banner8

banner13

banner6

Sanayiciyi enerji çarpıyor

Sanayiciyi enerji çarpıyor

Gündem 05.08.2019, 21:00 05.08.2019, 21:00
Sanayiciyi enerji çarpıyor
Elektrik fiyatlarından şikayetçi olan sanayiciler,enerjide fiyat artışlarının daha adil bir yöntemle, sanayiciye bu kadar ağır yük getirmeden çözülmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Sanayiciler son dönemde elektrik fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya geldi. Hem fiyat arttı hem de Son Kaynak Tedarik Tarifesi içerisindeki YEKDEM'den dolayı sanayicileri bir ay sonraki elektrik faturalarını öngöremez hale geldi. Sanayiciler bu kadar ağır yük karşısında feryat ediyor.
Maliyetlerin her ay değişiklik gösterdiğini ifade eden sanayiciler, elektrik fiyatlarına geçen yıldan beri gelen zamlardan şikayetçi olduklarını belirttiler.
"YEKDEM FİYAT FARKLARINA SEBEP OLUYOR
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin hassas süreçten geçtiği bir dönemde başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere üretim maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Burkay, "Döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte enerji fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz dedi. Başkan Burkay, "Diğer taraftan döviz kurları da gerilemeye başladı. Ancak üretim sektörünün en önemli girdilerinden olan elektrik ve doğalgaz maliyetleri, yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde arttı. Enerji maliyetlerindeki değişkenlik ve sürekli artış, tüm işletmelerimizin üretim maliyetlerine de yansımaktadır. Yatırımları artırmak, ihracattaki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve istihdam piyasasının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmek zorundayız dedi.


Memiş Kütükcü - OSBÜK YKB
"YEKDEM maliyetlerinin yükü sanayicilerin üzerinden kaldırılmalıdır
Elektrik fiyat artışlarındaki ve dalgalanmalardaki en büyük etkeni YEKDEM. Organize sanayi bölgelerimizde 50 binin üzerinde fabrika üretim yapıyor. Bu fabrikalarımızın her biri, Türkiye'nin değeri. Bizim bu fabrikalarımızı daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya yönlendirmemiz şart. Ancak OSB sanayicilerimiz son dönemde elektrik fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya geldi. Hem fiyat arttı hem de Son Kaynak Tedarik Tarifesi içerisindeki YEKDEM'den dolayı sanayicilerimiz bir ay sonraki elektrik faturalarını öngöremez hale geldi. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması için OSBÜK'e OSB'lerden çok yoğun talepler geliyor. Dolayısıyla biz üretimi daha avantajlı hale getirecek, daha fazla teşvik edecek yeni bir düzenleme talep ediyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için farklı bir metot geliştirilmeli, Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan YEKDEM maliyetlerinin yükü sanayicilerin üzerinden kaldırılmalıdır.


Erol Gülmez - NOSAB YKB
"Rekabet gücü azalıyor
Organize Sanayi Bölgeleri'nde son dönemlerde karşılaştığımız en büyük sorun enerji fiyatlarındaki hızlı artış ve fiyatların her ay değişkenlik göstermesi. Bu değişkenlik, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamındaki Piyasa Takas Fiyatı ve YEKDEM uygulamasından dolayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla sanayici elektrik maliyetini aylık olarak öngöremiyor. Elektrik fiyatlarındaki maliyet artışının öngörülemez olması ve aylık fiyat dalgalanmaları nedeniyle rekabet gücü de azalıyor. Elektrik fiyatlarındaki artış sanayicinin maliyet hesabına yansıyor, bu durum imal edilen ürünün satış fiyatına etki ediyor. Neticede ihracatımız olumsuz etkileniyor ve dış pazarda müşteri kaybediyoruz. Son tüketiciye fatura edilen YEKDEM uygulamasının da son tüketiciden-sanayiciden değil;  genel bütçeden karşılanması sanayici üzerindeki yükü hafifletecektir.  Maliyet artışlarının sanayiciye zamanında yansıtılması d fiyat artışlarının sanayici açısından yönetilebilir olması açısından hayati öneme sahip. OSBÜK Yönetim Kurulu olarak, bu konuları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ve EPDK Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz'a ilettik. Bu taleplerimizin karşılık bulacağını da ümit ediyorum.


