunakan - BALKANTÜRKSİAD YKB
“Sevindirici bir durum”
Ekonomi toparlanmasını sürdürüyor. 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki küçük de olsa büyüme bizleri 2020 için umutlandırmıştı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi aylık bazda 1,9 arttı. Türkiye genelinde sanayi üretimi, Aralık ayında ise yıllık bazda yüzde 8,6 yükseldi. Bunun 2020’deki ekonomik büyüme için öncü bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Üretimle ve ihracatla büyümenin daha kalıcı bir büyüme olduğundan hareketle, iş dünyasında çarkların dönmesi hepimiz için sevindirici bir durum.

Ömer Yıldız - BEKSİAD YKB
“Büyüyen Türkiye’nin önemli bir göstergesi”
TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksi sonuçları, Türkiye’nin yaşanan ekonomik sıkıntıları artık geride bıraktığını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Beklenenin 2 puan üzerinde 8,6 puanlık artış, üreterek büyüyen Türkiye’nin önemli bir göstergesi. 2020 yılında da daha çok üreterek, ihracat yaparak aynı çizgide ilerleyeceğimize inancımız tam. Biz de BEKSİAD olarak her zaman ülke ekonomisine değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sayı: 1238 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
30
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?