banner8

banner13

banner6

Ekonomide yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı olduğunu söyleyerek, reform paketinin Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içerdiğini dile getirdi.

Gündem 15.03.2021, 20:50 15.03.2021, 20:50
Ekonomide yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı olduğunu söyleyerek, reform paketinin Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içerdiğini dile getirdi. Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandıkları reform programının hazırlıklarının geçen yılın kasım ayından bu yana yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, “İnşallah bu yol haritasını milletimizle, kurumlarımızla, iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık. Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor. Yeni yönetim sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar boyunca ülkemizde istikrar ve güven ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni ve sivil bir anayasayla birlikte bu yönde ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.”

İşte ekonomi reform paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı reform paketinin önemli başlıkları şu şekilde:
• Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklanılacak
• Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçirilecek.
• İlk reform alanı, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması olacak.
• Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimi reform kapsamına alındı.
• Kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçirilecek.
• Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payı düşürülecek.
• Reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.
• Vergi Usul Kanunu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek.
• Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak.
• Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı yaygınlaştırılarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltılacak.
• 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatılıyor.
• Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçilecek.
• Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitesi çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruluyor.
• Program kapsamında enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek hedefleniyor.
• Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.
• Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak.
• Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandırılacak. Düzenlemeyle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiriliyor.
• Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruluyor..
• Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atılıyor.
• Sanayimizde kapasite artışı sağlayıp, rekabet gücünü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atılıyor.
• Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruluyor.
• Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruluyor.
• Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı tamamlanıyor.
• Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiliyor.
• Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla, gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretler yükseltilecek.
• İlave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriliyor.

Paket iş dünyasının yol haritası olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı reform paketi Bursa iş dünyasında olumlu bir hava yaşanmasına sebebiyet verdi.
Bursa iş dünyasının temsilcilerinin görüşleri şu şekilde;

Ergun Hadi TÜRKAY
BUSİAD YKB
Açıklanan paket memnuniyet verici başlıklar içeriyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ayakları üzerine oturtulmuş bu program doğru başlıkları hedef almıştır. Doğru başlıkların, doğru uygulama ile taçlanmasını bekliyoruz. Ayrıca küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti, istihdama ve ihracata dönük bakış açısı da önemlidir.

 

Erol GÜLMEZ 

NOSAB YKB ve OSBÜK YKÜ
850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutan ve beyan yükümlülüklerini kaldıran kararları yerinde buluyoruz. Bu destekler, geniş bir kesime uygulanabilse daha iyi olacağı kanısındayım. Paketin şeffaflık ve mali disiplin ana başlıkları, ekonominin zaten gereklilikleridir ve yabancı sermaye yatırımını kolaylaştıracaktır. Reel sektörün de somut desteklere ihtiyacı olduğunu vurgulamak isterim.

Yalçın TOY
Kayapa OSB YKB
Paketin, şeffaflık ve mali disiplin üzerine kurulmasıyla birlikte, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ana başlıklarında yapılacak düzenlemeleri içeriyor olmasını çok önemli buluyoruz. İstihdam yönünde Almanya’nın kalkınma modelinde uyguladığı yabancı işçi çalıştırabilmenin önü açılmalı.

 

Özer MATLI
BTB YKB ve TOBB YKÜ
Ekonomide güven ve yatırım ortamını sağlayacak düzenlemelerin hızla hayata geçirilerek kararlı bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi, ülkemizin yeni dönemde gücünü artıracaktır. Korona virüs salgını nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçen iş dünyası ile kapsamlı istişareler sonucu hazırlanan reform paketinde yer alan tedbirler, reel sektörün beklediği güven ortamı için önemli oldu.

Nilüfer ÇEVİKEL
TÜGİAD ve DOSABSİAD YKB
İş dünyasına umut veren paket, etkin uygulanırsa büyümeyi pekiştirir. Ancak uygulamalar istikrarlı ve sürdürülebilir olmalı. Piyasa gözetimi ve denetiminin ekonomik reformların en önemli başlıkları arasında yer almasını önemsiyoruz. Enflasyonla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi gerekiyor.

 Ömer KUMOVA
RUMELİSİAD YKB
Paketin iş dünyasına çok önemli katkıları olacaktır.Ülkemizin hedefi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde büyüme olacak. Ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni reform ile yatırımların artması, cari açığın azaltılması gibi alanlarda önemli sonuçlar alınacağına inanıyoruz.

 

 

Nihat ALPAY
MÜSİAD Bursa Şb. YKB
Reform Paketi, iş dünyası adına, 2021 yılında ekonomik aktivitenin yönünün pozitifte tutulacağına dair oldukça memnun edici bir gelişme olmuştur. İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu Reform Paketi ile birlikte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz.

Murat KAYA

GESİAD YKB
Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan maddeleri, kamu giderlerinin kısılması başta olmak üzere, fiyat istikrarının sağlanmasından cari açığın azaltılmasına kadar makro hedeflere ulaşacağımız doğru ve olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan söz konusu paketin, ekonomide yeni bir yol haritası niteliğini taşıdığını düşünüyoruz.

Ahmet ER
BATISİAD YKB
Cumhurbaşkanımızın Ekonomi Reform Paketi’ni açıklarken, ‘İstihsal (üretim) mücadelesini, istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz’ ifadesi, bizim ekonomik hedeflere ulaşmamızdaki kararlığın bir göstergesidir. İş dünyası olarak bizler de, bu kararlar doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız. 850 bin küçük esnafın gelir vergisinden muaf tutulması kararı ise bizleri daha çok motive edecektir.

 

Erdoğan AKYILDIZ
BOSAB YKÜ
Güçlü kamu maliyesi, iş dünyasının önünü görmesini sağlayacak. Etkin adımlarla birlikte reform paketi, iş dünyasının önünü açacak.
Reform adımları da bu zorlu süreçte sanayicilerimiz için tamamlayıcı tedavi niteliğine kavuşmuştur. Güçlü bir kamu maliyesini öncelik olarak belirleyen reform hamleleri, iş dünyamızın önünü görmesini sağlayacaktır.

M. K. ŞERBETÇİOĞLU 

TÜMSİAD Bursa Şb. YKB
Enflasyon başta olmak üzere fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin hedefler net bir şekilde ortaya konmuş durumda. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar yatırım şevkini yeniden arttırıp yabancı sermayenin girişini de hızlandıracaktır. Yapısal ve somut adımlar içeren bu paketle, birçok sorun çözüme kavuşacak, Türkiye’nin yarınları daha güçlü olacak.

 

Berat TUNAKAN

BALKANTÜRKSİAD YKB
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’ndeki şeffaflık ve mali disiplin ana başlıklarını Türkiye ekonomisin yarınlarını şekillendirecek bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Ekonominin temelini oluşturan istikrar ve güven vurgusu ise, açıklanan kararların uygulanacağının önemli bir göstergesidir.

 

Mustafa ANDIÇ 

İMSİAD YKB
Paket, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat konuları temelinde bir büyüme ile ekonomiyi arzu eden hedeflere ulaştırmak için alınan tedbirler paketi olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada özellikle istihdam açısından inşaat sektörü önemli bir rol oynayacaktır. İstikrar ve güven vurgusu, yabancılarla birlikte reel sektörün yatırım şevkini artıracaktır.

Ömer YILDIZ 

BEKSİAD YKB
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’ni oldukça kapsamlı bulduğumuzu söylemek isterim. Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeyi hedefleyen bu paket içerisindeki yerli ve milli ekonomi hedefi de, ülkemizin birlik içerisinde daha da kalkınması adına önemli bir hamle olacaktır.

Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?