Ersan Özsoy - DOSAB YKB
"YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesi talebimizi ilettik
1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte sanayinin elektrik enerjisi yükü büyük oranda arttı. Yıllık tüketimi 10 milyon kWh üzeri olan OSB'ler dahil sanayi tüketicilerinin dahil olduğu tarifede, elektrik piyasa takas fiyatı, yenilenebilir enerji katkı payı ve EPDK tarafından belirlenen bir katsayının formüle edilmesi ile aylık olarak hesaplama yapıyoruz.Burada iki temel sorunumuz var:; birisi elektrik enerjisi için sanayimizin ödediği fatura anormal oranda arttı, ikincisi de o ay elektrikte maliyetin ne kadar olduğunu bilmiyoruz, ay sonunda görüyoruz. Bu da maliyet hesabı yapmamızı engelliyor. SKTT'ne geçtikten sonra DOSAB'da sanayicimizin elektrik için kWh başına ödediği bedel 15 ayda yüzde 131 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında ise % 20 civarında YEKDEM maliyetinin azalması nedeniyle indirim söz konusu oldu. Mart 2018'de 21 kuruş olan elektrik birim fiyatı Haziran 2019 sonunda 48,8 kuruşa yükseldi. Tabii bu kadar kısa sürede elektrik enerjisinde birim başına bu kadar yüksek oranlı artış doğru değil. Bu genel çerçeve içinde önemli bir detay da yenilenebilir enerji katkı payının, geçen ay elektrik birim fiyatından daha yüksek bir bedele ulaşmış olması. Sanayicimiz bu kadar ağır yük karşısında doğal olarak feryat ediyor. Bizler, enerjide fiyat artışlarının daha adil bir yöntemle, sanayiciye bu kadar ağır yük getirmeden çözülmesi gerektiğini ve YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesi talebimizi en üst düzeyde, bakanlıklarımız ve EPDK nezdinde defalarca dile getirdik.

Yunus Aydın - Uludağ OSB YKB
"Elektrik üretim altyapısı geliştirilmeli
Sanayide iki önemli maliyet faktöründen biri işçilikse diğeri elektrik. Yapılan zamlar elbette sanayideki maliyetlerimizi önemli derecede artırıyor. Bu zammı  maliyetlere nasıl yedirecekleri sanayiciler için çok önemli. Sektör, enerji fiyatlarındaki artışla zora giriyor. Sanayiciler, daha fazla üretmek, daha fazla istihdam ve katma değer yaratabilmek için destek ve teşviklerin artmasını beklerken, gerçekleşen zamlar mevcut duruma daha da zorlaştırıyor. Sanayi tesislerinin en büyük girdi maliyetleri arasında yer alan elektriğe yapılan zamlar, bizleri yeni sıkıntılarla başbaşa bıraktı. Zaten uluslararası rekabet gücü zayıf olan Türkiye sanayisinin son gelen zamlar ile üretim ve rekabet gücü daha da zayıflayacaktır. Elbette, gerçekleşmesini istemeyiz ancak, bu zamlar sanayi üretimini, istihdamını ve ihracatını olumsuz yönde etkileyecektir.  Üretimin azalması, personel sayısının düşürülmesi gibi sonuçlar kaçınılmaz görünüyor. Öncelikle enerjide dışa bağımlılık azaltılmalı.  İthal kaynağa dayalı elektrik üretim politikalar adım adım terk edilmeli. Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim altyapısı geliştirilmeli.


Bülent Parlamış - Parlamış Tekstil YKÜ
"Üzerimizdeki yükler git gide ağırlaşıyor 
Üretim olmadan sağlıklı bir kalkınma olmayacağı bir gerçek. Bizim daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya teşvik edilmemiz şart. Ancak, üretim maliyetlerimiz içerisinde % 15 - % 30 oranında paya sahip olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki son bir yıllık artış % 100'ü geçmiş durumdadır. İşin daha sıkıntılı yanı ise, fiyatlarımızı belirlerken, elektrik fiyatının bir ay sonra bile ne kadar olacağını ön göremiyor olmamız. Zaten acımasız rekabet koşullarında minimum kar marjlarıyla üretim yapmaya çabalarken, bu belirsizlik işimizi daha da zorlaştırıyor. Biz üretime teşvik beklerken, üzerimizdeki yükler git gide ağırlaşıyor. 


