banner8

banner6

banner17

Sanayi-okul birlikteliği çok önemli

Olağanüstü ve zor bir dönemden geçen dünyamızın içinde bulunduğu süreç; üretimin, özellikle de “yerli üretim”in önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkeler için ekonomik gelişim ve kalkınmanın temelini teşkil eden üretim; sanayi ile güçlü bağlara sahip mesleki eğitim sayesinde “insan” odaklı ve “sürdürülebilir” bir yapıya kavuşacaktır.

Gündem 22.02.2021, 21:15 22.02.2021, 21:15
Sanayi-okul birlikteliği çok önemli
Olağanüstü ve zor bir dönemden geçen dünyamızın içinde bulunduğu süreç; üretimin, özellikle de “yerli üretim”in önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkeler için ekonomik gelişim ve kalkınmanın temelini teşkil eden üretim; sanayi ile güçlü bağlara sahip mesleki eğitim sayesinde “insan” odaklı ve “sürdürülebilir” bir yapıya kavuşacaktır.
İnsan kaynağının, sektörlerin teknolojiyle de bütünleşmiş ihtiyaçlarına göre nitelikli ve yetkin hâle getirilmesinde en büyük sorumluluk; mesleki ve teknik eğitimin üzerindedir. Güçlü mesleki eğitim; nitelikli istihdamı ve buna bağlı olarak küresel üretime uyumu da beraberinde getirecektir.
Nitelikli insan gücümüz; ülkemiz için farklı alanlarda, önemli atılımlarla hayata geçirilmeye başlanan “yerli ve millî” kalkınmanın temel unsuru ve güç kaynağı olacaktır. Bu kaynağı hazırlamakla yükümlü olan mesleki ve teknik eğitimin önemi ve üretim sistemi içindeki yeri; gerçekçi bir görüşle ele alınmalıdır. Konuya bu perspektiften baktığımızda, sanayi ile mesleki ve teknik eğitim iş birliği; nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için “zorunluluk” halini almıştır.
Küreselleşen ekonomik yapı içinde önemi her geçen gün artan ve Avrupa 2020 Stratejisi içinde de yer bulan genç nüfusun istihdamı ile “sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme” için; beşerî sermayenin nitelikli hale getirilmesi gerekmektedir. Eğitim-İstihdam-Üretim ilişkisinin güçlendirilmesi; Bakanlığımızın 2023 vizyonu içinde de ayrı bir başlık altında ele alınmıştır.
Bursa; tarihî konumu ve günümüze ışık tutan geleneksel zanaat kültürü ile birlikte gerek üretim potansiyeli gerekse mesleki ve teknik eğitim kapasitesi açısından ülkemiz ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer almakta olup “model” rolündedir. Şehrin bu niteliklerini güçlü bir şekilde geleceğe taşımak ve sürdürülebilir kılmak; güçlü ve ihtiyaçlara karşılıklı şekilde cevap veren okul-sanayi iş birliğinin tesis edilmesiyle mümkün olacaktır.
Bakanlığımız; 2023 Eğitim Vizyonu içinde geniş ve önemli yer bulan mesleki eğitimi güçlendirmek, üzerindeki olumsuz algıyı kırmak ve ona hak ettiği saygınlığı yeniden kazandırmak için geniş bir alanı kapsayacak şekilde sistematik adımlar atmakta, üretimden hizmet alanlarına uzanacak şekilde tüm sektörler ile iş birlikleri geliştirmekte ve çok sayıda projeyi hayata geçirmektedir. Bu hareketlilik; sanayi şehri Bursa’ya da doğrudan yansımakta, paydaşlarımızın güçlü destekleriyle karşılık bulmaktadır. Bu doğrultuda belirlediğimiz yol haritası ve Bursa’nın mesleki eğitimdeki potansiyelini dikkate alarak oluşturduğumuz strateji çerçevesinde; mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi; öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Bu çerçevede; işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler ile okulda kazandırılan bilgi ve becerilerin örtüşmesi ve arz-talep dengesinin sağlanması; sosyal ve ekonomik yapının güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. Mezunların iş hayatına “hazır” bir şekilde başlamaları; aldıkları mesleki eğitimin, saha ile bütünleşik şekilde ilerlemesiyle mümkün olacaktır.
Yerel ve ulusal düzeyde gerek mezunlar gerekse sektör temsilcileri özelinde yapılan değerlendirmelerde; öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde meslek alanlarını ve sahadaki uygulamaları tanımaları için işletmelerle iş birliğinin yoğunlaştırılmasının gereli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda; öğrenciler sadece son sınıfta değil, öncesinde de (10 ve 11. sınıflarda) işletme ortamlarıyla tanışmaları ve mesleki eğitimlerini öğretmenlerinin de katılımıyla- işletme bu ortamlarda tamamlamalarının, “nitelikli ve işe hazır işgücü” nün yetiştirilmesine doğrudan etki edeceği anlaşılmaktadır.

Sabahattin DÜLGER
İl Milli Eğitim Müdürü

Yorumlar (0)
banner14
22
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?