Ömer Faruk Korun - HOSAB YKB
"Sanayiciler bu tarife ile adeta cezalandırılmış oldu
Geçen yıl Nisan ayı itibariyle, tüketimi 50 milyon kWh/yıl olan organize sanayi bölgeleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulaması yürürlüğe girdi. 2019 yılı için bu tarifeye geçecek tüketiciler için alt limit 10 milyon kWh'a düşürüldü. Bu tarifeye göre elektrik fiyatı bir formülle hesaplanıyor ve sanayicimizin maliyeti her ay değişkenlik gösteriyor. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması'nın (YEKDEM) da getirdiği ciddi bir yük var. Bu formül sonrası enerjiye yapılan zamlar direkt olmasa da dolaylı olarak bizim elektrik satış fiyatımızı arttırıyor. Elbette zamlar, sanayinin üzerindeki maliyetleri arttırmakta ve rekabet gücünü zayıflatmaktadır.OSB'ler olarak YEKDEM yükünün çok olduğunu, bunun yüzde 50 oranında azaltılarak uygulanması gerektiğini çok söyledik. Şu ana kadar bir sonuç alınmadı. Ülkemizin üretim merkezleri konumundaki OSB'lerdeki sanayiciler bu tarife ile adeta cezalandırılmış oldu. Bir OSB dışındaki sanayi tesisi, eğer tüketim miktarı 10 milyon kWh/yıl altındaysa, dağıtım şirketinden bize göre daha uygun fiyatlı enerji alabiliyor. Bu durumda OSB'lerdeki sanayici cezalandırılmış oluyor. Oysa OSB'ler sanayinin düzenli ve rekabetçi ortamda olması için teşvik edilen bölgeler. Enerjide bu durum ise bunun tam tersini gösteriyor.HOSAB, her geçen gün büyüyen bir organize sanayi bölgesi. Gerek bölgemize katılan yeni tesisler gerekse yatırımlar sebebiyle elektrik tüketimim son 5 yılda iki kat arttı. 2014 yılı tamamında 57 milyon kWh olan yıllık tüketimimiz 2018 yılında 113 milyon kWh olarak gerçekleşti.Elektrik satış fiyatları da son bir yıldaki tarife değişikliği döneminde yoğun olmakla birlikte 2014 ile 2018 döneminde iki kattan fazla artmış durumda.OSBÜK, OSB'lerin enerji taleplerini Bakan Dönmez ve EPDK'ya iletti
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, son dönemde OSB'lerin sıklıkla dile getirdiği elektrik zamları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ederek, OSB'lerin taleplerini içeren bir rapor sundu.OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaretinde Son Kaynak Tedarik Tarifesinin hayata geçtiği 1 Nisan 2018'den bu yana OSB'lerde elektrik fiyatının yüzde 100'ün üzerinde arttığını, ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde 15 ay gibi kısa bir sürede yaşanan bu yüksek artışın sanayinin rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı.
- Başkan Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e elektrik faturalarında YEKDEM kaynaklı yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için Ulusal Tarife benzeri 3 aylık, 6 aylık periyotlarla sabit fiyat belirlenmesini önerdi. Kütükcü, ayrıca BOTAŞ'tan OSB'lere gönderilen 18 Ağustos son ödeme tarihli Temmuz ayı doğal gaz tüketim faturalarının bayram tatili dikkate alınarak 21 Ağustos'a ertelenmesini talep etti. Kütükcü, OSB'lerde kendi prosesi için doğalgazdan buhar üreten tesisler olduğunu, bu tesislerin daha sonra ürettikleri buhardan elektrik de üreterek enerji verimliliğine önemli katkılar sunduklarını da aktararak şunları söyledi: "Kendi ürettiği buharı prosesinde kullandıktan sonra, elektrik enerjisine çeviren bu kojenerasyon tesislerimiz mevcut durumda Kompozit Tarifesine tabi tutuluyor. Ancak bu tesislerimiz elektriği ticari amaçlı değil, kendi proseslerinde kullanmak üzere üretiyorlar. Dolayısıyla OSBÜK olarak biz, bu tesislerimizin proses amaçlı, ‘OSB Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım' tarifesi içerisinde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Elektrik fiyat artışlarındaki ve dalgalanmalardaki en büyük etkenin YEKDEM olduğunun altını çizen Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerimizde 50 binin üzerinde fabrika üretim yapıyor. Bu fabrikalarımızın her biri, Türkiye'nin değeri. Bizim bu fabrikalarımızı daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya yönlendirmemiz şart. Ancak OSB sanayicilerimiz son dönemde elektrik fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya geldi. Hem fiyat arttı hem de Son Kaynak Tedarik Tarifesi içerisindeki YEKDEM'den dolayı sanayicilerimiz bir ay sonraki elektrik faturalarını öngöremez hale geldi. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması için OSBÜK'e OSB'lerden çok yoğun talepler geliyor. Dolayısıyla biz üretimi daha avantajlı hale getirecek, daha fazla teşvik edecek yeni bir düzenleme talep ediyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için farklı bir metot geliştirilmeli, Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan YEKDEM maliyetlerinin yükü sanayicilerin üzerinden kaldırılmalıdır diye konuştu.
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisi için çok önemli olduğunu söyledi. Dönmez, tedarikçi şirketler, OSBÜK ve bakanlık olarak hızla bir araya gelerek sanayicilerin lehine yeni bir düzenleme yapılması ve uzun dönemli anlaşmalar yapılması amacıyla bir çalışma başlatacaklarını ifade etti. Toplantıda, OSBÜK tarafından düzenlenen enerji zirvelerinin bu yıl içerisinde enerji verimliliği temasıyla yapılması da kararlaştırıldı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'ı da ziyaret ederek, OSB'lerle ilgili son durumu ve taleplerini ilettiler.
- Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, OSBÜK Yönetim Kurulu ile ilk ziyaretini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'a gerçekleştirdi. OSBÜK Yönetim Kurulu, Bakan Dönmez'e OSB'lerin taleplerini içeren bir rapor sundu. İlgili raporda, organize sanayi bölgelerini son dönemlerde zor durumda bırakan elektrik zamlarının ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışın sanayide rekabet gücünü zayıflattığı dile getirildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARI ARTTI
EPDK, doğal gaz fiyatlarına yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yapıldığı bildirildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yapıldığı bildirildi. EPDK'dan yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi. Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 oranında zam yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, yeni fiyatların 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

Sayı: 1211 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
30
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?